Aktuelle nyheder - Kloak & afvanding

Alt for få kloakmestre Uddannelsen til kloakmester foregår på i Taastrup og på erhvervsskolerne: AMU Fyn, AMU Nordjylland, AMU Vest, i Glostrup, i Horsens, på Aarhus Tech, ZBC - Selandia og EUC Sjælland i Køge.

Alt for få kloakmestre

Ligesom i mange andre håndværksfag er manglen på faglærte i kloakbranchen stor. I løbet af 10 år er antallet af uddannede kloakmestre faldet med 43 %, mens arbejdsopgaverne kun bliver flere

Del artiklen på

Gennem de senere år er der uddannet færre kloakmestre landet over. Ved den seneste eksamen i april 2022 blev der kun uddannet omkring 170 kloakmestre, og for 10 år siden var tallet ca. 300. Dette er på trods af, at der kommer flere arbejdsopgaver for kloakmestrene. Blandt andet til at lave kloaksystemer i nye huse, separering af gamle fællessystemer, håndtering af regnvand på egen grund (LAR), forbedring af afløb i det åbne land, tilslutning til tryksatte kloaksystemer.

Uddannelsen til kloakmester foregår på Teknologisk Institut i Taastrup og på erhvervsskolerne: AMU Fyn, AMU Nordjylland, AMU Vest, Next Glostrup, Learnmark i Horsens, Mercantec, Aarhus Tech, ZBC - Selandia og EUC Sjælland, Campus Køge.

På erhvervsskolerne er uddannelsen på dagskole og opdelt i moduler, som tages efter hinanden i en længere periode, og der er arbejdsmarkedstilskud til kursisterne.

Kurset på Teknologisk Institut er specielt udviklet til personer, der samtidig skal passe et arbejde, enten i en større virksomhed eller som lille selvstændig entreprenør. På Teknologisk Institut i Taastrup starter man i september på vinterens kloakmesterkursus, der fører frem mod kloakmestereksamen, som holdes i maj 2024.

Man kan vælge mellem et aftenkursus, hvor man går på kursus mandag og torsdag kl. 16.00-19.00 eller et fredagskursus, hvor man går hver fredag fra kl. 8.00-14.30.

På teorikurset gennemgås hele pensummet til kloakmestereksamen, og der regnes mange opgaver, så man er godt forberedt, når den teoretiske eksamen afvikles. Kloakmestereksamen gennemføres på computer, så man bliver oplært i at tegne kloaktegninger i et tegneprogram på computer og besvare opgaverne digitalt. Derfor er det en forudsætning, at man har sin computer med til undervisningen, og at man har et vist kendskab til brug af en computer. Det er et krævende kursus, og der er ingen, der endnu er kommet sovende til sin kloakmestereksamen.

Ud over denne teoretiske undervisning, kræves der til kloakmestereksamen, at man består en praktisk prøve i kloakarbejde. Denne prøve forbereder man sig til på et 11 dages dagskursus, hvor man gennemgår praktisk kloakarbejde samt noget teori om kloaksystemer. Praktikkurset afsluttes ved, at man den sidste dag går op til den praktiske kloakmesterprøve.

Den teoretiske eksamen afvikles som en prøve, hvor man får fire dage til at lave et større projekt, som man derefter skal forsvare mundtligt. Derudover skal man bestå en Multiple Choice-autorisationsprøve af to timers varighed. Du kan læse mere om kloakmesterkurset på Teknologisk Instituts hjemmeside.

-dc

Læs mere om Kloak & afvanding

3/8 2023
BrønddækslerByggerådgivningDrænHåndtering af regnvandHåndtering af spildevandHøjvandslukkeKimasikringKloak organisationer m.v.KloakdækslerKloakrørKrympemufferMåle/test udstyrMaterielopbevaringNedsivning af regnvandNedsivning af spildevandPumperPumpeunitsRegnvandsfaskineRottefælderTilbageløbssikringTilbageløbsventilUdlejningUdskillerteknikVand StopTilføj dit firma her.
Send en mail.