Aktuelle nyheder - Byggeri

Uge 29, 30 og 31: Konkurser i byggeriet

Uge 29, 30 og 31: Konkurser i byggeriet

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger.

Del artiklen på

Svenson Byg ApS
CVR-nr.: 37252441
Lillemosevej 65
2800 Kongens Lyngby
Sagsnr.: K 1620/20-C
Ved dekret af 27.07.2020 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 20.07.2020. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 21.04.2020. Likvidator har været udmeldt den 19.05.2020. Som kurator er udpeget advokat Gunvor Sundgaard Happe, Søtorvet 5, 1371 København K.

Sjællands Byg og Bolig IVS
CVR-nr.: 38327003
Jernbane Alle 70
2630 Taastrup
Sagsnr.: K 1651/20-E
Ved dekret af 27.07.2020 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 23.07.2020. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 19.05.2020. Likvidator har været udmeldt den 16.06.2020. Som kurator er udpeget advokat Nete Weber, Kalvebod Brygge 39, 1560 København V.

Fuglede Entreprenørservice IVS
CVR-nr.: 37096814
Mågevej 1
4270 Høng
Sagsnr.: SKS 51-190/2019
I ovennævnte konkursbo holdes skiftesamling i Retten i Holbæk, Mødelokale 1, Domhusstræde 1, 4300 Holbæk, onsdag den 19.08.2020 kl. 09.00, hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens § 143, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger.

Dansk Tømrer Bygg IVS under tvangsopløsning
CVR-nr.: 38862804
Sjællandsgade 47, st th.
8900 Randers C
Sagsnr.: SKS 62-5608/2019
I ovennævnte konkursbo holdes skiftesamling i Retten i Randers, Mødelokale 12, Nørregade 1, 8900 Randers C, fredag den 14.08.2020 kl. 11.00, hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens § 143, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger.

Tømrermester J. Christensen IVS
CVR-nr.: 36061979
Lykkebovej 17
5863 Ferritslev Fyn
Sagsnr.: SKS 4-264/2020
Ved dekret af 24.07.2020 har Skifteretten i Svendborg taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 03.07.2020. Begæring om tvangsopløsning er dateret den 11.02.2020. Kurator er advokat Henning Moritzen, Havnepladsen 3A, 2. tv., 5700 Svendborg.

BJ Byg Broby ApS
CVR-nr.: 39152339
Østergade 110A
5672 Broby
Sagsnr.: SKS 4-263/2020
Ved dekret af 24.07.2020 har Skifteretten i Svendborg taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 02.07.2020. Begæring om tvangsopløsning er dateret den 21.04.2020. Kurator er advokat Henning Moritzen, Havnepladsen 3A, 2. tv., 5700 Svendborg.

Frederiksberg Malerentreprise ApS
CVR-nr.: 28505191
Pilegårds Vænge 49
2635 Ishøj
Sagsnr.: K 418/19-B
I ovennævnte konkursbo er der ikke midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostningerne, jf. konkurslovens § 143. Bobehandlingen vil derfor blive afsluttet på en skiftesamling i Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, hvilken afholdes, torsdag den 27.08.2020 kl. 12.00. Regnskab med bilag ligger til eftersyn på skifterettens kontor.

E3light Professional A/S
CVR-nr.: 33039654
Mølbakvej 5
8520 Lystrup
Sagsnr.: SKS 43-21113/2018
I ovennævnte konkursbo holdes skiftesamling i Retten i Aarhus, Retssal K6, stuen, Kannikegade 16, 8000 Aarhus C, tirsdag den 22.09.2020 kl. 09.00, hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens § 143, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger.

KompletEntreprise ApS
CVR-nr.: 41142820
Smedevej 18
4180 Sorø
Sagsnr.: SKS 000-390/2020
Ved dekret af 23.07.2020 har Skifteretten i Næstved taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 15.07.2020. Kurator er advokat Jens Iversen, Ndr. Ringgade 70C, 4200 Slagelse.

Borebisserne IVS
CVR-nr.: 38926950
Blankavej 43, 4 th.
2500 Valby
Sagsnr.: K 406/20-E
I ovennævnte konkursbo er der ikke midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostningerne, jf. konkurslovens § 143. Bobehandlingen vil derfor blive afsluttet på en skiftesamling i Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, hvilken afholdes, onsdag den 26.08.2020 kl. 12.00. Regnskab med bilag ligger til eftersyn på skifterettens kontor.

