Aktuelle nyheder - Byggeri

Urealistisk støjzone i Roskilde Lufthavn bremser byggerier for milliarder

Urealistisk støjzone i Roskilde Lufthavn bremser byggerier for milliarder

Der starter og lander i alt ca. 1250 store fly årligt i Roskilde Lufthavn. Der er tilladelse til 2500 store fly, men den gældende støjzonen er fastlagt efter 25.000 fly

Del artiklen på

Af Dan Bjerring,
Christiansborg

Det er i næsten 50 år lykkedes Roskilde Lufthavn, der ejes af Københavns Lufthavne, uden at skulle betale erstatning for ’ekspropriationen’ at opretholde en unødvendig støjzone omkring lufthavnen, der bremser for al udvikling i en række omliggende byområder.

I årevis har kommuner som Roskilde og Greve forsøgt at råbe politikerne på Christiansborg op, og dertil kommer en række borgergrupper, der har været meget aktive.

Men indtil videre har Fingerplanerne, der hører under Erhvervsministeriet, også den seneste Fingerplan, sat en total barriere op foran udvikling af både byer og landområder.

Støjzone større end i Kastrup
Støjkonsekvensområdet ved Roskilde Lufthavn er faktisk meget større end ved Kastrup Lufthavn, selvom mange tusinde flere større fly i Kastrup.

Det nuværende plangrundlag for Roskilde Lufthavn bygger på maksimalt 200.000 årlige operationer, heraf maksimalt årligt 25.000 operationer med rute-, charter- og fragtfly (RCF), som er de største og mest støjende fly.

Men lufthavnen har kun miljøgodkendelse til i alt 121.116 årlige operationer, heraf maksimalt 2500 operationer med RCF. Det reelle omfang af operationer har ifølge Roskilde Kommune, der har miljøtilsynet, hidtil ligget på 70.000-80.000 operationer årligt, og det reelle tal for RCF ligger på godt 1200 operationer.

Fuglefløjt er den 'værste' støjkilde
Der er INGEN planer eller forventninger fra Københavns Lufthavne til at udvide Roskilde Lufthavns kapacitet, selv om der i forslag til Fingerplan 2019 var ønsker om at øge antal store fly - fra maksimalt 2662 til fiktive 60.000.

Der opretholdes altså nogle støjzoner omkring Roskilde Lufthavn, hvor ’støjen fra fuglefløjt’ ifølge tidligere erhvervsminister Brian Mikkelsen er større end fra flyvemaskiner.

Støjzonerne gør bl.a. store dele af den grønne kile mellem Roskilde og Køge ’uegnet til rekreation med overnatning’, og det er helt umuligt for de enkelte ejere af boliger borger at udnytte deres ejendomme med eksempelvis tilbygninger.

Udviklingsmæssig osteklokke
Byerne i om rådet, eksempelvis Tune, Vor Frue, Hastrup og Snoldelev er lagt i en udviklingsmæssig osteklokke, hvor Greve Kommune senest har fået afslag på at bygge et nyt plejehjem i Tune på en byggegrund tæt ved idrætshallen.
 
Ja faktisk viser det sig, at en meget stor del af boligerne i Tune de seneste over 30 år er bygget ulovligt, fordi kommunen havde fortolket reglerne om støjzoner anderledes end ministeriet.

Der er i både Roskilde Kommune og Greve Kommune et ønske om at kunne udvikle områder i støjzonen, der reelt på INGEN måde er plaget af støj fra lufthavnen, men indtil videre er ønsket uindfriet.

Byggeprojekter for sandsynligvis milliarder af kroner stoppes ifølge kritikerne af nogle støjzoner, der er fuldstændigt urealistiske i forhold til både de eksisterende forhold og fremtiden.

Rammer tusinder af boliger
Bodil Nissen, der bor i landsbyen Hastrup, som er omfattet af restriktionerne, siger til BygTek, at der i 47 år uden et reelt behov er lagt begrænsninger i den private ejendomsret ind over et område med tusinder af boliger:

- Det har store personlige og økonomiske konsekvenser, når beboerne forhindres i at udvikle og modernisere deres ejendomme og realisere deres økonomiske potentialer. Landsbyernes gamle gårde forvandles til forfaldne kulisser fra en svunden fortid, og et stort uudnyttet potentiale for modernisering og investeringer er uindfriet. Det skal i øvrigt fastslås, at begrænsningerne i den private ejendomsret ikke er tinglyste, og mange aner derfor ikke, heller ikke da de købte deres boliger, at de er omfattet af støjzonen, forklarer Bodil Nissen.

Uegnet til rekreation
Hun forstår ikke, at støjkonsekvensområdet ved Roskilde Lufthavn - trods langt mindre trafik - skal være langt større end Kastrup Lufthavns:

- Støjkonsekvensområdet er faktisk så stort, at størstedelen af den grønne kile mellem Roskilde og Køge gøres uegnet til rekreation med overnatning. Det gælder eksempelvis også naturparken Hedeland. Myndighederne har heller aldrig gennemført den lovpligtige miljøkonsekvensvurdering for det EU Fuglebeskyttelsesområde, der ligger syd-sydøst for lufthavnen - Natura2000-område og Fuglebeskyttelsesområde, siger Bodil Nissen.

Overtræder menneskerettigheder
Hun mener i øvrigt at have det trumfkort på hånden, at der er tale om en ’foregribende ekspropriation’, når man i hele 47 år opretholder ’et helt unødvendigt stort konsekvensområde’:

- Det strider mod Grundlovens §73 og Menneskerettighedskonventionens §1 beskyttelse af den private ejendomsret, hvilket Menneskerettigheds-domstolen også har afgjort i 2 tilsvarende sager fra Stockholm, slutter Bodil Nissen.

Læs mere om Byggeri

4/6 2020
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.