Aktuelle nyheder - Døre & vinduer

VinduesIndustrien får bredere og tungere bestyrelseJens Sørensen fra Outline er blandt de tre nye bestyrelsesmedlemmer.

VinduesIndustrien får bredere og tungere bestyrelse

På VinduesIndustriens generalforsamling stemte medlemmerne ja til et forslag om at udvide bestyrelsen fra fem til syv medlemmer

Del artiklen på

Med et halvt års forsinkelse blev den årlige generalforsamling for brancheforeningen VinduesIndustrien afholdt på et virtuelt møde. Forårets corona-nedlukninger havde sat en stopper for afviklingen af den årlige vinduesdag, hvor branchen har tradition for at samles til netværk, faglige indlæg og generalforsamling i den over 40 år gamle forening.

I stedet rykkede vinduesproducenterne online, og generalforsamlingen vedtog at udvide bestyrelsen fra fem til syv medlemmer.

Ud over de to siddende bestyrelsesmedlemmer, som var på valg, og som begge modtog genvalg, havde et enkelt bestyrelsesmedlem valgt at trække sig efter mange års engagement. Dermed var der tre ledige pladser i bestyrelsen, og her trådte Jens Sørensen fra Outline, Henrik Kjeldsen fra Rationel og Mikael Søgaard fra Idealcombi ind.

De tre nyvalgte medlemmer slutter sig således til Claus Arberg fra Hvidbjerg Vinduet, Henrik Eriksen fra STM Vinduer, Kaj Bundgaard fra Krone Vinduer og Frank Petersen fra AP Facader.

- Set i lyset af den konsolidering, der sker både i branchen og indenfor branchens organisationer, virker det logisk, at også VinduesIndustrien konsoliderer sig og udvider sin bestyrelse. Med udvidelsen afspejler bestyrelsen både de små, mellemstore og store vinduesproducenter, samtidig med at alle materialer er repræsenteret, siger formand Claus Arberg fra Hvidbjerg Vinduet.

Fremtidens fokusområder
Og der bliver nok at forholde sig til for den nye bestyrelse, når den konstituerer sig ved det førstkommende bestyrelsesmøde:

- Foruden konsolidering hos flere aktører indenfor byggesektoren sker der meget ift. vinduer i denne tid, hvor krav om bæredygtighed i byggeriet kun går en vej, nemlig mod endnu bedre udnyttelse af energien i bygningerne, på byggepladsen og under fremstilling af byggevarerne, siger Claus Arberg.

F.eks. udløber overgangsperioden for de nye lovkrav til vinduers energieffektivitet d. 1. januar, og efter den dato skal alle nye vinduer som minimum være energineutrale - både når de er til nybyggede huse og til udskiftning i eksisterende bygninger. Dermed har Danmark formentlig de skrappeste energikrav til vinduer i verden.

Samtidig er der indført en ny, frivillig bæredygtighedsklasse i bygningsreglementet, som stiller høje krav til dokumentation af byggevarernes energidata. Men også emner som indbrud og tilførsel af frisk luft til boligen er noget af det, der er og fortsat vil være fokus på, og som involverer vinduer, lyder spådommen fra vinduesbranchen.

Øget interesse og svære nye markeder
Under formandens beretning blev medlemmerne også præsenteret for branchens omsætningstal i 2019 fordelt på salg i Danmark og i udlandet. Og det så jo ganske fornuftigt ud, den gang i januar, hvor tallene blev indberettet af foreningens medlemmer. Men billedet kommer til at rykke sig noget, næste gang Vinduesindustrien holder generalforsamling - forhåbentlig til foråret.

- På den ene side oplever vi en markant øget interesse i Danmark for energirenovering af boligen og herunder måske udskiftning af de gamle vinduer. Men på den anden side oplever vi også, at salget især i Storbritannien er gået tilbage de senere år, og med corona-krisen har det været svært at opdyrke nye markeder i løbet af 2020, konstaterer Claus Arberg.

VinduesIndustrien er en dansk brancheforening for vinduesproducenter med produktion i Danmark og udlandet. Foreningens 46 medlemsvirksomheder tegner sig for mere end 90 % af omsætningen af vinduer i Danmark.

-kj

Læs mere om Døre & vinduer

16/10 2020