MT Brolægning IVS
CVR-nr.: 37596922
Maglekær 50, 1 tv.
2610 Rødovre
Sagsnr.: K 1572/19-D
I ovennævnte konkursbo er der ikke midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostningerne, jf. konkurslovens § 143. Bobehandlingen vil derfor blive afsluttet på en skiftesamling i Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, hvilken afholdes, onsdag den 26.08.2020 kl. 12.00. Regnskab med bilag ligger til eftersyn på skifterettens kontor.

AN Tømrer Entreprise ApS
CVR-nr.: 36017937
Erhvervsvej 23
2610 Rødovre
Sagsnr.: K 105/19-K
I ovennævnte konkursbo afholdes skiftesamling i Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, til fremlæggelse og eventuel stadfæstelse af regnskab og udlodning med en forventet dividende på 82,25296% til anmeldt og anerkendt gæld i henhold til konkurslovens § 95, tirsdag den 25.08.2020 kl. 12.00. Regnskab og udlodning med bilag ligger til eftersyn på skifterettens kontor.

M & M Byg Entreprise ApS
CVR-nr.: 34699690
Jægersborgvej 16
2800 Kongens Lyngby
Sagsnr.: K 1422/19-D
I ovennævnte konkursbo er der ikke midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostningerne, jf. konkurslovens § 143. Bobehandlingen vil derfor blive afsluttet på en skiftesamling i Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, hvilken afholdes, torsdag den 20.08.2020 kl. 12.00. Regnskab med bilag ligger til eftersyn på skifterettens kontor.

Byg & Hus ApS
CVR-nr.: 33162235
Rødager Alle 4
2610 Rødovre
Sagsnr.: K 2809/19-E
I ovennævnte konkursbo er der ikke midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostningerne, jf. konkurslovens § 143. Bobehandlingen vil derfor blive afsluttet på en skiftesamling i Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, hvilken afholdes, torsdag den 20.08.2020 kl. 12.00. Regnskab med bilag ligger til eftersyn på skifterettens kontor.

Dansk Stuk ApS
CVR-nr.: 13459797
Engvej 13E, 2 tv.
2300 København S
Sagsnr.: K 763/19-E
I ovennævnte konkursbo er der ikke midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostningerne, jf. konkurslovens § 143. Bobehandlingen vil derfor blive afsluttet på en skiftesamling i Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, hvilken afholdes, torsdag den 20.08.2020 kl. 12.00. Regnskab med bilag ligger til eftersyn på skifterettens kontor.

Sydsjællands Industrisandblæsning ApS
CVR-nr.: 34723060
Næstvedvej 400
4750 Lundby
Sagsnr.: SKS 12-94/2017
I ovennævnte konkursbo indkaldes hermed til møde hos kurator, advokat Kristian Gustav Andersson, Lundgrens Advokatpartnerselskab, Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup,
tirsdag den 18.08.2020 kl. 10.00, til prøvelse af fordringer anmeldt med separatistret og krav anmeldt som § 95-krav. En fortegnelse over fordringerne med kurators indstilling vil ligge til eftersyn hos kurator og hos Retten i Nykøbing Falster, Skifteretten, Vestenborg Allé 8, 4800 Nykøbing F, 2 uger før mødet.

Kuhrt & Pedersen Tømrer- og Snedkerforretning ApS
CVR-nr.: 26989787
Hundborgvej 13A
6092 Sønder Stenderup
Sagsnr.: SKS 6-346/2020
Ved dekret af 22.07.2020 har Skifteretten i Kolding taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 30.06.2020. Selskabet har hjemsted i Kolding Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Hundborgvej 13A, 6092 Sønder Stenderup. Kurator er advokat Michael E. Hansen, Kolding Åpark 8, 4. th, 6000 Kolding.

A.H. Slibning ApS
CVR-nr.: 36018291
Farrisvej 53
6580 Vamdrup
Sagsnr.: SKS 6-345/2020
Ved dekret af 22.07.2020 har Skifteretten i Kolding taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 30.06.2020. Selskabet har hjemsted i Kolding Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Farrisvej 53, 6580 Vamdrup. Kurator er advokat Flemming Hartvig Pedersen, Englandsgade 25, 5000 Odense C.

