left banner
top banner
right banner

Aktuelle nyheder - Byggeri

Vejstøj skal indgå i forhandlinger om infrastrukturDer lægges blandt andet støjdæmpende asfalt på vejene for at dæmpe støjgenerne for de omkringliggende ejendomme

Vejstøj skal indgå i forhandlinger om infrastruktur

WHO vurderer, at trafikstøj medfører blandt andet kommunikationsbesvær, hovedpine, søvnbesvær, stress, forøget blodtryk og forøget risiko for hjertesygdomme

Del artiklen på

Politik - Samfund

Af Dan Bjerring
Christiansborg

I et svar til Folketingets Transportudvalg oplyser transportminister Benny Engelbrecht, at
vejstøj er et væsentligt samfundsproblem, der berører mange mennesker:

- Jeg er meget optaget af at finde løsninger, der kan reducere støjen langs statsvejene på en fornuftig måde. Vi bør benytte alle relevante redskaber til at sikre så effektfuld og omkostningseffektiv en støjbekæmpelse som muligt, skriver ministeren.

Det er Miljøstyrelsen, der fastsætter de vejledende grænseværdier for trafikstøj, som i Danmark er 58 dB for vejstøj ved boliger.

De vejledende støjgrænser er et udtryk for en støjbelastning som Miljøstyrelsen vurderer, er miljømæssigt og sundhedsmæssig acceptabel.

Voldsomme effekter på sundheden
Men på det seneste har der lydt andre toner fra verdenssundhedsorganisationen WHO, der peger på, at støj fra vejtrafikken kan være en stressfaktor, der forøger risikoen for helbredseffekter.

Desuden vurderer WHO, at trafikstøj medfører gener og helbredseffekter som blandt andet kommunikationsbesvær, hovedpine, søvnbesvær, stress, forøget blodtryk, forøget risiko for hjertesygdomme og hormonelle påvirkninger.

Effekterne optræder ved forskellige støjniveauer, og graden af påvirkningen er i de fleste tilfælde også afhængige af den tid, man er udsat for støj.

Støj, der forstyrrer nattesøvnen, vurderes at have væsentligt større helbredsmæssig effekt end støj om dagen.

Særskilte midler nødvendige
- Når der planlægges og bygges nye vejanlæg arbejder Vejdirektoratet for at forebygge og reducere støjgenerne i omgivelserne. Ved nye vejprojekter indeholder projektet en støjdæmpning af sammenhængende boligområder, sommerhusområder, institutioner m.v., hvor vejstøjen overstiger 58 dB. Der indarbejdes støjdæmpende indsatser i projektet, og den endelige udformning fastlægges som hovedregel med en anlægslov. Langs det eksisterende vejnet arbejder Vejdirektoratet løbende med at nedbringe støjniveauet primært ved brug af støjreducerende asfalt, opsætning af støjskærme, etablering af støjvolde samt ved støjisolering af boliger. Denne indsats afhænger af, at der afsættes særskilte midler til området, fortæller transportministeren.

Støj som tema i drøftelser
Han oplyser i øvrigt, at det er hans ambition at forhandle en bred politisk aftale om kommende investeringer i infrastrukturen frem mod 2030:

- Her er det min forventning, at støjbekæmpelse vil indgå som tema i drøftelserne. Jeg forventer herunder at drøfte, hvordan vi bedst håndterer de afledte støjmæssige effekter uden for de projektstrækninger, hvor der eksempelvis udvides eller bygges nye veje, slutter Benny Engelbrecht

Læs mere om Byggeri

19/3 2020
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.