Aktuelle nyheder - Kloak & afvanding

En død rotte er blot føde for andre rotterDet er naivt at tro, at man kan løse rotteproblemer i de danske kloakker ved udelukkende at dræbe rotterne, mener Flemming Lykke Sørensen.

En død rotte er blot føde for andre rotter

Hvis rotteproblemet i det danske kloaknet udelukkende forsøges løst ved at fokusere på bekæmpelse, har vi allerede tabt kampen, mener dansk udvikler af rottespærre

Del artiklen på

’En god rotte er lig med en død rotte’.

Sådan synes den gængse opfattelse at være af den brune rotte, der i stort antal har hjemme i det danske kloaksystem. Her har den som resultat af de mange nedslidte og utætte ledninger - ikke mindst på privat grund - de ideelle betingelser for at formere sig i stort omfang. Det ved de danske kloakmestre alt om.

Eksempelvis blev det vurderet, at et voldsomt skybrud i København i sommeren 2011, som oversvømmede store dele af hovedstadens kloaknet, gjorde det af med 50 % af de cirka 100.000 rotter, der formodedes at have hjemme i kloaknettet dengang.

I 2016 lød vurderingen fra Københavns Kommune, at der levede 250.000-300.000 rotter i hovedstadens kloaknet. Evnen til at formere sig fejler bestemt ikke noget hos den brune rotte, hvis levebetingelserne er optimale.

Rotten er derfor blevet et accepteret mål for bekæmpelse, men den tankegang er helt forkert, mener Flemming Lykke Sørensen, ejer af den danske virksomhed Nordisk Innovation ApS, som udvikler og sælger rottespærrer.

- Det giver ikke mening at ville slå dem alle sammen ihjel. Det har man allerede forsøgt at gøre i århundrede - uden succes. Et stigende antal af døde rotter i en tabel forblænder, for reelt giver en død rotte blot plads til en ny, og slår vi en rotte ihjel nede i kloakken, bliver den blot til føde for de øvrige, konstaterer han.

Nemt at hade rotter
Uanset om ledningsejerne vælger gift, diverse dræberfælder eller en tredje aggressiv løsning, kan man være sikker på én ting, mener Flemming Lykke Sørensen:

- Hvis vi ikke ændrer på dens miljø, har det ingen effekt.

I slutningen af 2017 præsenterede regeringen en ny handlingsplan, der har til formål at styrke forebyggelsen og bekæmpelsen af rotter.

’Rotter er skadegørere, der kan påføre det danske samfund store økonomiske tab, hvis de ikke effektivt holdes nede. Samtidig kan rotter være skyld i spredning af sygdomme til mennesker og besætninger. Derfor skal rotter forebygges og bekæmpes. Den hidtidige indsats mod rotter har ikke kunnet knække den stigende tendens i antallet af anmeldte rotteangreb’, lyder de første linjer i planen.

- Rotterne er nemme at hade, fordi de har en grim hale og ser slemme ud. Men hvis vi effektiv kunne reducere bestanden via en bred og koordineret indsats på bekæmpelse samt forebyggelse, og forhindre dem i at bevæge sig rundt via defekte installationer, kunne de leve i et begrænset antal uden smitterisici for mennesker, og så ville vi slet ikke skulle koncentrere os om dem, som vi gør i dag, siger Flemming Lykke Sørensen og pointerer:

- Nu er der desværre så mange rotter i kloaknettet, at de via defekte rør kan komme ind i huse, baggårde mv. Da griber vi til tanken om at slå dem alle sammen ihjel i stedet for at kigge på, hvordan man kan begrænse deres miljø. Nu er vi nødt til at tænke i nye baner.

Han understreger vigtigheden af at fokusere på årsagen til de mange rotter frem for nye metoder til at slå flest mulige rotter ihjel. Her skal der gøres en indsats for at lokalisere og udbedre beskadigede kloakrør, da de giver rotterne tørre redepladser og adgang til føde.

Inspicer ledningen opstrøms
Som udvikler og producent af rottespærre kan det virke oplagt, at han er ude i et salgsfremstød for sine egne produkter, men det er ikke tilfældet, understreger han:

- Hvis jeg kun tænkte på at øge salget, kunne jeg bare holde min mund og fokusere på at producere flere rottespærrer. Vi sælger rigtig mange rottespærrer, da de danske kloakmestre har gode erfaringer med dem. Men man kan heller ikke bare sætte en spærre i en ledning, og så mene at ’det var det’. Man er nødt til at inspicere en ledning opstrøms for defekter, før man installerer en rottespærre. Ellers har den ingen virkning, og så er det lige meget, siger han.

Artikeln fortsætter under billedet...
En rottespærre forhindrer rotter i at søge opstrøms i kloakrørene. Illustration: Nordisk Innovation.


Hans indspark i debatten skal heller ikke opfattes som et angreb på producenter af rottefælder eller brugere af dem.

- Fælder har en berettigelse, hvor man laver bekæmpelse. Vores spærre forebygger, så rotterne ikke kan komme ind. Fælder dræber. De forebygger ikke. Men de kan rydde et område, som er spærret af. Man skal bare huske på, at rotter ikke er for fine til at spise deres døde artsfæller. Hvis man udelukkende dræber rotterne, bliver udfaldet af situationen det modsatte af det ønskede, mener Flemming Lykke Sørensen.

Naivt at tro på 100 % udryddelse
I den sidste ende skal indsatsen kunne aflæses i form af et fald i rottebestanden.

- Det er tankevækkende, at vi herhjemme i de seneste 10 år har slået millioner af rotter ihjel, men samtidig har vi flere rotter end nogensinde. Vi kan ikke udrydde rotterne 100 %. Det er naivt at tro. Men ved at forebygge kan vi reducere rotterne til et antal, hvor vi kan leve med, at de er til. De må for min skyld gerne leve i kloakken, hvis vi kan holde dem i et reduceret antal via forebyggelse, så de ikke forårsager skader. Det handler bare om at udfærdige en komplet strategi, så vi ved, hvor vi har dem, slutter han.

Ifølge Bolius - Boligejernes Videncenter viser data indhentet om rotteanmeldelser fra alle landets 98 kommuner, at antallet af rotteanmeldelser fra borgere til kommunerne er steget fra cirka 145.000 i 2007 til flere end 212.000 i 2016.

-los

Læs mere om Kloak & afvanding

31/5 2018
Biologisk minirensningsanlægBiologisk sandfilterBrønddækslerDet beplantede filterDrænFaldstamme, renoveringHåndtering af regnvandHåndtering af spildevandHøjvandslukkeKimasikringKloak organisationer m.v.KloakdækslerKloakrenoveringKloakrørKrympemufferMåle/test udstyrMaterielopbevaringNedsivning af regnvandNedsivning af spildevandPilefordampningsanlægPumperPumpeunitsRegnvandsfaskineRottebekæmpelseRottefælderStrømpeforringTilbageløbssikringTilbageløbsventilTV-inspektionUdlejningUdskillerteknikVand StopTilføj dit firma her.
Send en mail.