I B J VVS ApS
CVR-nr.: 25980751
Langelandsvej 20A, kl -3
2000 Frederiksberg
Sagsnr.: K 1880/19-K
I ovennævnte konkursbo afholdes skiftesamling i Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, til fremlæggelse og eventuel stadfæstelse af regnskab og udlodning med en forventet dividende på 92,471264% til anmeldt og anerkendt gæld i henhold til konkurslovens § 94, tirsdag den 25.08.2020 kl. 12.00. Regnskab og udlodning med bilag ligger til eftersyn på skifterettens kontor.

DHM Byg og Bolig ApS
CVR-nr.: 29843473
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Sagsnr.: K 1607/20-E
Ved dekret af 20.07.2020 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 16.07.2020. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 15.05.2020. Likvidator har været udmeldt den 16.06.2020. Selskabet har drevet virksomhed fra adressen Farverland 1A, 2600 Glostrup. Som kurator er udpeget advokat Henrik Bernt Sanders, Amaliegade 10, 1256 København K.

Autoriseret VVS & El Teknik IVS
CVR-nr.: 38362828
Kuldyssen 14
2630 Taastrup
Sagsnr.: K 1189/20-B
Ved dekret af 21.07.2020 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 19.05.2020. Som kurator er udpeget advokat Christopher Trier Hermann, Gammel Kongevej 140A, 1850 Frederiksberg C.

Aarhus Byggeservice IVS under tvangsopløsning
CVR-nr.: 37447706
Øsselbjergvej 19
8250 Egå
Sagsnr.: SKS 43-20393/2020
I ovennævnte konkursbo holdes skiftesamling i Retten i Aarhus, Retssal K6, stuen, Kannikegade 16, 8000 Aarhus C, tirsdag den 22.09.2020 kl. 09.00, hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens § 143, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger.

Vanløse Stilladser ApS
CVR-nr.: 20652675
Bredgade 30
1260 København K
Sagsnr.: K 3678/19-K
I ovennævnte konkursbo er der ikke midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostningerne, jf. konkurslovens § 143. Bobehandlingen vil derfor blive afsluttet på en skiftesamling i Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, hvilken afholdes, onsdag den 19.08.2020 kl. 12.00. Regnskab med bilag ligger til eftersyn på skifterettens kontor.

VVS Sydfyn Projekt ApS
CVR-nr.: 36712732
Nordre Ringvej 18
5700 Svendborg
Sagsnr.: SKS 4-241/2018
I ovennævnte konkursbo holdes skiftesamling i Retten i Svendborg, Mødelokale 15, Christiansvej 41, 5700 Svendborg, tirsdag den 11.08.2020 kl. 13.00, hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens § 143, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger.

Polar Total Byg IVS
CVR-nr.: 38701835
Magleparken 33, 1 tv.
2750 Ballerup
Sagsnr.: K 1273/19-K
I ovennævnte konkursbo er der ikke midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostningerne, jf. konkurslovens § 143. Bobehandlingen vil derfor blive afsluttet på en skiftesamling i Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, hvilken afholdes, onsdag den 19.08.2020 kl. 12.00. Regnskab med bilag ligger til eftersyn på skifterettens kontor.

Pl-gulvteknik IVS
CVR-nr.: 39619520
Nørregade 26, 3
5800 Nyborg
Sagsnr.: SKS 4-480/2019
I ovennævnte konkursbo holdes afsluttende skiftesamling i Retten i Svendborg, Mødelokale 15, Christiansvej 41, 5700 Svendborg, tirsdag den 11.08.2020 kl. 13.00, til behandling og eventuel stadfæstelse af udkast til regnskab og udlodning med en dividende på 32,3175% til § 97-krav. Udkastet ligger til eftersyn i skifteretten.

Excellent Byg, Pool og Spa ApS
CVR-nr.: 36939907
Strandvejen 52
5600 Faaborg
Sagsnr.: SKS 4-151/2020
Ved dekret af 10.06.2020 har Skifteretten i Svendborg taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring om tvangsopløsning modtaget den 05.03.2020. Kurator er advokat Anne Birgitte Gammeljord, Poul Ankers Gade 2, 2. tv., 1271 København K.

