left banner
top banner
right banner

Aktuelle nyheder - Byggeri

Tilbudsloven skal ændres for at få håndværkerne hurtigt i gang- Det er en vis reaktionstid på igangsættelsen af mange opgaver. Den kan imidlertid nedbringes, hvis man suspenderer nogle af udbudsreglernes tærskelværdier, siger Henrik L. Bang

Tilbudsloven skal ændres for at få håndværkerne hurtigt i gang

Bygherreforeningen glæder sig over suspenderet anlægsloft, men også beløbsgrænserne i udbudsreglerne bør ændres, for at gøre det nemmere at få virksomheder og håndværkere i gang med det samme

Del artiklen på

Aftalen om, at suspendere anlægsloftet for resten af 2020, så kummunerne kan få fremrykket renoveringer og byggeprojekter og dermed holde gang i beskæftigelsen i byggevirksomhederne, der lider under coronakrisen bliver modtaget med tilfredshed hos landets bygherrer, fortæller direktør i Bygherreforeningen, Henrik L. Bang:

- Det vil skærme mange sunde virksomheder mod konkurser og dermed sikre, at igangværende projekter kommer i mål, og at det ikke går så hårdt ud over beskæftigelsen. Vi har jo brug for mange gode virksomheder, som er klar til at gennemføre bygge- og anlægsarbejde for både offentlige og private bygherrer efter krisen, udtaler direktøren.

Gør det lettere at komme hurtigt i gang
Bygherreforeningen gør opmærksom på, at selvom kommunerne gerne må bruge flere penge, så tager det tid for de kommunale byggeafdelinger at planlægge og udbyde opgaverne.

I tilbudsloven, som er en ren national lov for udbud af mindre bygge- og anlægsopgaver, er der krav om, at opgaver over 300,000 kr. skal konkurrenceudsættes og opgaver over 3.0 mio. kr. skal sendes i udbud. Grænsen er på 500.000 kr. på såkaldte delopgaver. Og effekten kommer dermed måske for sent.

- Det er en vis reaktionstid på igangsættelsen af mange opgaver. Den kan imidlertid nedbringes, hvis man suspenderer nogle af udbudsreglernes tærskelværdier. Konkret kunne det være interessant at justere på tilbudsloven, som gælder for udbud af mindre bygge- og anlægskontrakter, således der ikke skal afholdes lange udbudsprocesser. Vi foreslår konkret en forhøjelse af grænsen for direkte tildeling til fx 3 mio. kr. og en forhøjelse af grænsen for afholdelse af licitation til fx 10 mio. kr. kombineret med en forhøjelse af grænsen for delarbejder til fx 2 mio. kr., udtaler Henrik L. Bang.

Gevinst på sigt
Direktøren fortæller, at anlægsloftet generelt er en udfordring for mange af landets kommuner. En lempelse af grænsen for, hvor meget kommunerne må bygge for, kan også have fordele efter coronakrisen. Fx kan det gøre op med det store renoveringsefterslæb, som mange kommuner har på bygningsporteføljen og infrastrukturen.

- Anlægsloftet er en barriere for at igangsætte selv nødvendige arbejder, som fx kan forbedre indeklimaet i skolerne, vedligeholde sundhedshuse og lappe huller i vejene. Ved at kommunerne kan bruge flere penge, kan vi fremtidssikre bygningsmassen og opretholde de samfundsværdier, der er bundet heri.

Godt for klimaindsats
Der er desuden perspektiv i at gøre lempelserne permanente med sigte på at gøre det nemmere for kommunerne efter krisen at bidrage til regeringens målsætninger for den grønne omstilling. Særligt i forhold til at sikre, at vi som samfund i 2050 har reduceret for CO2-udledningen med 70 procent.

- Vi kan måske med en lempelse kickstarte energirenoveringer af kommunale og regionale bygninger, som indgik i forståelsespapiret mellem regeringen og dens støttepartier efter valget. Fx med en delmålsætning om at kommunerne fremadrettet opfylder de samme krav om energieffektivisering af bygningsmassen som gælder for staten, slutter Henrik L. Bang.

-jhn

Læs mere om Byggeri

27/3 2020
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.