Aktuelle nyheder - Kloak & afvanding

Nye regler for afløb: Rørene skal være større En af de væsentligste ændringer i den nye DS 432 er større dimensioner på rørene. Ændringerne er lavet, fordi der på grund af klimaændringer kommer mere og kraftigere regn på en gang.

Nye regler for afløb: Rørene skal være større

En række ændringer i BR18 på afløbsområdet får betydning for entreprenører og rådgivere. Særligt er der fokus på ændring af dimensionering som følge af større regnintensitet

Del artiklen på

Klima

De overordnede krav til afløbssystemer i Bygningsreglementet er ændret, og derfor er der en ny version af DS 432 afløbsinstallationer, på gaden nu.

- Hvis du arbejder med afløb, er der en række krav i BR18 til projektering, udførelse, drift og vedligehold af afløbsinstallationer, du skal overholde. De væsentligste krav finder du i standarden for afløbsinstallationer, DS 432, som nu er kommet i en ny version, siger Henryk Stawicki, seniorkonsulent i Dansk Standard.

DS 432 er senest revideret i 2009, og siden da er der sket en løbende produktudvikling på afløbsområdet. Det handler f.eks. om bypass-løsninger, pumpeanlæg med lille pumpesump, materialegodkendelser (EN produktstandarder med CE- mærkning) og godkendelse af produkter, som ikke kan CE-mærkes. Der har derfor været behov for at stille nye krav på området – ikke mindst i forhold til sikkerhed, sundhed og energiforbrug.

Ændring af dimensionering
Samtidig har vi de seneste år oplevet stigende mængder nedbør, hvilket har øget behovet for klimatilpasning og sikring mod skybrud og voldsomme mængder regnvand.

- En af de væsentligste ændringer i den nye DS 432 er en skærpelse for dimensionsgivende regn-intensitet, som skyldes klimaændringer. En konsekvens af den kraftigere regn er, at der kommer mere regn på en gang. Derfor skal dimensioner på rørene skrues lidt op, og der er behov for højvandslukkere, som hindrer lokale oversvømmelser i boligerne samt lokale forsinkelsessystemer, siger Henryk Stawicki.

Den tidligere udgave af standarden indeholdt flere afsnit med detaljeret gennemgang af lovgivning, som siden er ændret. Disse afsnit er opdateret til den gældende lovgivning.

Standarden er udarbejdet af en række eksperter på området, og myndighederne, brancheorganisationer, forsikringsselskaber, rådgivere, producenter og uddannelsesinstitutioner er kommet med input til standarden.

Du kan høre mere om ændringerne, der er væsentlige for alle, der arbejder med afløb, på Dansk Standards webinar 7. oktober 2020.

-losLæs mere om Kloak & afvanding

10/9 2020
BrønddækslerByggerådgivningDrænFaldstamme, renoveringHåndtering af regnvandHåndtering af spildevandHøjvandslukkeKimasikringKloak organisationer m.v.KloakdækslerKloakrenoveringKloakrørKrympemufferMåle/test udstyrMaterielopbevaringNedsivning af regnvandNedsivning af spildevandPumperPumpeunitsRegnvandsfaskineRottebekæmpelseRottefælderStrømpeforringTilbageløbssikringTilbageløbsventilTV-inspektionUdlejningUdskillerteknikVand StopTilføj dit firma her.
Send en mail.