Edelskov El ApS
CVR-nr.: 39511878
Valdemarsgade 57
4760 Vordingborg
Sagsnr.: SKS 12-32/2020
I ovennævnte konkursbo holdes skiftesamling i Retten i Nykøbing Falster, Mødelokale 1, Vestensborg Allé 8, 4800 Nykøbing F, fredag den 21.08.2020 kl. 09.00, hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens § 143, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger.

Murer & Entreprenør Per Bo Jensen IVS
CVR-nr.: 39492555
Ordrup Jagtvej 52
2920 Charlottenlund
Sagsnr.: K 1616/20-G
Ved dekret af 20.07.2020 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 17.07.2020. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 19.05.2020. Likvidator har været udmeldt den 16.06.2020. Som kurator er udpeget advokat Nete Weber, Kalvebod Brygge 39, 1560 København V.

Amager Tagdækning ApS
CVR-nr.: 30915933
Strandvej 7
4591 Føllenslev
Sagsnr.: SKS 51-234/2017
I ovennævnte konkursbo indkaldes hermed til fordringsprøvelse hos kurator, advokat Finn Jørgensen, Gl. Ringstedvej 61, 4300 Holbæk, onsdag den 19.08.2020 kl. 10.00, til prøvelse af anmeldte krav. Kurators indstilling vedrørende kravene ligger under sagsnr. 76817/ar, til gennemsyn på kurators kontor 2 uger før mødet. Kurators indstilling ligger i samme periode til eftersyn i Retten i Holbæk, Domhusstræde 1, 4300 Holbæk, under SKS 51-234/2017.

KMG Totalentreprise ApS
CVR-nr.: 38224867
Sverigesvej 3
8450 Hammel
Sagsnr.: SKS 61-5595/2019
I ovennævnte konkursbo er kurator, advokat Line Nejrup, Pro Lex Advokaterne ApS, Trigevej 20, 8382 Hinnerup, efter egen anmodning fratrådt den 17.07.2020. Som ny kurator har Skifteretten i Randers den 17.07.2020 udpeget advokat Christopher Bühl Nielsen, Pro Lex Advokaterne ApS, Trigevej 20, 8382 Hinnerup.

Lysdahl Anlæg ApS
CVR-nr.: 38482866
Beddingen 9, 6 -18
9000 Aalborg
Sagsnr.: SKS 31-382/2020
Ved dekret af 20.07.2020 har Skifteretten i Aalborg taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 23.06.2020. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune og har senest drevet virksomhed fra adressen Beddingen 9, 6. 18, 9000 Aalborg. Kurator er advokat Hanne Bruun Jacobsen, Mølleå 1, 1., 9000 Aalborg.

VVS Giganten ApS
CVR-nr.: 27439675
Årupvej 29
8722 Hedensted
Sagsnr.: SKS 41-343/2019
I ovennævnte konkursbo holdes skiftesamling i Retten i Horsens, Retssal G, Godsbanegade 2, 8700 Horsens, torsdag den 27.08.2020 kl. 13.00, hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens § 143, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger.

J.S.K. Gulvafslibning og Montageservice IVS under tvangsopløsning
CVR-nr.: 38709895
Bredgade 38, 2
8722 Hedensted
Sagsnr.: SKS 41-593/2019
I ovennævnte konkursbo holdes skiftesamling i Retten i Horsens, Retssal G, Godsbanegade 2, 8700 Horsens, torsdag den 27.08.2020 kl. 13.00, hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens § 143, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger.

DK Bolig Byg ApS
CVR-nr.: 34077223
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Sagsnr.: K 1567/20-D
Ved dekret af 15.07.2020 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget ovenstående virksomhed under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 14.07.2020. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 17.06.2020. Likvidator har været udmeldt den 08.07.2020. Som kurator er udpeget advokat Finn Lynge Jepsen, Stockholmsgade 41, 2100 København Ø.

Jons El Eftf. A/S
CVR-nr.: 38278983
Ebeltoftvej 55
8544 Mørke
Sagsnr.: SKS 61-5357/2018
I konkursboet
I ovennævnte konkursbo holdes skiftesamling i Retten i Randers, Mødelokale 12, Nørregade 1, 8900 Randers C, fredag den 14.08.2020 kl. 09.00, hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens § 143, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger.

