scroll
Historiske bygninger kan spare op mod 20 procent energi med den rigtige isolering- Vi er kommet godt i mål med vejledninger for indvendig efterisolering, som hjælper bygherrer og rådgivere til at vælge de rigtige løsninger, lyder det fra BUILD.

Historiske bygninger kan spare op mod 20 procent energi med den rigtige isolering

Et stort EU-projekt - RIBuild er kommet frem til at historiske bygninger kan spare op til 15 - 20 % af energiforbruget med efterisolering uden at ødelægge den oprindelige arkitektur

Samfund - Energi - Arkitektur

Et stort EU-projekt med BUILD (tidligere SBi), Aalborg Universi­tet i spidsen er afsluttet efter fem og et halvt års arbejde. RIBuild-projektet har haft til hensigt at give klare anbefalinger til indvendig efterisolering af historiske bygninger uden at ødelægge den oprindelige arkitektur. Det kan spare op til 15-20% af energiforbruget, nedbringe CO2-udledningen og mindske udgifterne til vedligehold.

– Projektet har været meget ambitiøst, og vi er kommet godt  i mål med at udarbejde vejledninger for indvendig efterisolering, som hjælper bygherrer og rådgivere med at vælge den rigtige løsning til en given bygning, fortæller seniorforsker på BUILD Ernst Jan de Place Hansen, som har stået i spidsen for projektet.

Højt energiforbrug i ældre bygninger
30% af den eksisterende bygningsmasse i Europa er opført før 1945, og denne bygningsmasse rummer væsentlige bevaringsværdier i form af facader med udsmykning og karakteristiske arkitektoniske detaljer, der afspejler forskellige stilperioder. Disse bygninger er afgørende bestanddele af de historiske pladser, torve og gadeforløb, som karakteriserer de europæiske bykerner.

Men samtidig lader disse bygninger meget tilbage at ønske, hvad angår isoleringsniveau, komfort og indeklima. De lever ikke op til nutidens energistandarder. Opvarmningen af bygningerne resulterer i et højt energiforbrug og derved en høj CO2-udledning. Dermed er optimering af ældre bygninger et vigtigt indsatsområde i EU’s ambitiøse klima- og energistrategi.

Indvendig isolering
En udvendig efterisolering er teknisk set at foretrække, men den vil ødelægge de historiske facader. Og en indvendig efterisolering er risikabel at udføre. RIBuild-projektet har derfor haft til formål at skaffe mere viden om, hvordan man effektivt kan efterisolere ældre bygninger indvendigt.

Under ledelse af BUILD har mere end 40 forskere fra otte forskningsmiljøer i syv europæiske lande arbejdet sammen om at nå frem til nye løsninger. Med afsæt i cases i Belgien, Danmark, Italien, Letland, Schweiz, Sverige og Tyskland har forskerne undersøgt klimaforhold, byggeskik, indeklima og materialebrug i bygninger på tværs af landegrænser. Teglsten, natursten og træ – de gængse byggematerialer i Europa – har indtaget en hovedrolle i undersøgelserne. I projektet deltog også to virksomheder som repræsentanter fra byggesektoren, et arkitektfirma og en importør af isoleringsmaterialer. RIBuild modtog 37 mio. kr. til forskning i indvendig efterisolering fra EU’s Horizon 2020-program.

– Hver bygning har særlige karakteristika og materia­ler, der skal tages højde for. Med et projektteam, der går på tværs af Europa, har vi samlet den bedste eks­pertise på området, samtidig med at projektet dæk­ker forskellige klimaforhold og byggeskikke, siger Ernst Jan de Place Hansen.

Resultater og løsninger
Deltagerne i RIBuild-projektet har udført laboratorietest af materialer og casestudier af isoleringsløsninger rundt om i Europa. I Danmark har projektet fokuseret på tre etageejendomme i København (to på Østerbro og en på Nørrebro), et enfamiliehus i Haderslev og et enfamiliehus i Hundested. Projektet har også frembragt forbedrede computermodeller til simulering af, hvad der sker, når en bygning efterisoleres, og beregninger af de økonomiske og miljømæssige aspekter af at foretage en energirenovering.

– Undersøgelserne og eksperimenterne har vist, at bygningens – og særligt facadernes – tilstand, mængden af slagregn og indeklimaet i bygningen er de væsentligste parametre at forholde sig til, hvis efterisoleringen skal blive en succes. Om det er den ene eller anden type mursten, der er anvendt, er derimod mindre væsentligt, forklarer Ernst Jan de Place Hansen.

Det er derfor vigtigt med en gennemgang af den eksisterende bygning for at afdække skader og andre uhensigtsmæssigheder, der kan være ødelæggende for resultatet af en indvendig efterisolering. Ikke mindst for at vurdere, om bygningens klimaskærm er tilstrækkelig robust til at forhindre, at de ændrede temperatur- og fugtforhold, som den indvendige efterisolering giver anledning til, kan føre til fugtskader og indeklimaproblemer. Samtidig er det afgørende at medtænke udeklima og brugeradfærd i en given bygning i den valgte isoleringsløsning.

Generelt har casestudierne vist, at tilstedeværelsen af et varmt og tørt indeklima giver flere velegnede valgmuligheder for efterisolering end et koldt og fugtigt indeklima. Samtidig har det vist sig, at en bygnings eksisterende murtykkelse, tilstedeværelsen af tagudhæng eller ej samt det påførte isoleringsmateriales evne til at kunne transportere fugt har stor betydning for resultaterne af efterisoleringen.

