Aktuelle nyheder - Kloak & afvanding

Klimatilpasning skal holde vandet væk fra Kolding BymidteRegnvandet vil fremadrettet bl.a. blive ledt til denne aktivitetszone, som kan bruges til leg, når ikke det regner. Der bliver også regnbede langs facaderne. Illustration: Rambøll

Klimatilpasning skal holde vandet væk fra Kolding Bymidte

Ved at adskille regnvand og spildevand i det højtliggende boligområde Brændkjær kan den lavereliggende Kolding Bymidte undgå fremtidige oversvømmelser ved skybrud

Del artiklen på

Klima - Miljø

Kolding Kommune har fundet den rådgiver, der skal tegne på klimatilpasningsprojektet. Det er Rambøll, som allerede er godt i gang med at projektere området og lave tegninger til det videre forløb.

I første kvartal af 2021 vil de første gravemaskiner rulle ind i Brændkjær for bl.a. at adskille regnvandet fra spildevandet i Brændkjær. Derved gøres risikoen for oversvømmelser i det lavereliggende Kolding Bymidte samt udledning af spildevand i fjorden mindre.

Samtidig skal der etableres en fælles opholdsplads i boligområdet tæt på petanquebanen, en aktivitetsskål med belægning til løbehjul og skateboards samt en nedsænket fodboldbane, som giver siddepladser til tilskuere. Det er nogle af hovedelementerne i den plan for håndtering af regnvand, som beboerne i Brændkjær har givet deres opbakning til.

Regnvand giver problemer
Generelt er der ikke problemer med oversvømmelser i selve Brændkjær. Men det er det regnvand, der falder i Brændkær, der giver problemer andre steder.

Når det regner, løber regnvandet fra veje og hustage i de samme rør, som også bruges til kloakvandet fra de mange husholdninger. Alt vandet løber i spildevandsrørene ned til Koldings centrum, hvor der også kommer regnvand fra mange andre dele af Kolding. Det går fint de fleste dage. Problemerne opstår, når der er skybrud eller perioder med langvarig regn.

Når det regner meget, er der ikke plads til regnvandet i kloakrørene. De løber over, og det giver oversvømmelser i kældre og på veje, og det løber ud i fjorden, hvor kloakvandet forurener det vand, vi gerne vil bade i om sommeren.

Ved at adskille regnvandet fra spildevandet i Brændkjær, gøres risikoen for oversvømmelser mindre til glæde for både menneskerne i Kolding og dyrelivet i fjorden.

Sparer CO2
Selvom det heldigvis er sjældent, at der er oversvømmelser, så er det heller ikke til dagligt særligt smart, at regnvand og spildevand løber i samme rør.

Alt vandet fra spildevandsrørene i jorden bliver pumpet ud til rensningsanlægget, hvor det bliver renset. Det kræver energi og udleder CO2. Men det burde ikke være nødvendigt at pumpe og rense regnvandet. Det kan i stedet ledes direkte tilbage til naturen. På den måde er en opdeling af regn- og spildevandet også godt for miljøet.

Ved at adskille regnvand og spildevand i området i Brændkjær, sparer kommunen 8,5 tons CO2 – hvert år.

Hele projektet skal være færdigt i 2024. Bygherer er AAB Kolding og Bovia, som udlejer de 1100 lejligheder i området.

-los


Læs mere om Kloak & afvanding

29/7 2020
BrønddækslerByggerådgivningDrænFaldstamme, renoveringHåndtering af regnvandHåndtering af spildevandHøjvandslukkeKimasikringKloak organisationer m.v.KloakdækslerKloakrenoveringKloakrørKrympemufferMåle/test udstyrMaterielopbevaringNedsivning af regnvandNedsivning af spildevandPumperPumpeunitsRegnvandsfaskineRottebekæmpelseRottefælderStrømpeforringTilbageløbssikringTilbageløbsventilTV-inspektionUdlejningUdskillerteknikVand StopTilføj dit firma her.
Send en mail.