LCA
LCA
scroll
Miljøstyrelsen svigter bekæmpelse af rotteinvasion

Miljøstyrelsen svigter bekæmpelse af rotteinvasion

Brancheforening retter kritik mod Miljøstyrelsen, som de mener hæmmer udbredelsen af effektiv og gennemprøvet grøn teknologi

Til stor fare og gene for danskerne så stiger rotteanmeldelser og rotteproblemerne eksplosivt i Danmark. Nu retter Brancheforeningen for Skadedyrsbekæmpelsesfirmaer (BS) en kritik mod Miljøstyrelsen, som de mener, svigter både danskerne og hele branchen. Der findes nemlig effektiv og gennemprøvet grøn teknologi, men Miljøstyrelsen hæmmer udbredelsen, lyder kritikken.

- Det helt store problem i Danmark er, at embedsmændene i Miljøstyrelsen ikke kan eller ikke vil sætte sig ind i de nye grønne teknologier. Derfor laver man gammeldags og bagudrettet lovgivning, der betyder, at bekæmperne bliver begrænset i at bruge den nye og effektive teknologi, der i dag findes på markedet. Og det går altså ud over helt almindelige danskere, der dagligt kæmper med rotter og risikerer dødelig smitte, siger Klaus Baagøe-Nielsen fra bestyrelsen hos BS.

Et konkret eksempel på en besynderlig ny lovgivning er, at man nu skal være autoriseret kloakmester for at måtte installere, mekaniske fælder, teknologiske rottefælder mv. i kloakkerne på f.eks. en privat matrikel. Konsekvensen er, at bekæmpere som kommuner, forsyningsselskaber og boligselskaber igen kan blive tvunget til at bruge gift i kloakkerne.

- Loven betyder reelt, at hvis der kommer rotter op fra en utæt kloak hos en privat grundejer, så må skadedyrsbekæmperne kun bekæmpe dem på overfladen og ikke der, hvor problemet stammer fra, nemlig kloakken. Det er vores medlemmer, der er autoriserede og er eksperter i rottebekæmpelse, vi tænker innovativt og har skabt gode resultater med ny teknologi. Der findes alternativer til gift, lige fra simple men effektive løsninger med fælder til de højteknologiske fælder, men vi føler, som branche, at vi mangler opbakning fra styrelsen, siger Claus Schultz, der er formand for BS.

Historisk alvorlig rotteplage
Undersøgelser viser, at rotter i byområder for langt størstedelens vedkommende kommer fra kloakken. Derfor giver det mening og gode resultater at bekæmpe her. Klaus Baagøe-Nielsen peger på, at grønne teknologier findes og har vist sig særdeles effektive.

- Vi står med en historisk alvorlig rotteplage, hvor rotteanmeldelserne ifølge Danmarks Radio er steget med 44 procent fra 2015-16, og så reagerer de ansvarlige myndigheder ved at binde hænder og fødder på os, der bevisligt er bedst til at bekæmpe problemet. Det kan næsten ikke blive mere absurd, og det er med sikkerhed ikke i den almindelige danskers interesse, siger han.

Hindrer effektiv bekæmpelse
Hos Hedensted Spildevand og Vestforsyning i Holstebro, som med stor succes har skrottet giften til fordel for højteknologisk rottebekæmpelse, ryster man også på hovedet over lovgivningen.

- Når vi er i gang med en bekæmpelsesplan i et område, så må vi gerne installere vores fælder i det store offentlige kloaknet. Men hvis en brønd på en privat matrikel indgår i vores bekæmpelsesplaner, så må vi pludselig ikke installere noget i brønden, og det hindrer os altså i at udføre vores effektive bekæmpelse, siger driftschef Ulrik Folkmann fra Hedensted Spildevand.

Politisk indgriben
Hos Dansk Folkeparti har erhvervsordfører Hans Kristian Skibby (MF) fulgt udviklingen. Han vil nu tage sagen op i Folketinget og rette henvendelse til Miljøstyrelsen for at få en forklaring. Samtidig vil han forsøge at gøre op med, at enkeltpersoner i embedsværket kan stoppe den teknologiske udbredelse for hele brancher.

- Det er under al kritik, og vi skal have set på om embedsværket er skruet rigtigt sammen i Miljøstyrelsen. Nye teknologier bygger ofte på helt nye måder at se og løse udfordringer på, og det kræver at styrelserne involverer sig i, hvad det er man kan med disse nye teknologier, og det er her styrelsen ser ud til at svigte, og det er også med til at bremse væksten i Danmark, siger Hans Kristian Skibby.

-kj

7/3 2017