LCA
LCA
scroll
Klimapark skal klimasikre Kolding midtbyBrændkjær Klimapark indvies den 28. september. Foto: Rambøll.

Klimapark skal klimasikre Kolding midtby

Den nye Brændkjær Klimapark kommer til at bidrage til at klimasikre Kolding by ved at forsinke det regnvand, der falder i Brændkjær-området, og lede det direkte ud i naturen, så det ikke overbelaster kloakkerne

I Bovia/AAB's boligområder i Brændkjær er 18,5 hektar - svarende til 28 fodboldbaner - med flade græsplæner forvandlet til mere attraktive fællesarealer med regnbede, åbne regnkanaler og flere opholds- og aktivitetsområder.

Forvandlingen skyldes et stort klimatilpasningsprojekt, som Kolding Kommune står bag i samarbejde med BlueKolding og Bovia/AAB.

Formand for udvalget Natur, Miljø og Klima, Jørn Chemnitz (SF), glæder sig over, at der nu er sat et flueben ved det tredje klimatilpasningsanlæg i Kolding by, der er bygget færdig inden for få år. I 2019 blev et regnvandsbassin i Byparken indviet, og i 2021 satte Kolding Kommune og BlueKolding punktum for et klimatilpasningsprojekt i Hylkedalen.

- Brændkjær Klimapark er endnu et skridt i den rigtige retning i at undgå oversvømmelser i Kolding midtby langs Kolding Å. Alle tre projekter har fjernet tusindvis af kubikmeter vand fra kloakkerne og samtidig har alle tre projekter også bidraget med forskønnelse, ny natur med bedre forhold for biodiversiteten og nye faciliteter, fortæller Jørn Chemnitz.

Den del af projektet, der ligger i boligområdet, er beregnet til at kunne håndtere en såkaldt 20-års regnhændelse, mens et regnvandsbassin ved Skamlingvejen kan klare en 100-års hændelse.

Brændkjær Klimapark bidrager til at klimasikre Kolding by ved at forsinke det regnvand, der falder i Brændkjær-området, og lede det direkte ud i naturen, så det ikke overbelaster kloakkerne.

- Det betyder, at Brændkjær Klimapark også kommer til at give færre overløb af blandet regn- og spildevand, når regnen vælter ned, fordi regnvandet slet ikke kommer ned i kloakken. Dermed bidrager klimaparken også til en bedre vandkvalitet i Kolding Fjord, forklarer bestyrelsesformand i BlueKolding, Tobias Jørgensen.

Udover at aflaste kloakkerne sparer Brændkjær Klimapark også store mængder CO2, fordi regnvandet fra Brændkjær kan ledes direkte i naturen og ikke skal pumpes hele vejen ud til renseanlægget.

-dc

26/9 2023