D Byg ApS
CVR-nr.: 37233706
Sydvestvej 91
2600 Glostrup
Sagsnr.: K 1591/20-B
Ved dekret af 17.07.2020 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 15.07.2020. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 09.10.2019. Likvidator har været udmeldt den 27.11.2019. Som kurator er udpeget advokat Peter Krarup, Amaliegade 10, 1256 København K.

St stål og alu montage IVS
CVR-nr.: 38919725
Sdr. Jernløsevej 85
4420 Regstrup
Sagsnr.: SKS 51-63/2019
I ovennævnte konkursbo holdes skiftesamling i Retten i Holbæk, Mødelokale 1, Domhusstræde 1, 4300 Holbæk, onsdag den 19.08.2020 kl. 09.00, hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens § 143, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger.

Sønderjyllands Diamantskæring ApS
CVR-nr.: 36914009
Plantevænget 5
6230 Rødekro
Sagsnr.: SKS S01-253/2019
I ovennævnte konkursbo holdes afsluttende skiftesamling i Retten i Sønderborg, Mødelokale E, Skifteretten, Stationsvej 10, 6400 Sønderborg, mandag den 07.09.2020 kl. 10.00, til behandling og eventuel stadfæstelse af udkast til regnskab og udlodning med en dividende på 22,8066% til § 97-krav. Udkastet ligger til eftersyn i skifteretten.

RL Byg ApS
CVR-nr.: 38919121
Overdrevsvej 3
4291 Ruds Vedby
Sagsnr.: SKS 51-9/2020
I ovennævnte konkursbo holdes skiftesamling i Retten i Holbæk, Mødelokale 1, Domhusstræde 1, 4300 Holbæk, onsdag den 19.08.2020 kl. 09.00, hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens § 143, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger.

Gørlev Murerforretning ApS
CVR-nr.: 35650636
Støberivej 5
4281 Gørlev
Sagsnr.: SKS 51-200/2019
I ovennævnte konkursbo holdes afsluttende skiftesamling i Retten i Holbæk, Mødelokale 1, Domhusstræde 1, 4300 Holbæk, onsdag den 19.08.2020 kl. 09.00, til behandling og eventuel stadfæstelse af udkast til regnskab og udlodning med en dividende på 3,26% til § 97-krav. Der vil ikke ske udlodning til kreditorer, hvis krav vil medføre en dividende på under kr. 500. Udkastet ligger til eftersyn i skifteretten.

Hjembækmaleren ApS
CVR-nr.: 38924249
Tornbrinken 11
4450 Jyderup
Sagsnr.: SKS 51-574/2019
I ovennævnte konkursbo holdes skiftesamling i Retten i Holbæk, Mødelokale 1, Domhusstræde 1, 4300 Holbæk, onsdag den 19.08.2020 kl. 09.00, hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens § 143, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger.

Dan Christiansen Tømrer & Snedkermester ApS
CVR-nr.: 36459107
Hovedgaden 63A, st tv.
3220 Tisvildeleje
Sagsnr.: SKS 42-316/2020
Ved dekret af 15.07.2020 har Skifteretten i Helsingør taget ovenstående virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 26.05.2020. Som kurator er udpeget advokat Birgitte Bramsen Andersen, Ole Rømers Vej 4, 3000 Helsingør.

MR Huse ApS under tvangsopløsning
CVR-nr.: 37935360
Centervej 36
4180 Sorø
Sagsnr.: SKS 999-389/2020
Ved dekret af 15.07.2020 har Skifteretten i Næstved taget ovenstående virksomhed under konkursbehandling efter anmodning om tvangsopløsning dateret den 24.04.2020. Kurator er advokat Fatma Yandim, Nygade 9, 4700 Næstved.

EL & VVS Consult ApS
CVR-nr.: 36985267
Korskildelund 6
2670 Greve
Sagsnr.: SKS 11-175/2017
I ovennævnte konkursbo indkaldes hermed til møde hos kurator, advokat Kristian Gustav Andersson, Lundgrens Advokatpartnerselskab, Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup, fredag den 14.08.2020 kl. 10.30, til prøvelse af fordringer anmeldt med separatist-status. En fortegnelse over fordringerne med kurators indstilling vil ligge til eftersyn hos kurator og hos Retten i Roskilde, Skifteretten, Ved Ringen 1, 4000 Roskilde, 2 uger før mødet.

