Aktuelle nyheder - El & Belysning

Genvinder drift og vedligehold af belysningen i AarhusDigitale løsninger fra Verdo til at servicere gadebelysningen sparer Aarhus Kommune for tid og er samtidigt med til at reducere energiforbruget i byen.

Genvinder drift og vedligehold af belysningen i Aarhus

Verdos Digitale løsninger er med til at sikre Aarhus Kommune en effektiv og sikker drift af al gadebelysning og en mindre CO2-udledning i Danmarks næststørste by

Del artiklen på

Aarhus Kommune har landets største offentlige belysningsanlæg med omkring 60.000 lyspunkter. Det kræver en drift og vedligeholdelse, der er effektiv, kompetent og grøn.

- Vi er afhængige af, at andre varetager opgaven for os, da vi hverken har mandskab eller materiel selv. Det er derfor vigtigt, at vi har en høj oppetid, så borgerne kan færdes trygt og opleve, at der er lys på veje og stier på de tidspunkter, hvor det er nødvendigt, siger Ole Morgenstjerne, belysningsingeniør og fagkoordinator i Aarhus Kommune, og fortsætter:

- Samtidigt skal vi passe på borgere og trafikanter ved at sikre en hurtig responstid i særligt kritiske situationer, hvor der for eksempel er fare for, at et anlæg kan give forbipasserende stød.

Renere luft og en grønnere by
Reducering af energiforbruget og en miljørigtig håndtering af affald og emballage har været en udslagsgivende faktor for, at Aarhus Kommune har indgået en ny kontrakt på drift og vedligeholdelse af vej, sti- og effektbelysning med Verdo, der træder i kraft 1. juli 2019 og løber til og med 2025.

- Verdo har en effektiv planlægning af opgaverne, der medfører, at de kører mindst muligt og mere energivenligt. Verdo har også et stort lokalt kendskab, fordi de er placeret i Aarhus og har varetaget drift og vedligehold af belysningen i Aarhus de seneste seks år, forklarer Ole Morgenstjerne.

For at optimere logistikken og sikre en mere miljøvenlig kørsel har Verdo udviklet digitale løsninger og værktøjer. Det gælder blandt andet GPS-overvågning af køretøjerne, så virksomheden kan hidkalde den nærmeste bil, når der sker kritiske fejl og dermed udlede så lidt CO2 som muligt, når belysningen skal serviceres.

Alle Verdos montører er også udstyret med en tablet, hvor alle 60.000 lyspunkter og hundredvis af kabelskabe i Aarhus Kommune er tegnet ind på et digitalt kort. Det gør det nemt at håndtere fejl og mangler, fordi montørerne helt nøjagtigt kan se, hvor de skal køre hen, og hvilken gadelampe der evt. er gået i stykker. På den måde slipper Verdo for at køre unødigt for at finde frem til den fejlmeldte lampe.

Kommunen sparer tid
En anden fordel ved det digitale kort er, at kommunen selv kan følge med i opgaveløsningen. Når borgere, Aarhus Kommune eller Verdo selv har meldt fejl, lyser den pågældende lampe rødt på kortet. Når Verdo har afsluttet opgaven, kan montøren på sin tablet registrere arbejdet digitalt på stedet og ændre lampens status til grøn.

- Vi sparer en masse tid og kan koncentrere os om andre opgaver, fordi vi ikke hele tiden skal kommunikere med Verdo. Det betyder meget for os, at de kan håndtere opgaven selv og har effektive og præcise kommunikationsveje. På den måde formår Verdo at holde os rettidig orienteret om den aktuelle status og fremdrift, siger Ole Morgenstjerne.

Stordriftsfordele kommer også mindre kommuner til gavn
Verdo er med 200.000 punkter, det selskab i Danmark, der driver og vedligeholder mest gadebelysning. Det giver mulighed for at investere i nye teknologier og miljørigtigt udstyr.

Samarbejdet med Aarhus Kommune kommer derfor også landets øvrige kommuner til gavn. Verdos stordriftsfordele gør det nemlig muligt at tilbyde en billigere, bedre og mere grøn drift for selv de mindste kommuner.

- Teknisk infrastruktur er i rivende udvikling, og det er ét af Verdos strategiske indsatsområder. I fremtiden vil vi se, at både gadebelysning og teknisk infrastruktur i endnu højere grad vil bidrage til den grønne omstilling. Dels fordi det bliver mere energieffektivt, og dels fordi data og kommunikation via gadebelysning og intelligente transportsystemer vil bidrage til en optimering af trafikken og trafiksikkerheden, siger Morten Birch, divisionsdirektør i Verdo Teknik og midlertidig administrerende direktør i Verdo.

-los


Læs mere om El & Belysning

1/7 2019
BelysningBæredygtig belysningEl-artiklerIntelligent belysningKabelkanalerLEDLED lamperLED lyskilderSoldreven belysningSparepærerTilføj dit firma her.
Send en mail.
  • NEWTEK

    NEWTEK

    Intelligent og bæredygtigt belysning og byrumsinventar