– Kort sagt vil en bygning med en tynd ydermur, et fraværende eller lille tagudhæng, et fugtigt og koldt indeklima og et barskt udendørs klima begrænse, hvilke isoleringssystemer der kan anvendes, siger Ernst Jan de Place Hansen.

Vejledninger viser vejen
Da RIBuild er forankret i en praktisk problemstilling, har det været afgørende både at formidle resultaterne bredt til fagfolk og lægfolk og at tilvejebringe hjælpemidler og vejledninger, som kan bruges af bygherrer, arkitekter, ingeniører og håndværkere, der er involveret i renoveringsprocesser. Med RIBuild's vejledninger ved hånden bliver man trin for trin ledt gennem en proces, hvor man bl.a. kan vurdere, om ens ejendom egner sig til indvendig efterisolering, hvilken type løsning der er at foretrække og hvilke materialer og metoder, der bør tages i anvendelse.

– Med RIBuild’s vejledninger er man godt rustet til at forstå, hvad der kræves af en bygning for at være egnet til at blive indvendigt efterisoleret. Forhåbentlig kan mange ældre eller bevaringsværdige bygninger rundt om i Europa fremover få den rigtige, skræddersyede isoleringsløsning i første hug – til gavn for kulturarv, energihensyn og bæredygtighed, siger Ernst Jan de Place Hansen.

Som supplement til vejledningerne er der udviklet en beta-version af et web-baseret værktøj, der på baggrund af et stort antal præ-udførte simuleringer med tiden vil kunne fungere som beslutningsgrundlag for en konkret bygning, ved at anvise specifikke isoleringssystemer og tykkelser, afhængig af bygningens placering og orientering, murtykkelse, m.m. Værktøjet kan tilgås fra hjemmesiden, hvor man også finder en omfattende vidensbank med information om efterisolering. Det er håbet at der i nær fremtid kan rejses midler til at fortsætte udviklingen af værktøjet og gøre det fuldt funktionsdygtigt.

-jhn

Læs mere her

 

 

 

 

1/7 2020
 • Rockwool skal også rette sig efter bæredygtighedsregler i markedsføringen

  Rockwool skal også rette sig efter bæredygtighedsregler i markedsføringen

  isolering ›Forbrugerombudsmanden har givet Rockwool en løftet pegefinger for på to reklamestandere at have kaldt sin isolering for henholdsvis By Nature' og 'Breathable'. Der har ikke være basis for at benytte det ordvalg, mener Forbrugerombudsmanden
 • Behov for flere murere med styr på facadepuds

  Behov for flere murere med styr på facadepuds

  facader ›Kurset 'Facadepuds på udvendig isolering' holder bygningshåndværkerne opdateret på nye teknologier og krav. Efterspørgslen på facadepuds stiger
 • Stor test: Biobaseret isolering er sikkert nok

  Stor test: Biobaseret isolering er sikkert nok

  isolering ›DBI har gennemført omfattende brandtests af biobaserede isoleringskonstruktioner. Biobaserede konstruktioner af blandt andet papiruld viser sig at leve op til de ønskede funktionskrav og kan dermed erstatte konventionelle isoleringstyper i etagebyggeri
 • 9700 kg gammelt glas blev omdannet til 450 m3 glasuld

  9700 kg gammelt glas blev omdannet til 450 m3 glasuld

  isolering ›På en netop afsluttet tag- og facaderenovering af EF Vigerslev Engpark var det ambitionen at passe godt på miljøet. Ruderne fra gamle og udtjente vinduer er blevet lavet om til glasuld, der fremover vil hjælpe med at spare på energien
 • Flere end hver tredje dansker er generet af trafikstøj i hverdagen

  Flere end hver tredje dansker er generet af trafikstøj i hverdagen

  doere-vinduer ›Trods stigende udfordringer med støj i og omkring boligen er det kun en lille andel af de adspurgte, der har foretaget forbedringer i boligen med henblik på at optimere støjniveauet
 • Renoveringen af Holsteenshus blev et forbillede for fremtidens efterisolering

  Renoveringen af Holsteenshus blev et forbillede for fremtidens efterisolering

  isolering ›En stor del af renoveringen af godset Holstenshuus på Fyn i 2014 gik på at efterisolere indervæggene, og her faldt valget på Xellas porebetonsisoleringsløsning Multipor, der sammen med et lag af ler viste sig at være et perfekt match med bindingsværk
 • Som en bankboks, der ikke kan snydes

  Som en bankboks, der ikke kan snydes

  isolering ›Rockwool introducerede ved årsskiftet en EPD-generator udviklet i samarbejde med EPD Norge. Siden er der leveret mere end 100 tilpassede miljøvaredeklarationer. Byggebranchens har behov for data, der kan gøre det enklere for de projekterende
 • Ny rørskål gør det nemmere at pakke bilen

  Ny rørskål gør det nemmere at pakke bilen

  isolering ›Med en ny fleksibel kerne kan Rockwools nye rørskål bruges til mange forskellige dimensioner. Det gør arbejdet langt enklere og mere effektivt for isolatørerne, når de monterer isolering på rør