bygma
bygma
scroll
Vinduers energieffektivitet forbedret med 75 procent på 10 år

Vinduers energieffektivitet forbedret med 75 procent på 10 år

Kravene til vinduers energieffektivitet er strammet med mindst 50 procent i Bygningseglementet

Politik - Samfund

Af Dan Bjerring
Christiansborg

VinduesIndustrien, der er brancheforening for omkring 50 producenter af vinduer og yderdøre, som fremstiller cirka 90-95 procent af de vinduer, der bliver solgt i Danmark, har rettet henvendelse til Folketinget for at pege på de store muligheder for at opnå CO2-besparelser ved at investere i en energirenovering af bygningsmassen.

I 2009 indgik den danske vinduesbranche en frivillig aftale med myndighederne om en energimærkningsordning ”A-G for facadevinduer”.

Aftalen med myndighederne blev indgået på baggrund af Folketingets beslutning om at reducere nye bygningers energiforbrug med 75 procent inden 2020 med skærpelser på 25 procent i 2010, 2015 og 2020.

Krav i BR strammet 50 procent
I forbindelse med vinduesudskiftninger er kravene til de nye vinduer blevet justeret som hvis det havde drejet sig om vinduer til en ny lavenergibygning.

Siden VinduesIndustrien indgik aftalen med myndighederne, er kravene til vinduernes energieffektivitet strammet med ikke mindre end 50 procent i bygningsreglementet.

Og for vinduer med energimærke A er energieffektiviteten forbedret med 75 procent i forhold til kravene til vinduer i 2009:

- Resultatet er opnået gennem en ambitiøs produktudvikling, som blandt andet har involveret brug af nye og sammensatte materialer i karm-/rammekonstruktionen og optimerede ruder med 3-lag glas. De nye A-mærkede vinduer fås i alle de designs og materialer, som vi kender fra den danske facadearkitektur, inklusive opdelte vinduer med poste og sprosser, oplyser Vindusesindustrien.

Utidssvarende energiperformance
Der henvises videre til, at energiforbruget i bygninger udgør næsten 40 procent af det samlede energiforbrug i Danmark, og at nybyggeri kun udgør omkring 1,5 procent af bygningsmassen om året. Det samme gør renoveringer.

- Tilbage er en betydelig del af bygningsmassen med en utidssvarende energiperformance. Det anslås, at helt op til syv procent af Danmarks samlede energiforbrug forsvinder ud gennem energimæssigt utidssvarende vinduer. Der ligger derfor et stort, uudnyttet potentiale i at fremme vinduesudskiftninger i den eksisterende bygningsmasse til nye A-mærkede vinduer, skriver brancheforeningen videre.

Incitamenter mangler for boligejerne
En klimaforsker pegede fornylig i medierne på, at vinduesudskiftning er en af tre ting, der batter mest, hvis man vil mindske sit klimaaftryk,

Derfor skriver brancheforeningen, at danske politikere for ti år siden skabte den lovgivning, som har resulteret i vinduer, der lukker mere solvarme ind end rumvarme ud:

- I kan skabe de lovgivningsmæssige rammer, der skal til, for at danske bygnings- og boligejere i højere grad end i dag udskifter de udtjente og klimabelastende vinduer med nye, bæredygtige vinduer i energiklasse A, skriver VinduesIndustrien.

FAKTA
Medlemmerne af VinduesIndustrien har en årlig omsætning på mere end seks milliarder kroner, hvoraf den ene milliard går til eksport.

Samlet repræsenterer det i omegnen af 4000 arbejdspladser i Danmark og 2300 i udlandet, hvortil kommer arbejdspladser hos underleverandører i form af træbearbejdning, beslag, maling osv.

I Danmark ligger hovedparten af arbejdspladserne i det midt-, vest- og nordjyske område. 

5/12 2019