scroll
Udvider grønt partnerskabPartnerskabet med Schneider Electrics skal sikre, at Velux Gruppen kommer hurtigere i mål koncernens CO2-neutralitets mål på virksomhedsniveau.

Udvider grønt partnerskab

Schneider Electric og Velux Gruppen har netop sat blæk på en ny aftale, som skal accelerere Velux Gruppens mål om at blive en klimaneutral virksomhed i 2030

Velux Gruppen, der udvikler og producerer ovenlysvinduer og ovenlysmoduler, og Schneider Electric, som arbejder med energioptimering, annoncerer i dag, at de har indgået et nyt, udvidet partnerskab. Partnerskabet skal gøre det muligt for ovenlysproducenten at nå sit mål om at blive en CO2 neutral virksomhed i 2030 som et vigtigt ben i at blive Lifetime Carbon Neutral.

Det udvidede partnerskab bygger på en aftale, som de to parter indgik tidligere på året, hvor Schneider Electric hjælper Velux Gruppen med at få 100 % af koncernens elektricitet fra vedvarende energikilder inden 2023 og på den måde leve op til det globale RE100-initiativ, som de har forpligtet sig til.

I den nye aftale skal Schneider Electric også udvikle et 3-årigt program med handlingsplaner for alle Velux Gruppens fabrikker, der klarlægger, hvordan de kan reducere deres energiforbrug og øge brugen af vedvarende energi globalt.

- Vi har alle et ansvar for at gøre mere for at takle klimakrisen og reducere vores CO2-udledninger, og det er vores opgave at gøre det hurtigere end hidtil. I Velux Gruppen har vi gjort, hvad vi kan, for at fjerne de driftsmæssige barrierer. Vi har derfor prioriteret klimaet højt i vores budget, så vi bedre kan prioritere vores klimastrategier og -ambitioner, siger Senior Vice President of Supply, Jörn Neubert.

Gruppens CO2-neutralitetsmål er et led i dets samlede klima-og naturforpligtelse, Lifetime Carbon Neutral, som indebærer, at virksomheden ikke alene tager ansvar for fremtidige reduktioner, men også for hele dets historiske CO2-fodaftryk.

Træaffald som opvarmningskilde
Som et pilotprojekt vil Velux Gruppen implementere handlingsplaner for den grønne omstilling på to af virksomhedens fabrikker i Tyskland og Polen, som i dag har det højeste energiforbrug og står bag cirka 25 % af den energi, som bliver brugt i produktionen.

På disse to fabrikker bliver der investeret i vedvarende opvarmningskilder gennem installation af varmepumper og brug af træaffald fra certificerede skove, som produceres på selve fabrikkerne. Derudover vil Velux investere i solcelleanlæg og forbedre fabrikkernes energieffektivitet ved at optimere deres forsyningssystemer, produktionsprocesser og energiadministration.

Programmet, der udvikles af Schneider Electric, indebærer:
- En energivurdering af alle Velux Gruppens fabrikker, der skal resultere i udviklingen og implementeringen af handlingsplaner for, hvordan fabrikkerne bliver CO2-neutrale
- En understøttelse af gruppens Energy Excellence-program i overensstemmelse med ISO50001, som skal forbedre energieffektiviteten og udvide brugen af vedvarende energi og elektricitet på gruppens fabrikker, så brugen af fossile brændstoffer kan udfases.
- En implementering af et globalt overvågningssystem gennem Schneider Electrics EcoStruxureTM Resource Advisor, som kan måle og analysere ovenlysproducentens energiforbrug.

-los


28/9 2021