left banner
top banner
right banner

Aktuelle nyheder - Byggeri

Vision 2030 for bygge-anlæg med kolossale ambitioner

Vision 2030 for bygge-anlæg med kolossale ambitioner

Energiforbruget i bygninger skal være skåret med 25 procent, og olie- og naturgasopvarmning af bygninger er erstattet med elvarmepumper og grøn fjernvarme. Bygninger rives sjældent ned i 2030, fordi det koster for meget i CO2-regnskabet

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Regeringen og erhvervslivet har etableret 14 klimapartnerskaber inden for erhvervslivets sektorer, som skal styrke den grønne omstilling og understøtte opfyldelsen af målet om 70 procent reduktion af drivhusgasudledningen i 2030, og blandt disse klimapartnerskaber er bygge- og anlægssektoren.

Sektorkøreplanerne viser, at både erhvervslivet og regeringen har taget markante skridt i den grønne omstilling, og erhvervsminister, Simon Kollerup siger, at virksomhederne spiller en helt afgørende rolle i den grønne omstilling:

- Sektorkøreplanerne viser, at vi allerede er godt på vej med den grønne omstilling i mange sektorer. Men det er lige så vigtigt, at sektorkøreplanerne også peger fremad og viser de næste skridt og fremtidige indsatsområder i den grønne omstilling, siger han videre.

Efterspørgselsdrevet
Ifølge sektorkøreplanen er bygge- og anlægssektoren kendetegnet ved at være ’efterspørgselsdrevet og ved, at sektorens aktiviteter og ydelser har konsekvenser for udledning af klimagasser i andre sektorer’:

- Det betyder for eksempel, at tiltag i forhold til opvarmning og energiforbrug i bygninger kan føre til fald i CO2-udledningen i energisektoren, mens reduktion af materialeforbrug i bygge- og anlægsprojekter samt efterspørgsel efter mere bæredygtige byggematerialer kan føre til fald i udledningen i industri- og transportsektorerne - samt i udlandet, hedder det blandt andet.

Fælles kurs
Der skal sættes en fælles kurs for at nå i mål, og videreudviklingen af det klimavenlige og bæredygtige byggeri og anlæg skal ske på en måde, som sikrer, at hele branchen er med – små såvel som større aktører.

Det understreges, at branchen i fællesskab kan udvikle sig i en fortsat konkurrencedygtig og bæredygtig retning.

Omkring 40 procent af Danmarks energiforbrug bruges til drift af bygninger, og det svarer til 20 procent af Danmarks samlede CO2-udledning. Samtidig kommer omkring 35 procent af alt affald fra bygge- og anlægsbranchen og omkring 10 procent af Danmarks samlede CO2-udledning stammede i 2017 fra bygge- og anlægsprocesser samt produktion af byggematerialer.

Rentabelt energisparepotentiale
Bygge- og anlægssektorens ’Vision 2030’ er ifølge køreplanen, at det energisparepotentiale, som er rentabelt for både samfund og de enkelte bygningsejere, bliver ’høstet’.

Energiforbruget i bygninger skal være skåret med 25 procent, og olie- og naturgasopvarmning af bygninger er erstattet med elvarmepumper og grøn fjernvarme.

Ved opførelse og større ombygninger eller renoveringer er der fokus på bygningens eller infrastrukturanlæggets klimaaftryk.

Bygninger rives sjældent ned i 2030, fordi det koster for meget i CO2-regnskabet. I stedet skal der renoveres, anvendelsen ændres, og der skabes tidssvarende grønne bygninger.

Bedre komfort og indeklima
De energirenoverede bygninger har samtidig fået et løft af komfort og indeklima. Alle bygninger har et digitalt energimærke, der giver et præcist og altid opdateret billede af bygningens tilstand og forslag til forbedringer.

Samtidig leverer bygningerne en effektiv sektorkobling til energisektoren ved at kunne styre energiforbruget intelligent, så energien kan anvendes, når den er grønnest og billigst uden at gå på kompromis med komfort og produktivitet.

Cirkulær byggeøkonomi
Bygge- og anlægsprocesser foregår i 2030 med fossilfrie metoder – både ved nybyggeri og renoveringer.

Maskiner og arbejdskøretøjer anvender el, biobrændstof eller elektrofuels, mens udtørring af konstruktioner kun sker med el- eller fjernvarme og i langt mindre omfang, fordi der er tænkt i at sikre en byggeproces, hvor der via helinddækninger sikres, at regn og sne holdes ude af det, der bygges eller renoveres.

Når bygninger og anlæg rives ned, bruges bygningsdele og materialer igen i direkte genbrug eller genanvendes til nye materialer i en cirkulær byggeøkonomi.

I 2030 har branchen medvirket til at styrke teknologi, knowhow og uddannelse af medarbejdere, så virksomheder og medarbejdere tænker i bæredygtige helhedsløsninger, samarbejde på tværs af fagdiscipliner, rigtige valg af konstruktioner og byggematerialer, høj kvalitet, lang levetid og lavt vedligeholdsbehov og på minimering af spild og affald i byggeprocessen.

FAKTA OM BYGGERIET
Det vurderes, at 80 procent af den nuværende bygningsmasse også er i brug i 2050, og netop derfor er det afgørende, at de gennem renoveringer gøres klar til en ny klimafremtid.

Produktionsværdien ved bygningsopførelse - den samlede værdi af aktiviteter hos de udførende i bygge og anlægssektoren - forventes i 2021 at være på 340 milliarder kroner, og de udførende virksomheder inden for bygge- og anlægssektoren har i alt cirka 180.000 ansatte - nybyggeri 50.000, renovering og vedligehold 67.000, anlægsarbejder 21.500.

Byggematerialebranchen omsatte i 2020 for 128 milliarder kroner, hvoraf 49 milliarder kroner gik til eksport.

Arkitekter og rådgivende ingeniører havde i 2020 en omsætning på 65 milliarder kroner, hvoraf 12 milliarder kroner var omsætning uden for Danmarks grænser.

Tilsvarende blev der i 2020 importeret varer til fortrinsvis anvendelse i bygge- og anlægsvirksomhed for cirka 46 milliarder kroner.

Formandskabet
Formandskabet for klimapartnerskabet for bygge- og anlægssektoren
Jesper Kristian Jacobsen, adm. direktør for Per Aarsleff A/S
Ingrid Reumert, Vice President, Velux A/S (næstformand)
Peter Kaas Hammer, adm. direktør for Kemp & Lauritzen A/S (næstformand) Erhvervsminister Simon Kollerup
Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen
Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek

Læs mere om Byggeri

11/10 2021
AfskærmningAlu stigerBeslagBrancheforeningBrandstigerByggerådgivningByggestyringBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentreprenørIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMontageskinnerMultistigerNye arbejdsopgaverOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentreprenørTotalrenoveringTrappestigerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.