bygma
bygma
scroll
Alenlang liste af fordele ved at skifte store arbejdsmaskiner fra diesel til elAnalysen viser, at omstillingen også koster penge, bl.a. fordi anskaffelsesprisen for elmaskiner er højere. Den såkaldte skyggepris pr. fortrængt ton CO2 er opgjort til 1500 kr. Foto: FLY&I, Unsplash.

Alenlang liste af fordele ved at skifte store arbejdsmaskiner fra diesel til el

Det er godt for klimaet og kan spare menneskeliv og nedbringe tilfælde af kræft, hjerte-kar og luftvejssygdomme at omstille arbejdsmaskiner fra diesel til el. Landets største offentlige bygherrer vil fremover efterspørge eldrevne maskiner

Mærkbart mindre CO2-udledning. Færre sygedage, hospitalsindlæggelser og dødsfald – og mindre støj.

I en helt ny analyse 'Gevinster ved emissionsfrie arbejdsmaskiner', som Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI), har fået foretaget, sættes der for første gang tal på gevinster ved omstilling af arbejdsmaskiner fra diesel til el.

Gevinsterne er positive for klimaet: Hvis alle arbejdsmaskiner – små som store – er eldrevne i 2028, vil CO2-udledningen blive reduceret med 3,4 mio. ton.

Gevinsterne kommer også i form af færre sygedage, hospitalsindlæggelser og dødsfald:

Mindre luftforurening kan betyde 15 færre tilfælde af for tidlig død over ti år, viser den nye analyse.

- Vi vidste, at der var en klimagevinst. Men nu har vi også fået sat tal på de mange andre gevinster, vi kan høste ved, at arbejdsmaskiner omstilles fra diesel til el. Og der er god samfundsøkonomi ved at skifte grønt gear og komme op i fart.

- Men det kommer ikke af sig selv. Ingen bygherre eller leverandør kan gøre det hver for sig. Det kræver fælles vilje og handling i alle dele af værdikæden, siger Ole Bech Lykkebo, programchef i CO-PI.

Længere levetid og færre behandlingsomkostninger
CO-PI's samfundsøkonomiske analyse er udarbejdet som del af skaleringsprocessen 'Sammen om emissionsfrie arbejdsmaskiner', der er et partnerskab mellem 18 forskellige offentlige bygherrer fra hele landet, CO-PI, Gate 21 og We Build Denmark.

Formålet er at bane vej for en hurtigere omstilling fra diesel til emissionsfrie maskiner på offentlige anlægs- og byggepladser.

Analysen viser, at mindre luftforurening - som resultat af eldrevne arbejdsmaskiner - blandt andet kan bidrage til længere levetid, færre sygedage og færre behandlingsomkostninger i sundhedsvæsenet svarende til 1,9 mia. kroner.

Det hænger sammen med, at elmaskinerne vil give færre tilfælde af kræft, hjerte-kar- og luftvejslidelser.

Mærkbart mindre støj fra offentlige byggerier
For første gang nogensinde er der også sat tal på værdien af, at de eldrevne maskiner kan bidrage mærkbart til mindre støj ved boliger, der ligger i nærheden af bygge- og anlægspladser.

Gevinsten for hele samfundet er beregnet til 2,3 mia. kr.

- Tallene viser med al tydelighed, at støjplagede naboer til offentlige byggepladser får en mere tålelig tilværelse, når larmende dielelmaskiner udskiftes med mere støjsvage elmaskiner. Det giver også et bedre arbejdsmiljø for bygningsarbejderne, at de ikke skal råbe til hinanden for at overdøve dielsel-larmen, siger Ole Bech Lykkebo, programchef i CO-PI.

Skaleringsprocessen – en ny metode indført af CO-PI – er et tværoffentligt samarbejde, hvor flere offentlige organisationer går sammen om en fælles udfordring, så det bliver mere attraktivt for private virksomheder at udvikle nye løsninger.

Partnerne i skaleringsprocessen ønsker med samarbejdet at sætte skub i serieproduktionen af eldrevne maskiner ved at gå sammen og sætte volumen på efterspørgslen af eldrevne maskiner i alle størrelser og kategorier.

Det åbne partnerskab optager løbende flere deltagere. Pr. november 2023 deltager 18 offentlige bygherrer i skaleringsprocessen:

• Københavns Kommune
• Aalborg Kommune
• Aarhus Kommune
• Frederiksberg Kommune
• Middelfart Kommune
• Slagelse Kommune
• Rudersdal Kommune
• Esbjerg Kommune
• Odense Kommune
• Region Hovedstaden
• Metroselskabet og Hovedstadens Letbane
• Vejdirektoratet
• Sund & Bælt
• Novafos
• Aarhus Vand
• Aarhus Havn
• Aalborg Forsyning
• Kildedal By

-dc

23/11 2023
 • Åben Maskinvej var værd at køre efter

  Åben Maskinvej var værd at køre efter

  entreprenoer ›Masser af professionelle maskinfolk bød foråret velkommen ved at lægge vejen forbi otte gange åbent hus i Ringsted
 • Snerydderne er hurtigt ude på vejene

  Snerydderne er hurtigt ude på vejene

  politik ›Selv om de har op til to timer fra de alarmeres, til de skal være i gang med snerydningen på statens vejnet, varer det i praksis kun en halv time
 • Servicen er den helt store forskel

  Servicen er den helt store forskel

  entreprenoer ›SPONSORERET INDHOLD: Med købet af nye Komatsu gravemaskiner har Batum Nedbrydning sikret sin maskinpark til en bred vifte af arbejdsområder. Snart er alle firmaets gravemaskiner handlet hos Scantruck, og det er ikke uden grund
 • Brancheforening betaler stor del af kontingentet tilbage

  Brancheforening betaler stor del af kontingentet tilbage

  entreprenoer ›Et stort overskud i brancheorganisationen DM&E – Danske Maskinstationer & Entreprenører – betyder, at bestyrelsen har besluttet at tilbagebetale otte procent af medlemskontingentet for 2022/2023
 • En schweizerkniv på hjul

  En schweizerkniv på hjul

  entreprenoer ›Hvis man tager  til Kloakmessen den 25.-26. januar for at finde sig en ny minilæsser, er tyske Thaler et godt bud på en maskine, der kan løse flere opgaver og løfte mere, end man skulle tro
 • Røde lamper blinker over liftmassen

  Røde lamper blinker over liftmassen

  entreprenoer ›Til maj gentages Liftmessen, som blev afviklet for første gang i år og er den største udendørs messe med fokus kun på lifte og minikraner. Allerede nu er alle stande solgt
 • Teleskoplæssere, gravemaskiner, lifte og andre typer maskiner under hammeren

  Teleskoplæssere, gravemaskiner, lifte og andre typer maskiner under hammeren

  entreprenoer ›Op til jul afholder Scantruck juleauktion hvor både en lang række af udstyr og 30 brugte maskiner kommer på bud. Med hver aftale følger en sixpack med Hancock Merry Christmas-juleøl
 • - Kun i fællesskab kan vi udvikle os på de aktuelle dagsordener

  - Kun i fællesskab kan vi udvikle os på de aktuelle dagsordener

  entreprenoer ›Det er ikke hver dag, en ny brancheforening opstår. Ikke desto mindre var det tilfældet i foråret, hvor Dansk Materielforening så dagens lys ved en stiftende generalforsamling 19. april på Industriens Hus i København