Aktuelle nyheder - Kloak & afvanding

Filterbeton skal stoppe regnmasserne

Filterbeton skal stoppe regnmasserne

Nedbør er en af vores primære klimaudfordringer, og ifølge Teknologisk Institut kan såkaldt filterbeton være en løsning til klimasikring, særligt i byområder

Del artiklen på

Februar 2020 slog rekorden som den mest regnfulde februar måned registreret i Danmark nogensinde. Med den massive nedbør og samtidig en voksende andel af bebyggede arealer står vi over for udfordringer med underdimensionerede kloaksystemer. Dette bliver særligt tydeligt ved skybrud, hvor store mængder regnvand presser kloaksystemer så meget, at de mange steder oversvømmer.

De massive klimaudfordringer kræver nye løsninger til håndtering af regnvand. En af dem arbejder et team bestående af Tredje Natur, Orbicon, Unicon, Betonværket Brønderslev, Per Aarsleff, Fabriksbetonforeningen og Teknologisk Institut på at udvikle - såkaldt filterbeton, som er baseret på en videreudvikling af drænbetonteknologi.

Gitte Normann Munch-Petersen fra Teknologisk Institut er projektleder på udviklingsprojektet, som er støttet af Miljøstyrelsen:

- Filterbeton kan få afgørende betydning for vores muligheder for at håndtere den stigende mængde regnvand, vi oplever. Særligt i vores byer, hvor filterbeton er en attraktiv løsning til klimasikring for f.eks. offentlige og private bygherrer til sikring af byrum, gårdmiljøer, rekreative områder, p-pladser mv., forklarer Gitte Normann Munch-Petersen.

I samspil med byens vandhåndtering
Filterbeton er en overfladebelægning til lokal håndtering af regnvand. Via sin indre, porøse struktur sikrer filterbetonen effektiv nedsivning af overfladevand samt filtreringseffekt til vandrensning og minimering af tilstopningsrisiko. Filterbeton er baseret på en videreudvikling af drænbetonteknologi, der til trods for potentialet som en effektiv og bæredygtig LAR-løsning, kun ses anvendt få steder i verden. Dette skyldes primært manglende viden og erfaringer:

- Med filterbeton er målet at tilbyde en belægningsløsning, der kan indgå i et holistisk samspil med byens øvrige vandhåndtering, hvor krav til vandforsinkelse, bortledning og nedsivning skal tilpasses de lokale krav og muligheder, forklarer Gitte Normann Munch-Petersen.

Med filterbetonløsningen er der desuden særlig fokus på den arkitektoniske anvendelse af belægningen:

- Vi arbejder bl.a. med fri formgivning og farvespil, som kan forbedre oplevelsen af de urbane områder, siger Gitte Normann Munch-Petersen, som også har godt nyt på klimafronten, når det gælder filterbetonens CO2-aftryk:

- Filterbetonen har et reduceret CO2-aftryk sammenlignet med traditionel beton pga. et lavere cementindhold. Samtidig er der også mulighed for genanvendelse ved iblanding af nedknust beton i ny filterbeton.

Gitte Normann Munch-Petersen forklarer videre, at filterbetonen også har andre gode egenskaber: F.eks. nedbrydelse af forurening i overfladevand, hvilket er en miljømæssig gevinst.

Udviklingsprojektet, som er startet op primo 2020, forventer at have resultater klar med udgangen af 2021 og lige nu søges bygherrer til at følge og præge projektet med henblik på konkret demonstration af det nye produkt i projektets sidste faser.

-kj

Læs mere om Kloak & afvanding

4/3 2020
BrønddækslerByggerådgivningDrænFaldstamme, renoveringHåndtering af regnvandHåndtering af spildevandHøjvandslukkeKimasikringKloak organisationer m.v.KloakdækslerKloakrenoveringKloakrørKrympemufferMåle/test udstyrMaterielopbevaringNedsivning af regnvandNedsivning af spildevandPumperPumpeunitsRegnvandsfaskineRottebekæmpelseRottefælderStrømpeforringTilbageløbssikringTilbageløbsventilTV-inspektionUdlejningUdskillerteknikVand StopTilføj dit firma her.
Send en mail.