AP Tømrer & Montage ApS
CVR-nr.: 36406526
Jægersmindevej 28
5463 Harndrup
Sagsnr.: SKS S24-909/2018
I ovennævnte konkursbo holdes afsluttende skiftesamling i Retten i Odense, Mødelokale D, Tinghusgården, Albanigade 30, 2., 5000 Odense C, torsdag den 20.08.2020 kl. 12.00, til behandling og eventuel stadfæstelse af udkast til regnskab og udlodning med en dividende på 4,37% til § 97-krav. Udkastet ligger til eftersyn i skifteretten.

A.K. Maler IVS
CVR-nr.: 40101217
Høje Gladsaxe 116, 3 th.
2860 Søborg
Sagsnr.: K 1554/20-K
Ved dekret af 14.07.2020 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 13.07.2020. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 10.06.2020. Likvidator har været udmeldt den 07.07.2020. Som kurator er udpeget advokat Nete Weber, Kalvebod Brygge 39, 1560 København V.

Gulve GG Danmark ApS
CVR-nr.: 37226289
Lyngby Hovedgade 102D, 1 tv.
2800 Kongens Lyngby
Sagsnr.: K 1549/20-G
Ved dekret af 13.07.2020 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 09.07.2020. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 26.05.2020. Likvidator har været udmeldt den 17.06.2020. Som kurator er udpeget advokat Jens Ellebjerg Hansen, Højvangsvej 24, 2600 Glostrup.

O og K Entreprise IVS
CVR-nr.: 39943786
Paradis Allé 11
2635 Ishøj
Sagsnr.: K 1502/20-F
Ved dekret af 02.07.2020 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 01.07.2020. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 28.04.2020. Likvidator har været udmeldt den 03.06.2020. Som kurator er udpeget advokat Pernille Bigaard, Søtorvet 5, 1371 København K.

Vinduestømreren ApS under tvangsopløsning
CVR-nr.: 34470855
Purkærvej 30
9490 Pandrup
Sagsnr.: SKS SKIF-51/2020
I ovennævnte konkursbo holdes skiftesamling i Retten i Hjørring, Mødelokale 8, Sct. Knuds Park 8, 9800 Hjørring, mandag den 17.08.2020 kl. 14.30, hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens § 143, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger.

Tømrerfirmaet Galsgaard & Pugdal ApS
CVR-nr.: 37201456
Baunevej 2
7550 Sørvad
Sagsnr.: SKS 14-64/2020
I ovennævnte konkursbo holdes afsluttende skiftesamling i Retten i Herning, Skifteretten, Mødelokale 2, Haraldsgade 28, 7400 Herning, mandag den 24.08.2020 kl. 08.45, til behandling og eventuel stadfæstelse af udkast til regnskab og udlodning med en dividende på 66,364341% til § 94-krav. Udkastet ligger til eftersyn i skifteretten.

Nordic-Entreprise IVS i likvidation
CVR-nr.: 39488736
Møllehusvej 123, 1 mf.
4000 Roskilde
Sagsnr.: SKS 11-143/2020
Ved dekret af 14.07.2020 har Skifteretten i Roskilde taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 19.02.2020. Selskabet har hjemsted i Roskilde Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Møllehusvej 123, 1. mf., 4000 Roskilde. Kurator er advokat Jeppe Nørregaard, Torvet 9, 4600 Køge.

Thomsens Ventilation ApS
CVR-nr.: 37695408
Klovbygade 3
4490 Jerslev Sjælland
Sagsnr.: SKS 51-298/2020
Ved dekret af 14.07.2020 har Skifteretten i Holbæk taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 09.07.2020. Selskabet har været under likvidation i perioden 02.06.2020 til 14.07.2020 efter anmodning af 19.05.2020 om tvangsopløsning indgivet af Erhvervsstyrelsen og modtaget i skifteretten den 26.05.2020. Sagen har været behandlet under skifterettens sagsnr. SKS 51-257/2020. Kurator er advokat Ole Vestergaard, Isefjords Alle 8, 4300 Holbæk.

