Aktuelle nyheder - Byggeri

Venstre fremsætter forslag om national råstofplanSkatteminister Morten Bødskov

Venstre fremsætter forslag om national råstofplan

Der er et meget stort behov for råstoffer, og i øjeblikket udsendes de nye råstof planer for regionerne i høring. Men det er ingen hemmelighed, at det giver visse problemer, fordi ingen ønsker at få en ny grusgrav som nabo.

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Venstres transportordfører, Kristian Pihl Lorentzen, vil derfor have flyttet ansvaret for udpegning af råstofområder fra regionerne til Folketinget:

- Først og fremmest skal vi hurtigst muligt have en national råstofstrategi. Der skal etableres en national kortlægning af, hvilke ressourcer vi egentlig har i undergrunden i Danmark. Hvad har vi til lands? Hvor ligger de ressourcer? Hvad har vi til søs? Det er jo staten der står for, hvad der ligger i havene, mens regionerne har det på land, siger Kristian Pihl Lorentzen til BygTek.

Kæmpe potentiale i genanvendelse
Men han slår også fast, at der kan tilvejebringes meget ved genanvendelse af råstoffer:

- Det er et kæmpe potentiale for genanvendelse, og det skal også ind i ligningen. Når det er gjort, har vi opgjort, hvad der er til rådighed af ressourcer. Derefter skal vi have en opgørelse med en strategi for, hvor vi forventer, at vi skal bruge råstofferne. Hvor vil der ske en udbygning af infrastrukturen og anden udvikling, som kræver råstoffer? Med en sådan planlægning kan vi minimere transportbehovet, så vi bruger mindst mulig energi på at transportere råstoffer rundt. Det er jo ellers noget der virkelig tonser energi i dag, når lastbilerne kører rundt med råstofferne til højre og venstre. Og hvad kan sejles ind tikl havnene i de større byer, siger Venstres transportordfører.

Genere naboerne mindst muligt
Han erkender også, at man, når der etableres en grusgrav, der sørges for at genere naboerne mindst muligt:

- Det vil en national planlægning også bidrage til. Jeg forestiller mig, at en sådan national plan også skal tage stilling til, hvordan vi håndterer det i forhold til naboerne. Vi SKAL bruge råstoffer. Det er der samfundsmæssigt et nødvendigt behov for. Men vi skal også tage hensyn til de naboer, som bliver ramt af det. Der kunne man godt forestille sig en form for kompensationsordning, som vi kender fra eksempelvis vindmøller, ved at råstofafgiften bliver en smule højere. Pengene kan så gå ind i en kompensationspulje, så man kan behandle naboerne til grusgrave på en god måde, siger Kristian Pihl Lorentzen.

Umætteligt behov for råstoffer til København
Et af problemerne er, at områderne omkring København bliver ekstra hårdt ramt, fordi netop hovedstaden har brug for store mængder råstoffer til både en østlig ringvej og ikke mindst til det nye store bolig- og erhvervsprojekt – Lynetteholmen.

København har ikke selv råstoffer, og hvis man skal hente det nærmest muligt, vil det ikke mindst ramme Region Sjælland – specifikt området øst og syd for Roskilde:

- Så må man i forbindelse med en national planlægning overveje, om der kan bringes mere ind til København fra søsiden. Man kunne for eksempel losse råstofferne på Prøvestenen eller andre steder. Igen kommer spørgsmålet om genanvendelse ind i billedet, idet der er enorme mængder nedbrydningsmateriale, som kan genanvendes og oparbejdes. Det potentiale skal vi have belyst, og i Venstre arbejder vi meget med den sag i øjeblikket, forklarer partiets transportordfører.

Snarligt beslutningsforslag i Folketinget
Venstre vil ifølge Kristian Pihl Lorentzen snart fremsætte et beslutningsforslag til Folketinget om etablering af en national råstofplanlægning:

- Det er der brug for. Regionerne gør i dag et ihærdigt stykke arbejde for at planlægge, men det er på regionalt niveau. De er nødt til at have det store overblik, da det ikke kun drejer sig om de enkelte regioners områder, men også at der til søs er enorme mængder råstoffer. Eksempelvis ligger der omkring Roskilde en lang række grusgrave, som kan være med til at forsyne hovedstaden, men det er i Region Sjælland. Vi tror, at der er et stort potentiale at hente i en national planlægning, så vi får en mere effektiv håndtering af råstofferne - både miljømæssigt og for naboerne, slutter Kristian Pihl Lorentzen

Lyt til hele interviewet med Kristian Pihl Lorentzen på nedenstående link

http://radioupdate.dk/Updatenyheder.asp?page=4029

Læs mere om Byggeri

22/10 2020
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerByggerådgivningBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.