Aktuelle nyheder - Kloak & afvanding

13 meter ned på hver sin side af hovedvejenCG Jensen anlægger pumpestation til nyt industriområde.

13 meter ned på hver sin side af hovedvejen

CG Jensen skal for Kalundborg Forsyning anlægge en underjordisk pumpestation samt et stort overløbsbassin i terræn, der skal lede regnvandet væk fra et nyt, stort industriområde, som skal huse medicinalgiganten Novo Nordisk

Del artiklen på

Det kommende industriområde ligger ud til hovedvej 23, der fører til Kalundborg Havn.

For at lede regnvandet væk fra området skal CG Jensen anlægge en underjordisk pumpestation – og som en del af opgaven, skal CG Jensen også bore en 80 meter lang tunnel, der kan lede regnvandet under hovedvejen og hen til et regnvandsbassin, som CG Jensen også skal anlægge.

Bassinet skal aftage vandet, inden det via mindre rørføringer udledes i Kalundborg Havn.

Da hovedvejen er lavt beliggende, skal GC Jensen etablere to usædvanligt dybe byggegruber på hver sin side af hovedvejen, så man i 13 meters dybde kan sende en boremaskine fra den ene byggegrube til den anden.

- Boremaskinen arbejder på samme måde som de boremaskiner, man har benyttet i metrobyggerierne. Den er dog mindre – og den skal blot bruge 14 dage på at bore sig vej under hovedvejen, siger divisionschef i division Beton Arcon, Morten Andersen, der får en lidt anderledes opgave.

- Vi er vant til at bygge over jorden. Denne skal vi, hvad der svarer til fire etager under jorden. Det er voldsomt, siger han.

Opgaven ligger fagligt godt
CG Jensen skal udføre arbejderne i hovedentreprise og i egenproduktion fordelt mellem CG Jensen fagdivisionerne Ramning & Vandning, Beton Arcon og Jord, Kloak & Forsyning, imens CG Jensens søsterselskab Hölscher Jensen skal stå for grundvandssænkning.

Når gruberne er færdigudgravede, skal de støbes i tempi, hvor man fjerner afstivelsen etapevis, da gruben først er stabil, når man har støbt toppladen.

- Det er en fagligt teknisk opgave, der er interessant for CG Jensen, fordi vi virkelig får bragt vores interne samarbejde og kompetencer i spil, siger divisionschef i division Jord, Kloak & Forsyning, Kenneth Møller.

CG Jensen arbejder med en stram tidsplan. Spunsarbejderne opstarter i august, og gruberne ventes at stå færdige til jul. Pumpestationen ventes at blive ibrugtaget i sommeren 2024.

Selve borearbejdet udføres i samarbejde med entreprenøren MJ Ericsson.

-dc

Læs mere om Kloak & afvanding

3/8 2023
BrønddækslerByggerådgivningDrænHåndtering af regnvandHåndtering af spildevandHøjvandslukkeKimasikringKloak organisationer m.v.KloakdækslerKloakrørKrympemufferMåle/test udstyrMaterielopbevaringNedsivning af regnvandNedsivning af spildevandPumperPumpeunitsRegnvandsfaskineRottefælderTilbageløbssikringTilbageløbsventilUdlejningUdskillerteknikVand StopTilføj dit firma her.
Send en mail.