Aktuelle nyheder - Byggeri

Vil udtage prøver af byggeaffald fra genbrugspladserneDer mangler dokumentation for renheden af det byggeaffald, som borgere og mindre virksomheder afleverer på genbrugspladserne. Det skal et nyt projekt nu ændre på. Arkivfoto: Miljøstyrelsen

Vil udtage prøver af byggeaffald fra genbrugspladserne

Et nyt projekt undersøger mulighederne for at udtage prøver af byggeaffald indleveret af private og smv’er, inden det eksempelvis benyttes til etablering af nye veje og stier

Del artiklen på

Miljø - Bæredygtighed

Der er udfordringer med at dokumentere renhedsgraden af det byggeaffald, som indleveres på genbrugspladserne, og som i mange tilfælde bliver anvendt som stabilgrus under veje og stier efter, at det er blevet nedknust.

Derfor skal det undersøges, om der er mulighed for at udtage prøver af bygge- og anlægsaffald, som indleveres af borgere og mindre virksomheder på genbrugspladserne.

Resultaterne skal Miljøstyrelsen bruge i vurderingen af, om renhedsgraden kan dokumenteres, efter byggeaffald fra forskellige affaldskilder er blevet blandet sammen på genbrugspladsen. Og i så fald hvordan det kan sikres, at prøverne tages på et repræsentativt grundlag samt at test og analyser gennemføres, så der fastholdes en sporbarhed tilbage så tæt på kilden til affaldet, som praktisk muligt.

Kan forurenet byggeaffald undgås?
Hvis byggeaffaldet først prøvetages efter at være blevet blandet sammen med affald fra andre nedrivnings- og renoveringsarbejder på genbrugspladsen, med henblik på at sikre, at affaldet er rent nok til at blive nyttiggjort, er det afgørende at forurenet byggeaffald ikke havner i containeren i første omgang, da det ikke efterfølgende kan skilles ad igen.

I undersøgelsen er der således identificeret to forskellige formål med at udtage prøver: Dels at forbedre miljøkvaliteten af det indsamlede affald, dels at sikre, at de oparbejdede fraktioner er egnet til nyttiggørelse.

På baggrund af undersøgelsen er det fundet, at forbedringen af de indsamlede fraktioners miljøkvalitet skal ske på genbrugsstationerne i forbindelse med indsamlingen, mens kontrol af fraktionernes egnethed til genanvendelse skal ske ved rutinekontrol af de oparbejdede fraktioner nedstrøms i håndteringskæden.

Rapporten peger derudover på nogle områder, der skal træffes beslutninger omkring, inden der etableres et egentligt krav om, at der skal udtages prøver til kontrol af miljøkvaliteten.

-los


Læs mere om Byggeri

21/10 2020
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerByggerådgivningBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.