O.G. Specialstilladelser ApS
CVR-nr.: 37543829
Kystvejen 100B, 1 -12
5330 Munkebo
Sagsnr.: SKS S24-504/2020
Ved dekret af 13.07.2020 har Skifteretten i Odense taget ovenstående virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 03.07.2020. Kurator er advokat Jens Christian Krabbe, Klinkbjerg 1, 6200 Aabenraa.

MJ Tagentreprise ApS
CVR-nr.: 36946954
Egeparken 2
4050 Skibby
Sagsnr.: SKS 3-328/2020
Ved dekret af 10.07.2020 har Skifteretten i Hillerød taget ovenstående virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 26.06.2020. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Egeparken 2, 4050 Skibby. Kurator er advokat Henrik Selchau Poulsen, Nørregade 21, 1165 København K.

Murermester Jensen ApS
CVR-nr.: 25385918
Blødevej 9
3600 Frederikssund
Sagsnr.: SKS 3-46/2020
Ved dekret af 10.07.2020 har Skifteretten i Hillerød taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 22.01.2020. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Blødevej 9, 3600 Frederikssund. Kurator er advokat Rune Tandgaard Derno, Vester Farimagsgade 23, 1606 København V.

Glostrup Diamantskæring og Boring ApS
CVR-nr.: 37971561
Naverland 29B
2600 Glostrup
Sagsnr.: K 3999/18-K
I ovennævnte konkursbo er der ikke midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostningerne, jf. konkurslovens § 143. Bobehandlingen vil derfor blive afsluttet på en skiftesamling i Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, hvilken afholdes, tirsdag den 18.08.2020 kl. 12.00. Regnskab med bilag ligger til eftersyn på skifterettens kontor.

JA Entreprise IVS
CVR-nr.: 38800523
Torslundevej 105
2635 Ishøj
Sagsnr.: K 1622/19-D
I ovennævnte konkursbo er der ikke midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostningerne, jf. konkurslovens § 143. Bobehandlingen vil derfor blive afsluttet på en skiftesamling i Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, hvilken afholdes, tirsdag den 18.08.2020 kl. 12.00. Regnskab med bilag ligger til eftersyn på skifterettens kontor.

Aagren Entrepriser ApS
CVR-nr.: 38448897
Bøvlvej 89
7260 Sønder Omme
Sagsnr.: SKS 6-354/2020
Ved dekret af 10.07.2020 har Skifteretten i Kolding taget ovenstående virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 02.07.2020. Selskabet har hjemsted i Billund Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Bøvlvej 89, 7260 Sønder Omme. Kurator er advokat Malene Buch Andersen, Dokken 10, 6700 Esbjerg.

Würtz Entreprise ApS under tvangsopløsning
CVR-nr.: 37126888
Marievangsvej 34C
4200 Slagelse
Sagsnr.: SKS 888-368/2020
Ved dekret af 10.07.2020 har Skifteretten i Næstved taget ovenstående virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 02.07.2020. Kurator er advokat Jens Iversen, Ndr. Ringgade 70C, 4200 Slagelse.

Solidbyg Entreprise IVS under likvidation
CVR-nr.: 40427988
Nøddelunden 180
2765 Smørum
Sagsnr.: SKS 3-130/2020
I ovenstående konkursbo holdes skiftesamling i Retten i Hillerød, Lokale B, Søndre Jernbanevej 18B, 3400 Hillerød, tirsdag den 04.08.2020 kl. 09.00, hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens § 143, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger.

Kolbjørn Byggefirma A/S
CVR-nr.: 37309516
Vittenvej 56
8382 Hinnerup
Sagsnr.: SKS 62-5116/2019
I ovenstående konkursbo indkaldes hermed til møde hos kurator, advokat Lars Berg Dueholm, Amaliegade 15 st., 1256 København K, onsdag den 05.08.2020 kl. 09.00, til prøvelse af fordringer af § 95-krav. En fortegnelse over fordringerne med kurators indstilling ligger til eftersyn hos kurator, j.nr. 89729, og ved Retten i Randers, Skifteretten, Nørregade 1, 8900 Randers.

-los

Læs mere om Byggeri

31/7 2020
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerByggerådgivningBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.