Aktuelle nyheder - Byggeri

VVS- og elbranchen kan se frem til et travlt årtiProduktionen af havvind skal tredobles

VVS- og elbranchen kan se frem til et travlt årti

Et bredt flertal i Folketinget – minus Nye Borgerlige – har indgået en klimaaftale om grøn omstilling af energisektoren og industrien.

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

I alt medfører aftalen sammen med klimaftalen for affald CO2-reduktioner på 3,4 millioner tons i 2030.

Den seneste aftale, der blev forhandlet på plads natten til mandag, indeholder blandt andet anlæg af verdens første energiøer. Danmark begynder som det første land i verden etableringen af to energiøer inden 2030 på i alt fem GW – en ved Bornholm på to GW og en i Nordsøen på tre GW.

Derudover fremrykkes etableringen af ’Vindmøllepark 2’ fra energiaftale 18 på cirka 1 GW ved Hesselø.

Tredobling af energi fra havvind
Dermed etableres i alt yderligere seks GW havvind - mere end tre gange så meget som Danmarks nuværende mængde havvind.

Energiøerne skal ikke kun producere strøm, men også på sigt kunne tilkoble teknologier, der kan lagre eller omdanne den grønne strøm til grønne brændstoffer - såkaldt ”Power-to-X”.
Regeringen skal primo 2021 præsentere en elektrificeringsstrategi omkring effektiv brug af energien og renoveringer

Der skal ske et stort løft i energieffektiviseringsindsatsen i industrien og bygninger. Det sker blandt andet gennem et samlet løft af puljerne til elektrificering og energieffektivisering i industrien.

Energibesparelser i statslige bygninger
Samtidig stilles krav om energibesparelser i de statslige bygninger frem mod 2030, og der afsættes midler til en målrettet energieffektiviseringsindsats, hvor digitale værktøjer skal understøtte energirenoveringsindsatsen.

Initiativerne bygger videre på den grønne boligaftale, hvor der afsættes 30 milliarder kroner fra Landsbyggefonden til renoveringer af almene boliger, suspenderingen af anlægsloftet for kommuner og regioner i 2020 samt tilskuddet til grønne investeringer på én milliard kroner i 2021, der giver kommunerne og regionerne mulighed for at foretage ekstraordinære investeringer i blandt andet energirenoveringer.

Gas- og oliefyr skal væk
Og så skal danske boligejere med olie- eller gasfyr til lommerne for at investere i enten el-drevne varmepumper eller fjernvarme. Konkret afsættes 2,3 milliarder kroner til at udskifte olie- og naturgasfyr med varmepumper eller fjernvarme grøn varme.

Aftalen indeholder derfor en lempelse af afgifterne på grøn strøm til opvarmning, samt forhøjede afgifter på sort varme.

Desuden lempes afgifterne på overskudsvarme markant og bortfalder helt for både el-baseret overskudsvarme, eksempelvis overskudsvarme fra datacentre og supermarkeder.

Det er aftalt at give støtte til udfasning af olie- og gasfyr samt fjerne forbrugerbindingerne til naturgas.

Derudover gøres det nemmere at etablere ny grøn og billig varmeproduktion ved at ophæve forældede krav til, at fjernvarmeanlæg nogle steder skal kunne producere både el og varme.

Samtidig indføres der lovkrav om bæredygtighed ved brug af træbiomasse.

Læs mere om Byggeri

22/6 2020
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.