Aktuelle nyheder - Døre & vinduer

Nye energikrav til vinduer udskydes til 1. februar 2021Fra 1. februar 2021 skal nyinstallerede vinduer leve op til energikrav svarende til energiklasse A. Vinduer i energiklasse B må kun anvendes i sommer- og fritidshuse. Foto: Ricky John Molloy

Nye energikrav til vinduer udskydes til 1. februar 2021

Der er opnået politisk enighed om at forlænge overgangsperioden til de nye energikrav for vinduer og døre med én måned frem til 1. februar 2021

Del artiklen på

Udskydelsen sker på baggrund af corona-nedlukningen i Nordjylland og for at hjælpe de vinduesproducenter og håndværkere, som er blevet forsinket på leverance og montage.

De nye krav betyder ganske kort, at vinduer ikke må bortlede mere varme fra boligen, end de optager gennem solens stråler. I praksis betyder det, at nye vinduer fra nu 1. februar 2021 skal leve op til energikrav svarende til energiklasse A. Vinduer svarende til energiklasse B må kun anvendes i sommer- og fritidshuse.

Ved reparation og udskiftning af ruder, skal en ny rude f.eks. overholde de krav, der var gældende, da vinduet blev installeret. Udskifter håndværkeren et gammelt vindue til et nyt, så skal de nye regler opfyldes.

Kræver byggeriet byggetilladelse, er det ansøgningstidspunktet, der afgør, om håndværkeren må montere gamle vinduer/døre i byggeriet. Det vil sige, at hvis du har ansøgt inden d. 31. januar 2021, er det tilladt. Herefter skal de nye regler opfyldes.

Kræver byggeriet ikke byggetilladelse, er det montagetidspunktet, der afgør, om håndværkeren må montere gamle vinduer/døre. Montering af gamle elementer er tilladt før 31. januar 2021, hvorefter de nye regler skal opfyldes.

Såfremt et vindue fra februar 2021 og frem er dårligere end energiklasse A, vil det afvige fra bygningsreglementet og ved kontrol bevirke et rødt mærke (=kritisk fejl, tidligere K3) i tilstandsrapporten.

Dansk Byggeindustri opfordrer til, at håndværkere kommunikerer tydeligt til kunder, at vinduer ringere end energiklasse A ikke er lovlige at installere i bygninger, med undtagelse af sommerhuse og fritidshuse, efter overgangsperiodens udløb 31. januar 2021, med mindre der er indsendt ansøgning om byggetilladelse før februar 2021.

-losLæs mere om Døre & vinduer

9/12 2020