LCA
LCA
scroll
Flere efterspørger biodiversitetHos OKNygaard bliver medarbejdernes viden løbende opdateret, så de kan holde trit med kundernes efterspørgsel.

Flere efterspørger biodiversitet

Biodiversiteten i en almindeligt udseende græsplæne kan indeholde større naturværdi end en nyetableret blomstereng. Anlægsgartnervirksomheden OKNygaard vil fremme større biodiversitet gennem kunderådgivning og vidensdeling.

Kvalitetsrådgivning kræver opdateret viden. Derfor har anlægsgartner og klimaentreprenør OKNygaard haft flere af sine medarbejdere på masterclass. Over tre dage fik OKNygaard i samarbejde med konsulentvirksomheden Vildskab udrustet teamledere, driftsledere og rådgivere fra hele landet med konkrete værktøjer til at vurdere biodiversitet. Bl.a. hvordan eksisterende biodiversitet i et område bedst bevares og videreudvikles, og hvordan man bedst tilrettelægger driften derefter.

For Ole Kjærgaard, administrerende direktør i OKNygaard, er det afgørende, at medarbejderne løbende får udbygget deres kompetencer og viden:

- Der er sket en stor udvikling på meget kort tid. For få år siden var biodiversitet nærmest kun kendt af fagfolk. I dag er biodiversitet en afgørende del af vores branche. Med en stadig større efterspørgsel fra vores kunder om etablering af biodiverse arealer, skal den viden også afspejle sig i vores rådgivning, siger han.

Biodiversitet kræver tid – og variation
Det kan tage år for ny natur at etablere sig og endnu længere for nye levesteder og fødekilder at finde indpas. Derfor tager anlægsgartnervirksomheden udgangspunkt i det, der allerede eksisterer på arealet. Kan man eksempelvis bevare de vilde urter, der har etableret sig i græsset? Eller kan man lade væltede træstammer ligge, selvom det måske ser lidt rodet ud? Døde træstammer kan nemlig fungere som både levested og fødekilde for et væld af arter.

- Det er vigtigt at lægge både kort- og langsigtede planer for ens biodiverse arealer. Naturen lever nemlig i forskellige 'cyklusser' og tempi. Eksempelvis blomstrer træer, buske og blomster på forskellige tidspunkter af året. Ved at sikre stor variation i beplantningen får man både et visuelt udtryk, der ser flot ud store dele af året, men det får også relativt hurtigt tiltrukket insekter, larver, sommerfugle og bier.

- Væltede træstammer derimod bliver først rigtig godt for biodiversiteten efter flere år, når træet er begyndt at rådne. Men dødt træ er noget af det, som vi mangler naturligt i naturen, så det er vigtigt at tænke ind, når det gælder biodiversitet, forklarer Kirstine Kot, der er rådgiver hos OKNygaard på Fyn. Hun fortsætter:

- Der er en udbredt (mis)forståelse af biodiversitet som værende udelukkende farverige blomsterenge. Når vi i OKNygaard styrker og opdaterer vores viden, styrker vi vores position i rådgivningen af kunderne om, hvad biodiversitet også er. Jo flere vi kan få med på vognen, jo større mangfoldighed blandt plante-, dyre- og svampeliv kan vi udrette.

Biodiversitet og brugbarhed skal gå hånd i hånd
For OKNygaards mange medarbejdere gav Vildskabs masterclasses god inspiration og nye perspektiver på drift og anlæg:

- Vi oplever stor efterspørgsel på 'vilde' arealer, men det skal også spille sammen med en vis brugbarhed af arealet. Som boligforening kan man f.eks. sagtens ønske sig flere vilde bede og et summende insektliv, men samtidig have plads til at spille fodbold, holde picnic eller gå en tur i området uden at føle sig utryg, fordi græsset er to meter højt. Med Vildskabs masterclasses har vi fået en masse gode redskaber til, hvordan vi indarbejder biodiversitet under kundernes forskellige rammer og arealernes vilkår, siger Kirstine Kot.

Udover masterclasses for medarbejderne bidrager OKNygaard til større vidensdeling i flere spor. Der afholdes bl.a. inspirationsdage for kunder, samarbejdspartnere og andre interesserede samt en række af interne workshops for medarbejderne om bl.a. klima, LAR og bæredygtighed.

-dc

30/5 2022
 • Penge at spare ved at lade private virksomheder stå for vej- og parkopgaver

  Penge at spare ved at lade private virksomheder stå for vej- og parkopgaver

  have ›Når der skal tømmes skraldespande, slås græs eller lappes huller i vejene i Holstebro, Ikast-Brande, Hillerød, Frederikssund og Greve er det ansatte i private virksomheder, der løser alle de vej- og parkopgaver, som kan udliciteres.
 • Stærk vækst i antallet af europæiske udstillere

  Stærk vækst i antallet af europæiske udstillere

  have ›Verdens største have- og grillmesse, spoga+gafa, melder om 14 næsten fuldt bookede udstillingshaller fra 16. til 18. juni i Køln. I alt et areal på 230.000 m2
 • Færre sætter bolig til salg

  Færre sætter bolig til salg

  byggeri ›12 procent af boligejerne har planer om at sætte boligen til salg, og det er færre end i begyndelsen af 2024 og for et år siden
 • Anlægsgartnervirksomhed og Herlev Kommune forlænger frugtbart samarbejde

  Anlægsgartnervirksomhed og Herlev Kommune forlænger frugtbart samarbejde

  have ›OKNygaard har genvundet driftskontrakten med Herlev Kommune, hvor miljømæssig bæredygtighed er i fokus. Tiltag inden for bl.a. CO2-reduktion, genbrug af materialer og biodiversitet fik afgørende betydning
 • Verdens største havemesse afholdes i Køln

  Verdens største havemesse afholdes i Køln

  have ›Interessen for haven og for outdoor living er eksploderet de senere år i hele Europa. Det er en udvikling, man mærker på verdens største havemesse, Spoga+gafa, hvor besøgende og udstillere fra hele verden mødes i juni
 • Forebyggelse er nu engang klogest

  Forebyggelse er nu engang klogest

  tag-tagsten ›En dårligt vedligeholdt ejendom er dyr. Både for miljøet og for boligforeningen. Det ved man bedre end de fleste hos Fuglsang Algeservice, som bl.a. rådgiver om alger på tage, fliser og murværk
 • Granit, sten, flis, grus og jord til haven er hot

  Granit, sten, flis, grus og jord til haven er hot

  have ›Der bliver hentet grus til indkørslen og flis til havebedet i lige så høj grad som før krisen. - Haven giver os energi i stedet for at tage den og er derfor den perfekte kur mod krisetider, forklarer livsstilsekspert
 • Overfladebelægning behøver ikke være det nye sort

  Overfladebelægning behøver ikke være det nye sort

  have ›Asfaltbelægning skal ikke nødvendigvis være sort. Hos Dansk Overfladebelægning kan man få belægning i en lang række af farver, så gårdrummet eller stisystemet bliver piftet lidt op. Mød Dansk Overfladebelægning på Netværksdagen for Byens Boligforeninger