Aktuelle nyheder - Kloak & afvanding

Fagfolk ønsker tvungen rotteattest ved hussalg

Rottebekæmpelse uden forebyggende indsats kan ikke knække rotteproblemerne, mener ERFA-gruppe af fagfolk, der nu har sendt forslag til en revideret rottebekendtgørelse til miljøministeren

Del artiklen på

Hver gang der handles en bolig i Danmark, skal sælger kunne fremvise dokumentation for tilstanden af boligens kloakinstallationer. Den såkaldte rotteattest skal indeholde video med tv-inspektioner af alle kloakledninger på matriklen, hvilket skal give køber fuld klarhed over tilstanden af den bolig, man overtager - både over og under jordoverfladen.

Det forslag er blot et af syv punkter, som ERFA-gruppen for forebyggende og giftfri indsats mod kloakrotter har præsenteret for Folketingets Miljøudvalg.

Gevinst for samfundet
Håbet er, at Rottebekendtgørelsen bliver ændret hurtigst muligt til gavn for danske huskøbere, som ikke risikerer at købe en rotterede, samt hussælgere der ligeledes slipper for juridiske slagsmål efter handlen.

Derudover er der en stor gevinst for det danske samfund som helhed, fordi en rotteattest vil betyde en meget mere effektiv indsats overfor rotterne, mener biolog Torben Sønnichsen, cand.scient. i naturvidenskab fra KU og formand for ERFA-gruppen siden 1999.

- I dag er der generelt set ingen, som tager ansvar for problemstillingen med rotter. Det bliver ikke til andet end symptombehandling som gift og fælder, mens den forebyggende indsats er udeblevet. Ved at indføre en obligatorisk rotteattest ved en hushandel bliver situationen til et mellemspil mellem sælger og køber, og på den måde vil den sande tilstand af de private kloakledninger blive kendt, udtaler han.

Døde rotter er ikke nok
Ved ERFA-gruppens seneste møde, hvor de 60 deltagende fagfolk formulerede anbefalingen om en rotteattest, blev proceduren med brug af fælder uden forebyggende indsats også evalueret.

- Jo flere døde rotter, desto bedre. Men uanset hvor mange rotter der bliver slået ihjel, er kurven for deres antal ikke knækket. Det kommer heller ikke til at ske uden en forebyggende indsats, og det er vores klare overbevisning, at rotteattesten vil betyde færre rotter i kloakker og huse, siger Torben Sønnichsen.

Afventer politisk handling
Miljøstyrelsen, KL, KTC, TI og Danva har i årtier anbefalet, at private stikledninger udskiftes således, at rotteangreb undgås. Men det har været svært at få private villaejere til at forbedre egne stikledninger, mange gange fordi udgiften på mellem kr. 30.000 - 60.000 ikke umiddelbart kan finansieres i friværdien.

- Ansvaret for indsatsen mod rotter ligger hos staten, og derfor har vi nu sendt vores forslag til en revidering af rottebekendtgørelsen til Miljøminister Jakob Ellemann-Jensen. Samtidig er det vigtigt, at køber står fast på kravet om en rotteattest, og indtil der foreligger en politisk afklaring, er det ERFA-gruppens anbefaling i samarbejde med Kloakmesterforeningen, at køber med sin advokat gør forbehold for uoplyste fejl ved kloakkerne, fejl der er så alvorlige at de bør rettes, siger Torben Sønnichsen.

-jhn

Fakta: Om ERFA-gruppen
ERFA-gruppen, der kalder sig selv en nonprofit organisation, har  gennem årene har fået opbakning ved ad-hoc deltagelse fra 75-80 procent af landets kommuner, og nu i højere grad fra forsyningsselskaber. Dertil kommer repræsentanter fra skadedyrsselskaberne, forsikringsselskaberne, store detailbutikskæder, rådgivere, opfindere, brancheforeningen Danske Kloakmestre mv., der alle gennem flere år har bidraget til en stor vidensopbygning, som gruppen bruger som grundlag for anbefalinger til politiske ændringer på området.

Læs mere om Kloak & afvanding

27/11 2018
Biologisk minirensningsanlægBiologisk sandfilterBrønddækslerDet beplantede filterDrænFaldstamme, renoveringHåndtering af regnvandHåndtering af spildevandHøjvandslukkeKimasikringKloak organisationer m.v.KloakdækslerKloakrenoveringKloakrørKrympemufferMåle/test udstyrMaterielopbevaringNedsivning af regnvandNedsivning af spildevandPilefordampningsanlægPumperPumpeunitsRegnvandsfaskineRottebekæmpelseRottefælderStrømpeforringTilbageløbssikringTilbageløbsventilTV-inspektionUdlejningUdskillerteknikVand StopTilføj dit firma her.
Send en mail.