scroll
Bæredygtighed fylder for lidt i offentlige udbudDanske Fischer Lighting er en familiedrevet virksomhed med Adm. Direktør, Stig Elmvang (th.) og Strategisk Direktør Lars Elmvang (tv) i spidsen.

Bæredygtighed fylder for lidt i offentlige udbud

Fischer Lighting ærgrer sig over, at miljø og bæredygtighed kun vægter 3 % som del af et underkriterium i offentlige udbud. Derfor har belysningsvirksomheden lanceret en guide med relevante krav til bæredygtig belysning

Ambitionerne er høje i Danmark, når det gælder den grønne omstilling, og med klimaloven er der sat et politisk mål om 70 % reduktion af CO2-udledningen i 2030. Derfor er det bemærkelsesværdigt, hvor lidt de grønne hensyn fylder i offentlige udbud, skriver Fischer Lighting i en pressemeddelelse.

Således viser en nyere undersøgelse (2021) foretaget af forsker Ole Helby Petersen fra RUC eksempelvis, at miljø og bæredygtighed kun vægter 3 % som del af et underkriterium, i udbudsevalueringen.

Den danske virksomhed, Fischer Lighting, som er specialiseret i genbrug og upcycling af belysningsarmaturer, efterspørger en anden vægtning og et langt større fokus på de grønne hensyn i udbudsmaterialet:

- Det er et paradoks, at vi i Danmark på den ene side vil den grønne omstilling og en cirkulær økonomi, hvor vi tænker i genbrug, mens stort set alle offentlige udbud, vi støder på, har et altoverskyggende fokus på indkøbsprisen og et ikke-eksisterende fokus på bæredygtighed. I praksis betyder det, at udbuddene favoriserer de produkter og løsninger, som er billigst mulige i indkøbspris, men som ikke behøver at holde i særligt lang tid, siger Lars Elmvang, som er strategisk direktør hos Fischer Lighting.

Hjælper bygherrer med at købe mere bæredygtigt
Hvis vi i Danmark vil sætte handling bag ambitionerne om bæredygtighed og en cirkulær økonomi, så bør hhv. kvalitet, bæredygtighed og produkternes totale omkostninger i hele dets levetid (TCO) være de tre vigtigste områder i offentlige udbud, mener man hos Fischer Lighting.

En af barriererne for at nå dertil er ifølge belysningsvirksomheden, at det offentlige simpelthen mangler ressourcer til at ændre kurs:

- Vores oplevelse er, at bygherrer og rådgivere mangler en grundlæggende forståelse for, hvad bæredygtighed egentlig er, hvordan man måler det, og at der i det hele taget mangler ressourcer til at ændre kurs fra den indkøbspraksis, man har fulgt hidtil, siger Lars Elmvang.

For at imødekomme denne barriere har Fischer Lighting netop lanceret en beskrivelse af relevante krav til bæredygtig belysning, som bygherrer frit kan lade sig inspirere af og plukke fra, når de laver deres udbudsmateriale og vil købe grønnere belysning. Beskrivelsen oplister bl.a. en række bæredygtige og operationaliserbare krav til leverandørerne vedr. materialevalg og genbrug, om muligheden for adskillelse af produktet mhp. vedligehold, om affald og sortering samt særlige krav til designet.

- Med vores initiativ vil vi gerne vise, at det ikke behøver være så svært at ændre praksis, når det gælder indkøb af bæredygtig, genbrugt belysning, og at det faktisk er muligt at omsætte grønne ønsker til konkrete krav i udbudsmaterialet, siger Lars Elmvang.

Behov for ændringer på flere niveauer
Hos Fischer Lighting anerkender man dog, at initiativer som dette langt fra gør arbejdet alene. Der skal sættes ind på flere fronter:

- Først og fremmest sker der heldigvis lige nu meget på rammevilkårene og ift. det lovgivningsmæssige bl.a. på EU-niveau. Herudover ser vi et behov for, at bygherrer begynder at tænke mere langsigtet ift. deres indkøb, så der eksempelvis kommer meget mere fokus på produktets samlede leveomkostninger og ikke bare på indkøbsprisen. Og til sidst har vi som bæredygtige producenter et ansvar for at vise omverdenen, at bæredygtighed, pris og kvalitet sagtens kan gå hånd i hånd, ligesom vi skal gøre os umage med at dokumentere den forskel, vores bæredygtige produkter gør for klimaet og den grønne omstilling, siger Lars Elmvang.

For at tage ansvar har man hos Fischer Lighting som den første danske virksomhed i lysbranchen valgt at EPD-certificere sine mest populære produkter, så virksomheden kan dokumentere det præcise klima og CO2-aftryk. Herudover arbejder virksomheden sammen med førende arkitektvirksomheder såsom Schmidt Hammer Lassen og innovationsvirksomheden GXN/3XN for at sikre produkternes æstetiske udtryk.

- Jo flere fordele vi som producenter kan skabe ved at vælge det bæredygtige til, jo mere kan vi være med til at skubbe til den grønne agenda, siger Lars Elmvang.

-dc

24/1 2022