Aktuelle nyheder - Kloak & afvanding

Hilser nye regler for kloakker velkommenKloakområdet er et af de områder, der er ekstra fokus på i den nye driftsbekendtgørelse.

Hilser nye regler for kloakker velkommen

Boligafdelingernes PPV-planer (vedligeholdelses- og fornyelsesplaner) skal nu granskes af en ekstern og uvildig byggesagkyndig hvert 5. år. Og det er man glad for hos Per Aarsleff

Del artiklen på

Kloakker og brønde er et af de områder, der skal granskes ekstra grundigt. Ifølge entreprenøren Per Aarsleff har de boligforeninger, der allerede løbende får udarbejdet certificerede planer for vedligeholdelse og fornyelse, en stor fordel, fordi de allerede har data, der let kan overføres til rapporter og derved mulighed for at minimere ekstern granskning:

- Boligafdelingerne over hele landet har gennem det seneste årti øget fokus på at have overblik over tilstanden af deres kloakker. Kloakområdet er et af de områder, der er ekstra fokus på i driftsbekendtgørelsen, bl.a. fordi det er under jorden, og beskadigede kloakker kan give store skader på bygninger, rotter i lejligheder mv. Vi hilser derfor det nye granskningsinitiativ velkommen, fordi det giver fokus på et område, hvor der er et stort efterslæb, siger Peter Kim Pedersen, der er regionschef hos Aarsleff Rørteknik.

Han peger endvidere på, at de boligforeninger, der allerede har overblik over tilstanden af kloakkerne via vedligeholdelses- og fornyelsesplaner, derfor har et stort forspring og derved også skal bruge mindre ressourcer på ekstern granskning.

Baggrunden for den eksterne granskning er en ændring af bekendtgørelsen om drift af almene boliger. Denne ændring betyder, at langtidsbudgetterne nu skal pege 30 år ud i fremtiden.

Sikrer det mest præcise datagrundlag
Ifølge driftsbekendtgørelsen skal boligorganisationerne foranstalte ekstern granskning af deres vedligeholdelses – og fornyelsesplaner hvert 5. år. Første gang inden d. 1. januar 2022. Det er hensigten, at resultaterne af den eksterne granskning opsamles i det administrative register.

Granskningen tager udgangspunkt i 12 centrale bygningsdele herunder bl.a. belægninger, tagterrasser, kviste, altaner, vægge, trapper, røranlæg. Fem områder skal granskes ekstra grundigt. Det er kloakker, tagdækning, vægge/facader, vinduer og døre samt varmvandsproduktionsanlæg.

Når boligafdelingerne skal have udført vedligeholdelsesplaner for kloaknettet ifm. de nye regler for granskning, så er det ifølge Peter Kim Pedersen helt essentielt, at de entrerer med aktører, der leverer datagrundlaget efter standardiserede og uvildigt kontrollerede kontrolordninger:

- Når vi i dag udarbejder planer for vedligeholdelse og fornyelse af kloaknettet, så er det medlemsvirksomheder af TV-inspektionsgruppen under Dansk Byggeri, der udfører TV-inspektion på baggrund af standarder og krav fastsat af Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning - DTVK. Med samme koncept sikrer vi det mest præcise datagrundlag for PPV Planerne, som så kan overføres direkte til granskningsplanen, forklarer Peter Kim Pedersen.

TV-inspektionsgruppens medlemsvirksomheder udfører og rapporterer TV-inspektioner efter gældende fotomanual for kloakker, og hvor data udveksles i XML filer, som er det gældende filformat og standard for udveksling af landets kloakdata.

-kj

Læs mere om Kloak & afvanding

14/10 2020
BrønddækslerByggerådgivningDrænFaldstamme, renoveringHåndtering af regnvandHåndtering af spildevandHøjvandslukkeKimasikringKloak organisationer m.v.KloakdækslerKloakrenoveringKloakrørKrympemufferMåle/test udstyrMaterielopbevaringNedsivning af regnvandNedsivning af spildevandPumperPumpeunitsRegnvandsfaskineRottebekæmpelseRottefælderStrømpeforringTilbageløbssikringTilbageløbsventilTV-inspektionUdlejningUdskillerteknikVand StopTilføj dit firma her.
Send en mail.