Aktuelle nyheder - Byggeri

Utætte faldstammer er ikke noget reelt problemErhvervsminister Simon Kollerup afviser behov for ny delautorisation (foto: Keld Navntoft)

Utætte faldstammer er ikke noget reelt problem

Folketingets Erhvervsudvalg har stillet en lang række spørgsmål til I erhvervsminister Simon Kollerup om behov og muligheder for renovering af faldstammer.

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Ministeren skal blandt andet tage stilling til, om der er behov for at se på de gældende autorisationer på området, og at flere og flere beboere gennem de senere år har oplevet, at faldstammer stopper til, bliver utætte eller der sker rustudfældninger som følge af, at faldstammens levetid nærmer sig sit ophør.

Men Simon Kollerup oplyser, at Boligministeriet ikke ligger inde med data om tilstand eller renoveringsbehov for faldstammer i Danmark, ligesom ministeriet således heller ikke har kendskab til økonomiske-, sundheds-, eller miljømæssige konsekvenser af udsivende spildevand som følge af et eventuelt renoveringsefterslæb.

Bygningsejerens ansvar
Det bemærkes i den forbindelse, at det følger af Byggeloven, at det er bygningsejerens ansvar, at en bygning til enhver tid er lovlig, er sikker at opholde sig i, og ikke frembyder fare for bygningens brugere:

- Bygningsreglementet er i vid udstrækning opbygget som funktionskrav frem for detailkrav. Kravene beskriver dermed en funktion, der skal opnås, i stedet for at beskrive en måde, hvorpå bygningen konkret skal udføres, hedder det videre.

Funktionskravene skal understøtte byggeriets udvikling og giver bygningsejere mulighed for at vælge forskellige og innovative tekniske løsninger afhængig af de konkrete behov i den enkelte bygning.

Flere muligheder
Ved renovering af en faldstamme kan den udskiftes helt eller delvist, eller den kan renoveres med eksempelvis strømpeforing:

- De økonomiske konsekvenser og udførelsesmæssige fordele afhænger dermed af den konkrete situation og er grundlæggende uafhængig af bygningens ejerforhold. Men hvis der siver vand ud af faldstammen, kan det sive ned i jorden. Hvis nedsivningen sker tæt på en drikkevandsboring, kan denne teoretisk blive inficeret med tarmbakterier, som kan være sygdomsfremkaldende. Det er dog temmelig usandsynligt, oplyser erhvervsmininsteren.

Velfungerende marked
Miljøstyrelsen har ikke kendskab til, hvor store mængder spildevand, der potentielt kan sive ud af faldstammer og blive ført ned i jorden. Miljøstyrelsen kan derfor ikke lave en nærmere vurdering af miljøeffekterne, som er afhængige af de lokale forhold:

- Det er vigtigt, at vi har et velfungerende marked - også inden for VVS-området. Der er i dag over to tusind virksomheder, der har den fornødne VVS-autorisation til at renovere faldstammer. Samlet set er det således min opfattelse, at der på nuværende tidspunkt ikke er behov for yderligere tiltag til at adressere denne specifikke opgave, herunder i form af en ny delautorisationsordning, slutter Simon Kollerup.

Læs mere om Byggeri

10/7 2020
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerByggerådgivningBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.