left banner
top banner
right banner

Aktuelle nyheder - Døre & vinduer

Vinduesproducent hjælper unge langtidsledige Der er 31 praktikpladser i Outline Plus. De tilknyttede borgere står f.eks. for fastgørelse af paphjørner på vinduerne, udfører opgaver i produktionen og hjælper ved interne arrangementer.

Vinduesproducent hjælper unge langtidsledige

I 2019 var 90 borgere gennem jobtræningskonceptet Outline Plus for enten at komme videre i jobforløb eller udvikle deres sociale kompetencer. Heraf var en tredjedel mellem 18 og 30 år

Del artiklen på

Samfund

Langtidsledigheden i Danmark ligger i øjeblikket på blot 0,6 % af den samlede arbejdsstyrke, viser de nyeste tal fra Danmarks Statistik. Det er et utroligt lavt niveau, og faktisk skal man helt tilbage til august 2009 for at se en andel lavere end det.

Helt lige så positivt ser det ikke ud for unge mellem 16 og 29 år, hvor langtidsledigheden ligger på 1,1 %. For selvom det stadig er et ganske lavt niveau, er andelen steget en smule over de senere år. Tilbage i november 2017 var andelen eksempelvis på 0,9 %; samme niveau som i 2016.

Samme tendens gør sig gældende i Vesthimmerlands Kommune, hvor man foretager sig forskellige tiltag for dels at reducere den generelle ledighed yderligere og dels at nedbringe antallet af langtidsledige unge.

Praktisk erfaring og afklaring
Eksempelvis hjælper Vesthimmerlands Kommune i tæt samarbejde med Outline Vinduer hvert år borgere med at komme tættere på arbejdsmarkedet via vinduesproducentens specialafdeling Outline Plus.

Afdelingen i virksomheden har nemlig til formål at afprøve og opkvalificere en gruppe af borgere, som eksempelvis er på kontanthjælp, sygedagpenge eller modtager integrationsydelse.

I løbet af 2019 var 90 lokale borgere igennem forløbet. Heraf var en tredjedel unge mellem 18 og 30 år.

- Ledighed er særligt et problem i forhold til den yngre aldersgruppe, da det kan være sværere at finde tilbage til arbejdsmarkedet igen på grund af den manglende erfaring. Vi har derfor brug for stærke samarbejder mellem kommune og private virksomheder, som eksempelvis Outline Vinduer, hvor borgerne kan få praktisk erfaring og afklaring i forhold til deres jobsituation, forklarer Lone Lollesgaard, der er uddannelses- og arbejdsmarkedschef i Vesthimmerlands Kommune.

Artiklen fortsætter under billedet...
Outline Plus' koordinatorer Lars Bech og Jette Marie Madsen hjælper bl.a. unge langtidsledige tættere på arbejdsmarkedet.

Af de 90 borgere, der samlet set var igennem Outline Plus i 2019, fik 35 af dem afklaring i forhold til arbejdsevne eller evne i forhold til anden indsats. Syv borgere blev hos Outline, hvor de enten fik tilbudt et job i en tidsbegrænset periode eller gennemgik et uddannelsesforløb, og derudover fik to borgere jobs hos andre virksomheder.

Resten er enten stadig aktive i afdelingen, sygemeldt eller stoppet af anden årsag.

- Vi har at gøre med en meget sårbar gruppe mennesker, der alle har deres udfordringer at kæmpe med. Derfor ser vi det også i høj grad som en succes, at flere opnår enten ansættelse eller afklaring i forhold til et videre forløb, da alternativet for langt de flestes vedkommende er fortsat arbejdsløshed, forklarer Lone Lollesgaard.

Samarbejde mellem det offentlige og private
Hos Outline er man stolt over virksomhedens afdeling og mener, at hemmeligheden bag succesen i høj grad skyldes det tætte og stærke samarbejde mellem kommune og virksomhed. Det fortæller direktør hos Outline Vinduer, Jens Sørensen:

- Det glæder os, at så stor en del af dem, som har været igennem vores afdeling, er blevet hjulpet videre i deres arbejdsliv – enten i form af job, uddannelse eller afklaring. Det er berigende at være med til at gøre en forskel for nogen, som står i en vanskelig arbejdsmæssig situation, fortæller han.

I Outline Plus-afdelingen bliver borgerne en fast integreret del af virksomheden, hvor de får tildelt forskellige arbejdsopgaver som eksempelvis opfyldning af maling eller at stå for fastgørelse af paphjørner på vinduerne. Derudover hjælper de til med andre praktiske ting, udfører opgaver i produktionen og hjælper til ved interne arrangementer.

Om Outline Plus:
Outline Plus er målrettet borgere, som har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet. Det kan for eksempel være unge uden uddannelse eller arbejdserfaring, kronisk syge borgere eller flygtninge og indvandrere med sproglige og kulturelle udfordringer.

Afdelingen rummer samlet 31 praktikpladser, og et forløb varer i gennemsnit mellem 8 og 12 uger, hvor de fleste begynder med at arbejde et par timer dagligt.

-los

Læs mere om Døre & vinduer

9/3 2020