LCA
scroll
Vinduesproducent vil nedbringe sin CO2-udledning med op til 42 procent- Som ansvarlig virksomhed både skal og vil vi fortsætte med at bidrage til branchens CO2-reduktion, siger adm. dir. i Dovista, Allan Lindhard Jørgensen.

Vinduesproducent vil nedbringe sin CO2-udledning med op til 42 procent

Dovista har en ambition om at nedbringe sin CO2-udledning fra egen drift (Scope 1 og 2) med 42 procent og 25 procent for udledninger fra værdikæden inden 2030

Danske Dovista, der målt på omsætning er Europas største producent af facadevinduer og -døre, har netop fået godkendt sine 2030-mål for CO2-reduktion af The Science Based Target initiative på linje med bl.a. Danfoss, Grundfos og Velux.

- I takt med at konsekvenserne af verdens CO2-udledning og klimaforandringerne bliver stadig tydeligere, er det afgørende, at er med til at vise retning og nedbringe vores aftryk, siger adm. dir., Allan Lindhard Jørgensen.

Dovista har opnået betydelige fremskridt allerede. Siden 2021 er den interne CO2-udledning reduceret med over 60 % pr. produceret enhed.

- Bygninger står for 40 % af energiforbruget og 36 % af CO2-udledningen i Europa, mens 94 % af EU's borgere siger, at beskyttelse af klima og miljøet er vigtigt for dem. Så som ansvarlig virksomhed både skal og vil vi fortsætte med at bidrage til branchens CO2-reduktion, siger Allan Lindhard Jørgensen.

Sådan skal målene nås
Teknisk direktør, Frank Radich, understreger, at det er en uhyre kompleks og stor opgave at nedbringe byggeriets CO2-udledninger på tværs af Europa.

- Det faktum, at SBTi validerer vores mål for 2030, betyder, at vi nu har klarhed omkring omfanget og opgørelsen af den CO2-reduktion, vi står overfor, siger han.

Dovistas fortsatte bestræbelser på at reducere emissioner på tværs af aktiviteter og lokationer vil følge et Decarbonisation Roadmap, hvor 2021 anvendes som baseline for de validerede mål.

- Det er klart, at langt størstedelen af CO2-reduktionen skal findes i værdikæden og især i samarbejdet med vores leverandører og partnere. Og vi er allerede i fuld gang med at identificere og implementere initiativer, som reducerer CO2-emissionen fra vores produkter. Det er godt for vores kunder, partnere og miljøet, siger Frank Radich.

Dovista's science-based targets for 2030

• Dovista forpligter sig til at reducere de absolutte Scope 1 og 2 drivhusgasemissioner med 42 % inden 2030 i forhold til et basisår i 2021.

• Dovista forpligter sig til at reducere de absolutte Scope 3 drivhusgasemissioner fra købte varer og tjenesteydelser, upstream transport og distribution samt downstream transport og distribution med 25 % inden 2030 i forhold til et basisår i 2021.

The Science Based Target initiative

SBTi driver klimahandling i den private sektor ved at give organisationer mulighed for at fastsætte videnskabsbaserede mål for reduktion af udledninger.

Målene viser virksomheder og finansielle institutioner, hvor meget og hvor hurtigt de skal reducere deres drivhusgasemissioner for at forhindre de værste virkninger af klimaændringer.

-dc

23/6 2023