Aktuelle nyheder - Byggeri

Tilstandsrapporter bør indeholde et rotte-tjekMiljøstyrelsen udgav i 2011 en lille pjece om kloakrotter, og hvad man kan gøre ved problemet. Se nedenstående link

Tilstandsrapporter bør indeholde et rotte-tjek

Torben Sønnichsen, der er formand for ERFA-gruppen for forbyggende og giftfri indsats mod kloakrotter’, opfordrer til, at tilstandsrapporterne ved hussalg også skal gøre rede for kloakkernes tilstand.

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Der har gennem årene været stigende fokus på de områder, der ikke er dækket af tilstandsrapporterne i forbindelse med et boligsalg/Boligkøb, og blandt andet har man peget på det, der ikke umiddelbart kan ses – nemlig kloakkernes tilstand.

Torben Sønninchsen fra ’ERFA-gruppen for forbyggende og giftfri indsats mod kloakrotter’ erkender, at den forebyggende indsats går fremad, men også at man er langt fra i mål:

- Derfor ser vi også, at kurven for antal rotteangreb desværre går opad. Vi ønsker at knække kurven, og Naturstyrelsen peger på, at der er problemer med, at kloakafløbsledninger fra ejendommene ikke i fornødent omfang lever op til miljølovgivningen, hvilket giver anledning til at kloakrotter bosætter sig i disse højere liggende kloakafløbsledninger, skriver han til Folketingets Erhvervsudvalg.

Værst tænkelige kloakbårne smittekilde
Rotterne udgør et sundhedsproblem, idet de som raske smittebærere er værter for bakterier, virus, svampe, parasitter:

- De bærer rundt på de værst tænkelige kloakbårne sygdomskim fra eksempelvis sygehuse, og de fleste kloakrotter er resistente overfor rottegift. Det er et samfundsønske. at kloakrottebestanden i byerne reduceres, og at antallet af borgeranmeldte rotteangreb falder. Indtil nu er det ikke sket med den indsats der udgår fra Naturstyrelsen, mener Torben Sønnichsen.

Derfor foreslår ERFA-gruppen at sætte fokus på kloakken og rottespærrer landet over ved ejendomshandler.

Afklarende spørgsmål
Der handles i Danmark cirka100.000 huse og ejendomme om året og i alle handler indgår en privat kloak afløbsledning.

Det skønnes at cirka 10.000 af disse hushandler medfører, at køberen på et uoplyst grundlag samtidig køber sig til mere eller mindre defekte kloakafløb med risiko for kloakrotter:

- Vi ønsker dette emne medtaget i tilstandsrapporten ved at indføje nogle enkelte afklarende spørgsmål som en køber med lovhjemmel kan stille til sælgeren og forvente dokumentation for, herunder om der er udført tv-inspektion af kloakken i forhold til salget af ejendommen. Også om der er installeret rottespærre på ejendommen, og den eventuelt er serviceret.

Tv-inspektion koster cirka 4.000 kroner
Torben Sønnichsen peger på, at forsyningsselskaberne og Naturstyrelsens rotteeksperter i årevis har foreslået, at ejere af private kloak afløbsledninger burde gøre mere for at sikre dem mod utætheder og rotteangreb:

- Ved at indføre regler ved hushandler kan man få opdateret kloaktilstanden med cirka ti procent om året fremadrettet. En tv-inspektion koster cirka 4000 kroner pr. ejendom, og tv-inspektionen ledsages af en rapport med kvalitetsvurdering, ligesom i det K1, K2 og K3 system, der kendes for andre dele af bygningen, forklarer Torben Sønnichsen.

 

https://mst.dk/media/117681/kloakrotter.pdf

Læs mere om Byggeri

25/5 2020
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.