LCA
scroll
- Vi er nødt til at gentænke branchens materialeforbrugGlasskår til produktionen - ved at bruge over 60 % genbrugsglas og strøm fra vedvarende energikilder, er det lykkes at reducere CO2-aftrykket med 42 %.

- Vi er nødt til at gentænke branchens materialeforbrug

Saint-Gobain er parat med flere nye produkter med markant lavere CO2-aftryk, som kan opleves på UIA World Congress of Architects i Bella Center 2.-6. juli

Den 2.-6. juli stiller arkitekter fra hele verden skarpt på, hvordan man med arkitekturen som løftestang kan gøre det byggede miljø mere bæredygtigt. Det sker i Bella Center i København på UIA World Congress of Architects, som for første gang nogensinde finder sted i Danmark.

På kongressen, der er verdens største kongres om bæredygtig arkitektur og byggeri, viser Saint-Gobain eksempler på byggematerialer, som det er lykkedes at udvikle til produktion i stor skala med minimal CO2-udledning.

Det drejer sig blandt andet om en ny type vinduesglas, som Saint-Gobain har udviklet i Frankrig, og som skubber grænserne for, hvor lavt et CO2-aftryk den type byggematerialer kan nå ned på. Ved at bruge genbrugsglas og vedvarende energikilder i et cirkulært produktionsforløb er det lykkedes at reducere CO2-aftrykket med 42 %. Glasset har netop fået blåstemplet CO2-besparelsen i form af en eksternt valideret EPD (miljømæssig varedeklaration).

Verdens første CO2-frie gipspladeproduktion
Besøgende på kongressen kan også se gipsplader fra verdens første CO2-frie gipspladefabrik, Saint-Gobain Gyproc, der åbnede i Fredrikstad i Norge i maj. Ved at omlægge produktionen fra naturgas til 100 % vandkraft – og dermed producere udelukkende på elektricitet – sparer den norske Gyproc-fabrik 23.000 ton CO2-udledning hvert år.

Også i Danmark bliver der arbejdet målrettet med at minimere klima- og miljøaftrykket. Sidste år kunne Saint-Gobain Gyproc i Kalundborg eksempelvis introducere ErgoLite pladen, der er produceret med et 25 % mindre råvareforbrug. Pladen er dermed 25 % lettere end traditionelle gipsplader og har en lavere CO2-udledning både i produktion og under transport.

For nyligt har Gyproc i Kalundborg desuden nået en milepæl for genanvendelse af gips fra renoveringsprojekter og producerer nu med op til 40 % genbrugsgips.

- Kloden kan ganske enkelt ikke blive ved at levere jomfruelige råmaterialer, hver gang vi skal bygge nyt eller renovere, og CO2-aftrykket fra udvinding af jordens naturlige ressourcer til byggeprojekter er enormt. Netop arkitekter er i mange tilfælde med til at skubbe bygherrer, entreprenører og andre beslutningstagere i en mere bæredygtig retning både for nybyggeri og renoveringsprojekter.

- Derfor vil vi gerne oplyse arkitektverdenen om cirkulært producerede materialer og hvordan vi arbejder med at mindske CO2-aftrykket på tværs af vores forskellige produktioner, siger Peter Hedegaard, Business Relations Director hos Saint-Gobain Danmark.

Må gentænke branchens materialeforbrug 
Peter Hedegaard påpeger, at danske arkitekter allerede er i fuld gang med at drive udbredelsen af bl.a. Fra glas til uld-modellen, som går ud på at genanvende glasset fra udtjente ruder fra renoveringsprojekter til produktion af ny glasuld med høj isoleringsevne.

Vel at mærke ruder, der i forvejen er for dårlige til at blive genbrugt en-til-en, og som derfor risikerer at ryge på deponi eller ende som fyld i asfalt.

- Samtidig med, at der er et stort og nødvendigt fokus på biobaserede materialer i arkitekt- og byggekredse, er vi nødt til at se i øjnene, at træ, hamp, muslingeskaller og andre biobaserede materialer langt fra kan løfte hele opgaven med grøn omstilling af byggeriet. Især når det gælder byggeri i stor skala.

- Vi er nødt til at gentænke branchens materialeforbrug og få nogle mere ambitiøse modeller til at genbruge en langt større andel af udtjente byggematerialer til cirkulær produktion af nye materialer. Ligesom vi er nødt til at tage højde for hele bygningens livscyklus, siger Peter Hedegaard.

• Saint-Gobain designer, producerer og distribuerer materialer og innovative løsninger, der giver komfort, ydeevne og sikkerhed, samtidig med at bidrage til at løse udfordringerne om mere bæredygtighed i byggeriet, ressourceeffektivitet og klimaændringer.
• Saint-Gobain blev grundlagt i Frankrig i 1665, og en af de første store ordrer var spejlene til spejlsalen på Louis XIV’s slot i Versailles.
• De cirkulære og bæredygtige materialer er designet og udviklet som led i Saint-Gobain koncernens strategi om at leve op til Paris-aftalen, FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling og opnå nul-udledning af CO2 senest i 2050.

20/6 2023