left banner
top banner
right banner

Aktuelle nyheder - Byggeri

Underentreprenør eller arme-ben-virksomhed

Underentreprenør eller arme-ben-virksomhed

DI Dansk Byggeri har overenskomst med direkte bestemmelser om og definitioner af, hvad der kan betragtes som en omgåelse af overenskomsten

Del artiklen på

Af Dan Bjerring

Der er ganske almindeligt i byggebranchen at lade underentreprenører udføre opgaver under eksempelvis en totalentreprise. Ikke mindst i Danmark, hvor mange håndværkere har etableret sig som selvstændige enkeltmandsvirksomheder.

Der kan imidlertid opstå problemer ved tvivl omkring enkeltmandsvirksomhedens status, hvis der er tale om ’arme-ben-virksomheder’ der arbejder på vilkår, som reelt er lønmodtagervilkår.’

Gennem de senere år har mange håndværkere i Østeuropa etableret sig som ’virksomheder’ for at kunne komme ind i Danmark og udføre arbejde, selv om de ikke havde lignende opgaver i hjemlandet. Det er en omgåelse af EU’s regler og noget, som fagbevægelsen herhjemme har kæmpet mod.

Underentreprenører tager ansvar
Ifølge DI Dansk Byggeri indeholder både AB92 og AB18 bestemmelser om underentrepriser. Hvis et tømrerfirma eksempelvis har en hovedentreprise, hvor der også skal udføres el- og VVS-arbejde, vil det være naturligt, at en eller flere underentreprenører laver el- eller VVS-entreprisen.

Det betyder også, at underentreprenøren tager ansvaret for sit arbejde – herunder eventuelle forsinkelser og mangler:

- Underentreprenøren forpligter sig derved til at levere et resultat. Ofte vil entreprenør og underentreprenør indgå en ’back-to-back’-aftale, hvor entreprenøren sikrer sig, at han ikke kommer i klemme mellem bygherre og underentreprenør, skriver DI Dansk Byggeri.

Regler om omgåelse
DI Dansk Byggeris overenskomster indeholder direkte bestemmelser om og definitioner af, at det kan betragtes som en omgåelse af overenskomsten, hvis en medlemsvirksomhed indgår en underentrepriseaftale med en enkeltmandsvirksomhed, men virksomheden i realiteten udfører arbejdet i et lønmodtagerlignende ansættelsesforhold.

Den påståede omgåelse af overenskomsten består i, at underentreprenøren – ud over en eventuel underbetaling i forhold til overenskomstens minimumsbetaling – ikke betaler feriepenge, søgnehelligdagsbetaling og pension for de personer, der arbejder på byggepladsen; ydelser som en overenskomstdækket virksomhed skal betale til sine ansatte medarbejdere.

Reelt forretningsforhold
Der er dog ikke tale om en omgåelse af overenskomsterne, når to eller flere virksomheder indgår aftale om et bestemt arbejde i et reelt forretningsforhold, eller hvor en underentreprenør antager medarbejdere til at udføre arbejdet.

- Denne bestemmelse vedrører særligt de godt 1.000 medlemmer af DI Dansk Byggeri, som ikke beskæftiger medarbejdere, men hvor virksomhedens indehaver selv udfører arbejdet, forklarer Dansk Byggeri.

Dansk Byggeri og 3F har gennem årene flere voldgifter om omgåelse af overenskomsterne, hvor virksomheden indgået aftaler med flere forskellige selvstændige enkeltmandsvirksomheder om at udføre i hovedsagen samme arbejde, som virksomheden selv udførte:

- Kendelserne er meget konkrete, men de illustrerer, hvilke forhold der er værd at være opmærksom på. I en sag inden for murerområdet afgjorde opmanden, at der var tale om en omgåelse af Mureroverenskomsten på trods af, at der var indgået underentrepriseaftaler mellem hoved- og underentreprenøren, og på trods af at det udførte arbejde blev faktureret og betalt i overensstemmelse med de indgåede aftaler, fortæller DI Dansk Byggeri.

Ved afgørelsen lagde opmanden vægt på, at hovedentreprenørens entrepriseleder dagligt fordelte arbejdet mellem de enkelte underentreprenører, og at arbejdet derfor aktuelt blev udført på samme måde, som almindelige arbejdssjak ville udføre det pågældende arbejde,

Her var tingene i orden
I en anden sag blev der for nylig afsagt kendelse inden for gulvområdet om flere underentrepriseforhold fordelt på flere byggepladser.

Her tilkendegav opmanden, at ’når en medlemsvirksomhed indgår aftale med en anden virksomhed, der er cvr-registreret, og som fakturerer arbejdet med moms og selvangiver sig selv som selvstændig i skattemæssig henseende, er det arbejdsretlige udgangspunkt, at der foreligger et aftaleforhold mellem to selvstændige virksomheder’

- Den, der vil anfægte dette udgangspunkt, har bevisbyrden herfor forklarer DI Dansk Byggeri.

Orden i tingene
Ved bedømmelsen af, om arbejdet udføres i et lønmodtagerlignende ansættelsesforhold, kan det have en betydning, om ét eller flere af følgende elementer fremgår af entreprisekontrakten:

- Tydelig beskrivelse af det arbejde, underentreprenøren skal udføre (omfang, mængde, placering på byggepladsen m.v.)

- Klart defineret afgrænsning af den enkelte underentreprenørs arbejde i forhold til de øvrige virksomheder, der er beskæftiget på byggepladsen

- Tydelig angivelse af, at hovedentreprenøren ikke har daglige ledelses- og instruktionsbeføjelser over for underentreprenørerne

- Angivelse af tidsplan for arbejdet

- Angivelse af den sum, der er aftalt for at opfylde kontrakten, herunder at entreprisesummen afspejler mere betaling end den personlige arbejdsydelse

- Angivelse af den økonomiske risiko, der påhviler underentreprenøren, hvis kravene til tid og kvalitet ikke opfyldes, f.eks. dagbøder

- Dog afhænger vurderingen ikke af det papirarbejde, parterne har lavet, men af den adfærd parterne har udvist


Læs mere om Byggeri

28/1 2021
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerByggerådgivningByggestyringBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentreprenørIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentreprenørTotalrenoveringTrappestigerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.