Aktuelle nyheder - Kloak & afvanding

Regnbede med pimpsten gør regnvand til et bæredygtigt aktivDet vand der ikke bruges til vanding planter og træer ledes renset ud i en nærtliggende sø og skåner dermed naturen for forurenet vejvand. Her regnbede på Enebærvej i Furesø Kommune.

Regnbede med pimpsten gør regnvand til et bæredygtigt aktiv

Utraditionelle, pimpstensbaserede regnbede sikrer afvanding af et stort område i Furesø Kommune

Del artiklen på

Klima - Samfund - Miljø

Selvom foråret så småt melder sin ankomst, har det regnet, regnet og så regnet lidt mere de sidste mange måneder. Så meget at DMI kunne melde om ny rekord i nedbørsmængden på landsplan i løbet af februar.

For Furesø Kommune er det vigtigt at imødekomme de massive, og ikke mindst stigende, regnmængder så effektivt som muligt. Derfor har kommunen allieret sig med forskellige samarbejdspartnere med ekspertise inden for regnvandshåndtering til et nyt projekt. Her har opgaven lydt på at afvande et 2400 m2 stort villavejs-område og samtidig skabe så gode vækstbetingelser som muligt for planter og træer.

Én af samarbejdspartnerne er specialleverandøren BG Byggros, der står bag udviklingen og designet af særlige regnbede med et rodvenligt bærelag. De opsamler regnvand fra de omkringliggende overflader, så det kan understøtte plantevækst.

Samtidig renser bedene den resterende vandmængde, så den omkringliggende natur skånes for forurenet vejvand, der typisk indeholder tungmetaller, olier og næringsstoffer, som kan forurene grundvand og vandløb.

Regnvand giver liv til planter og træer
Bo Brøndum, rådgivende ingeniør og klimaspecialist ved Bovak – Miljø, Vand og Klimatilpasning, er rådgiver på projektet, og han fortæller om idéen bag projektet og brugen af regnbedene:

- Normalt har træer ikke gode vækstbetingelser, når de plantes ved vejen og skal have rodnettet i den jord, der ligger under asfalten. Men i de her regnbede får træets rodnet meget mere plads og adgang til vand og ilt. Dobbeltfunktionen af bedet gør, at det kan håndtere både store vandmængder, rense regnvandet og stadig give gode vækstegenskaber for planter og træer.

Regnbedet er designet, så det tilbageholder de første vandmængder i pimpstenene til brug for træerne og forsinker resten af vandet, før det udledes renset igennem et droslet udløb. Bo Brøndum uddyber:

- Grundelementet i regnbedet er BG Byggros’ vækstmedier, der primært består af pimpsten. Pimpstenene fungerer som små svampe, som suger alt det første vand ind i sine porer, hvorfra vandet kan suges op i træerne, når træerne har behov. Samtidig er der luft imellem pimpstenene, når regnmængderne er større, end hvad der kan være i pimpstenene, og herved renses vandet, imens det løber imellem pimpstenene og afledes til den nærtliggende sø, Søndersø. Efter regnvejr står de fugtige pimpsten tilbage med vand til træerne i den efterfølgende periode, og der er igen luft imellem pimpstenene. Dét giver optimale forhold for træerne, forklarer han.

Se her hvordan regnbedene fungerer.

Bæredygtig afvanding i stor skala
Søren Storm, der er projektchef hos BG Byggros med speciale inden for klima- og skybrudssikring, slår fast, at der er tale om en løsning, der afvander i stor skala.

- De pimpstensbaserede vækstmedier, CityVext og RodVext, som er grundelementerne i regnbedet, sikrer, at der kan optages kæmpestore mængder vand til senere brug for planterne. Faktisk er der tale om, at blot én m3 regnbed afvander en overflade på 50 m2. Det er 2,5 gange så stort et område, som almindelige regnbede kan afvande. Rent økonomisk er der altså et stort potentiale for kommunerne, der med denne løsning nemt kan opskalere og afvande kæmpe områder med brug af færre regnbede, siger Søren Storm og afrunder:

- Med regnbedene kommer regnvandet til at indgå i et naturligt kredsløb, hvor det bruges til vanding af træer og planter, som igen optager CO2 og bidrager til et sundere klima. På den måde baner projektet ikke kun vej for en effektiv, men også en bæredygtig regnvandshåndtering.

-los


Læs mere om Kloak & afvanding

31/3 2020
BrønddækslerByggerådgivningDrænFaldstamme, renoveringHåndtering af regnvandHåndtering af spildevandHøjvandslukkeKimasikringKloak organisationer m.v.KloakdækslerKloakrenoveringKloakrørKrympemufferMåle/test udstyrMaterielopbevaringNedsivning af regnvandNedsivning af spildevandPumperPumpeunitsRegnvandsfaskineRottebekæmpelseRottefælderStrømpeforringTilbageløbssikringTilbageløbsventilTV-inspektionUdlejningUdskillerteknikVand StopTilføj dit firma her.
Send en mail.