Aktuelle nyheder - Byggeri

’Verdens bedste hverdag’ i ny bydelDe fem boligkarreer omfatter i alt, ca. 45.000 m2 – heraf ca. 43.000 m2 boliger inkl. ca. 3000 m2 fællesfaciliteter. Visualiseringer: Lokal/Mangor & Nagel og Tegnestuen Vandkunsten.

’Verdens bedste hverdag’ i ny bydel

På Køges yderste spids mod havet skal fem vidt forskellige boligkarreer og grønne byrum udgøre en samlet ramme for privatliv, arbejde og fritidsliv for alle familietyper

Del artiklen på

Verdens bedste hverdag. Det er ganske enkelt målet for den nye bydel, der ligger helt ud mod vandet, stranden og strandengen i Køge, og som i de kommende år skal rumme 500 ejer- og lejeboliger til alle aldre og familietyper. Boligerne bliver kombineret med erhverv med udadvendte tilbud i stueetagerne, hvor det også er ambitionen at placere en ny integreret daginstitution for områdets børnefamilier.

PensionDanmark har arbejdet tæt sammen med Køge Kyst om at udvikle grundlaget for den såkaldte ’Etape SH4’ på Søndre Havn med udgangspunkt i ambitiøs arkitektur, høje bæredygtighedsmål og ikke mindst de værdier, som skal kendetegne livet i den nye bydel. Nu har Køge Kysts bestyrelse godkendt både det samlede koncept og detaljerede skitseprojekter for hver af de fem boligkarreer, der skal DGNB-bæredygtighedscertificeres i kategorien Guld.

Afspejler samfundets familiestrukturer
Hver af de fem karreer har sit særlige tema og egne målgrupper, og de 500 boliger spænder helt fra kompakte to-værelses til meget rummelige seks-værelses lejligheder fordelt på 14 boligtypologier. Der bliver både ejer- og lejeboliger samt bofællesskaber for tre forskellige aldersgrupper. Særlige ’work-boliger’ har en del indrettet til mindre erhverv. Som en nyskabelse bliver der også deleboliger for familier, enlige eller fraskilte, der har børnene en uge ad gangen, som kan se fordele i at leje en bolig, hvor noget er privat for hver familie, og noget er fælles.

- Byer skal bygges med kærlighed. Vi aftalte fra start at bruge tid på udvikling for at skabe en ny bydel, som afspejler vores samfunds familiestrukturer og ønsker til kvalitet og bæredygtighed både i byen og i byggeriet. Vi er kun nået hertil, fordi vi sammen med PensionDanmark, vores rådgivere, arkitekter, ingeniører og myndigheden har samarbejdet og brugt lidt ekstra tid på udvikling og på at løse udfordringerne up front. Med de fem nye byggerier er det lykkedes at skabe et nyt byområde, hvor arkitekturen bidrager til byen og understøtter vores målsætninger om en by med bæredygtighed, kvalitet og mange forskellige fællesskaber, siger Køge Kysts projektdirektør, Tove Skrumsager Frederiksen.

Bykontor og ’børnekontor’
De to parter har, siden købsaftalen blev indgået i sommeren 2019, arbejdet tæt sammen om projektudviklingen i et partnerskab. At den samme bygherre skal udvikle fem karreer har gjort det muligt både at satse på et meget bredt boligudbud og på en vifte af markante fællesfaciliteter og udadvendte tilbud for hele byen.

Det er mundet ud i konceptet ’Byens etage’, som går på tværs af karreernes stueetager, og som bl.a. rummer et bykontor, hvor beboerne kan ’arbejde hjemmefra’ i det fællesområde - lige ved siden af ’børnekontoret’, som er indrettet til lektielæsning, gaming og minibiograf.

Også små kommercielle erhverv skal give liv i stueetagerne, hvor de skal indgå i synergi med fællesfaciliteterne. F.eks. planlægges ’Bevægelseshuset’ at ligge sammen med en fysioterapeut, der kan benytte de fælles faciliteter i dagtimerne – og tilsvarende for en cafe, der betjener tilstødende hverdagshus med mad og drikke samtidig med, at de har den offentlige cafedrift ud mod gaden.

Fællesskab, byplads og promenade
Byens liv skal også udfoldes under åben himmel. De kommende beboere kan f.eks. gå ud på de fælles tagterrasser og benytte haver eller drivhuse. Gårdrummene og ’almindingerne’ indrettes, så de tilbyder ro, naturoplevelser og aktive fællesskaber. Almindingerne er gennemgående grønne områder, som kendetegner hele Søndre Havn, og som på én gang er rekreative byrum og klimasikring mod skybrud.

Som noget særligt for den nye bydel skal en central pladsdannelse udgøre byfællesskabets hjerte, der skaber sammenhæng og forbindelser mellem boligopgange og fællesfunktioner. Og langs vandet bliver en ny promenade kendetegnet ved små arbejdende værksteder til énmandsvirksomheder som fotograf, frisør, keramiker el.lign.

Værkstederne skal fremhæve bydelens kreative profil og trække gæster fra det øvrige Køge ud på promenaden langs havnen.

Foruden et udpræget fokus på social og sundhedsmæssig bæredygtighed er også klimavenligheden i højsædet, og hver enkelt karre udvikles til en såkaldt bæredygtighedscertificering i kategorien DGNB Guld.

Inden selve byggeriet kan gå i gang, vil Køge Kyst frem mod foråret 2021 rydde jordforureningen fra den tidligere industri på området. De fem karreer skal herefter opføres successivt med forventet indflytning i perioden 2023-26.

-kj

Læs mere om Byggeri

18/9 2020
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerByggerådgivningBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.