bygma
bygma
scroll
Reducerer sin CO2-udledning med mere end 70 %Adm. direktør i Rockwool Nordics, Frank Ove Larsen kalder omstillingen af de store smelteovne til biogas for en vigtig investering for at kunne imødegå branchens øgede fokus på grønne byggematerialer.

Reducerer sin CO2-udledning med mere end 70 %

Biogasdreven produktion og store investeringer i innovativ smelteteknologi på Rockwools to danske fabrikker vil fra nytår skære 70% af CO2-udledningen

 Miljø

Rockwool tager nu et markant skridt mod en grønnere fremtid, når virksomhedens to danske fabrikker fra 1. januar 2021 omstiller de store smelteovne til biogas. Det betyder, at koncernen som den første af landets store CO2-udledere opfylder målet om 70 % CO2-reduktion – svarende til Danmarks klimamål i 2030.

- Danske virksomheder spiller en afgørende rolle i den grønne omstilling, og vi er stolte af at vise, at det er muligt at omstille industriprocesser med meget høje temperaturer. Vi deler regeringens holdning om, at klima, vækst og arbejdspladser skal gå hånd i hånd, og vi er glade for at yde et bidrag til at nå det danske klimamål, samtidig med at vi beholder danske arbejdspladser, udtaler adm. direktør i Norden, Frank Ove Larsen.

Udviklingen af en fleksibel, fremtidssikret smelteteknologi og omlægningen til fossilfrie energikilder er kulminationen på en stor satsning. Rockwool har de sidste 10 år investeret over 500 mio. kr. i moderniseringen af de danske fabrikker og over 50 udviklingsingeniører har i tæt samarbejde med de danske fabrikker arbejdet på at udvikle den nye innovative teknologi.

- Det er også en vigtig investering for at kunne imødekomme byggebranchens stigende fokus på klimavenlige byggematerialer. Skiftet i produktionsmetode gør os uafhængig af fossile brændsler i Danmark. Dermed giver vi vores kunder endnu et godt argument for at vælge vores produkter, fordi vi kan tilbyde brandsikker stenuldsisolering af høj kvalitet med markant lavere CO2-aftryk, siger Frank Ove Larsen.

Danske arbejdspladser og grøn produktionsteknologi
Rockwool producerer stenuld ved at smelte sten og genanvendte materialer som, gennem sine isoleringsprodukter, sparer det danske samfund for store CO2-udledninger hvert år. Det kræver høje temperaturer og derfor store mængder energi. At kunne smelte ved 1500 grader ved hjælp af biogas er en banebrydende, industriel opfindelse, der vil kunne hjælpe den grønne omstilling i en lang række industrier i Danmark og globalt.

Den danskbaserede koncern har i mange år haft fokus på at effektivisere produktionen og mindske miljøaftrykket og er allerede kommet et godt stykke ad vejen. Men det afgørende skridt i Danmark kommer med skiftet til klimaneutral biogas.

- Frem til i dag har vi mindsket udledningerne fra vores produktion med 40 % set ift. vores udledning i 1990. Når vi fra nytår skifter til biogas, opnår vi en samlet reduktion på mere end 70 % - det gælder både absolut reduktion samt den relative reduktion målt i CO2 per ton stenuld. Samtidig omlægger vi al strøm til grøn elektricitet. Konkret betyder skiftet, at vi mindsker vores udledning med 110.000 tons CO2 om året. Dermed tager vi et stort skridt af vejen mod en produktion med et meget lavt CO2-aftryk i Danmark, fortæller Frank Ove Larsen.

De store investeringer, som Rockwool gennem det seneste årti har foretaget i de danske fabrikker skal også ses i lyset af koncernens ønske om at fastholde produktion og arbejdspladser i Danmark, hvor Rockwool blev etableret i 1937. Siden er koncernen vokset til at blive en global spiller på markedet for stenuldsisolering.

De danske fabrikker er vigtige testcentre for virksomhedens udviklingsafdeling. Det gælder også udvikling og implementering af den nye smelteteknologi, der ligger til grund for omstillingen til en mere bæredygtig produktion i hele Rockwool-gruppen. Gruppen har i alt 47 produktionsanlæg i 22 lande i hele verden.

-los


24/9 2020