LCA
scroll
Elektrikere utilfredse med lønniveau: Har ikke fulgt med inflationen

Elektrikere utilfredse med lønniveau: Har ikke fulgt med inflationen

Dansk El-Forbunds lønstatistik for 2022 indfrier ikke forventningerne, og situationen betegnes som uholdbar

Forud for overenskomstforhandlingerne i 2023 har Dansk El-Forbund (DEF) meldt ud, at der både blandt medlemmerne og i forbundet som sådan er forventninger til en kompensation for den reallønsnedgang, der har fundet sted blandt andet som følge af den stigende inflation. At nedgangen er yderst reel fremgår af den lønstatistik for 2022, der offentliggøres i fagbladet Elektrikeren.

- På landsplan for alle løngrupper kan der konstateres en meget moderat lønstigning på knap 2,7 %. Set i lyset af den historisk høje inflation på ti % er der reelt tale om en temmelig markant reallønsnedgang, hedder det i omtalen.

Den gennemsnitlige timeløn for alle grupper i DEF er i 2022 på 222,30 kroner. Hvis reallønnen skulle sikres mod inflation, skulle den have ligget på 244,50 kroner – og det ville selvsagt endda ikke have givet nogen reel lønfremgang.

Enkelte grupper skiller sig lidt ud. Hvis der for eksempel arbejdes på akkord, er udbetalingen i gennemsnit steget med 4,35 %. Men der er altså stadig tale om en reallønsnedgang.

Hidtidig forbundssekretær Ole Tue Hansen, der har været tovholder for statistikken, kommenterer udviklingen således:

– Den ringe lønudvikling i el-branchen kan måske tilskrives en tilbageholdenhed som følge af flere års krisetilstand i samfundet og virksomhedernes bestræbelser på at være tilbageholdende med lønstigninger. Det er blot ikke holdbart i den nuværende situation.

– Den høje inflation har presset elektrikernes privatøkonomi, og samtidig ekspanderer branchen og har en høj indtjening. Der venter en stor opgave med at få rettet op på situationen under de kommende overenskomstforhandlinger og ved forårets lokale lønforhandlinger i virksomhederne.

-dc

14/12 2022