Aktuelle nyheder - Kloak & afvanding

Regnvand skal renses og holdes i lokalområdetLapinus satser på en stenuldsbaseret løsning, som er i stand til passivt at filtrere affaldsstoffer fra, før de ender i grundvandet.

Regnvand skal renses og holdes i lokalområdet

Typiske klimaløsninger til regnvand kræver plads og fjerner vandet fra lokalområdet, men nu satser Lapinus, der er en del af Rockwool Group på en stenuldsbaseret løsning, som er i stand til at filtrere affaldsstoffer fra

Del artiklen på

Samfund - Klima

Både herhjemme og i udlandet har byer og myndigheder indset, at fremtiden vil byde på mere voldsomme vejrfænomener - og især risikoen for voldsomme skybrud stiller høje krav til de klimatilpasningsløsninger, som installeres i og omkring landets byggeprojekter.

Derfor har Lapinus, der er en del af Rockwool Group, udviklet stenuldsproduktet Rockflow, som på en lavpraktisk måde løser det første problem, som de voldsomme regnskyl skaber, nemlig afledningen af vandet. Det andet problem med forurening- og næringsstoffer i tag- og overfladevandet kan også klares med Rockflow. Forsøg fra Teknologisk institut peger på, at stenulds-produktet kan filtrere disse stoffer fra.

- Traditionelt har renseløsninger til regn- og spildevand været store, aktive systemer, hvor du både skal bruge energi til at pumpe og rense vandet og plads til selve installationen, hvilket i tætte bymiljøer langt fra altid er tilgængeligt. Rockflow håndterer det hele passivt og på stedet, lyder det fra Daan de Kubber, Manager Marketing & Business Development, hos Lapinus.

Høj filtreringsevne
Han henviser til, at de stenuld-elementer, som udgør Rockflow-løsningen, har et frivolumen på 95 procent, hvilket betyder, at en blok med et rumfang på 1 kubikmeter Rockflow kan optage og tilbageholde 950 liter vand. Desuden kan Rockflow installeres under overfalden med kun 35 centimeters overdække. Det mindsker pladsbehovet ved installation.

Hvad angår produktets filtreringsevne, så har Lapinus både haft produktet til test hos Wageningen Universitet i Holland samt Teknologisk Institut i Danmark - og begge steder har forsøgene vist lovende resultater.

Eksempelvis har de hollandske forsøg vist, at Rockflow er velegnet til at filtrere miljøskadelige PAH-stoffer (Polycykliske aromatiske hydrocarboner) fra bilers bremser og dæk fra, før de ender i det lokale vandmiljø. Forsøgene viste blandt andet, at mellem 62 og 91 procent af de mest gængse PAH'er (acenaphthen, phenanthren) blev filtreret fra gennem Rockflow. Forsøgene viste også, at elementer som zink og kobber blev filtreret med omkring henholdsvis 51 og 88 procent, hvilket ifølge Daan de Kubber gør Rockflow egnet til installering i bymiljøer.

- Tager du en by som København, så indeholder regnvandet en høj grad af zink og kobber, da det er temmelig almindelige byggematerialer i en moderne storby. Samtidig ser vi en høj andel af PAH på grund af biltrafikken, siger han.

I dag stiller de fleste krav
Hos Teknologisk Institut har seniorspecialist Karin Cederkvist været med til at teste Rockflow, og ifølge hende er der et stort behov for løsninger - men især også standarder til at teste disse løsninger imod.

- Det er først inden for de sidste fem år, at man er begyndt at teste klimatilpasningsløsninger i forhold til filtrering. Vi har længe fokuseret på volumen og evnen til at lede vand væk. Interessen for produkternes kvalitet i forhold til at rense vandet er relativt nyt, siger hun.

I dag stiller de fleste offentlige og private bygherrer og udbudsgivere krav om produkters filtreringskvaliteter, hvis vandet ikke skal ledes væk, men nedsive - og her er der behov for at teste løsninger som Rockflow i større skala, påpeger Karin Cederkvist.

Også hos Lapinus er man positiv over for flere tests:

- Rockflow er en løsning, der gør det muligt at rense regnvand på stedet, uden at gå på kompromis med vandkvaliteten hos modtageren. Men det er stadig en ny løsning, og vi kender ikke alt til filtreringsprocessen endnu. Vi er derfor meget opsatte på, sammen med markedet, at finde ud af flere detaljer, lyder det fra Daan de Kubber.

Vand skal holdes lokalt
Stenuldsløsningen kan håndtere store mængder regnvand og holde det lokalt, uden at gå på kompromis med vandkvaliteten af recipienten. Dermed kan det potentielt også bidrage til at afhjælpe konsekvenserne af de tørkeperioder, som kan komme mellem de hyppigere regnskyl.

- Hvis vi kan lave systemer, der tilbageholder vand til træerne i perioder med mindre regn, så vil træerne afgive det opbevarede vand gennem fordampning som forbedre byens klima, lyder det fra Daan de Kubber som slutter:

- De fleste har indset, at vi er nødt til at gøre noget ved det lokale vandmiljø og holde vandet lokalt. Men der er meget få løsninger i markedet, som kan gøre det på en simpel måde. Du kan installere store, dyre filtreringssystemer, som renser med pumper og lignende, men hvis du kun har en lille gade, og gerne vil holde på vandet, så installerer du ikke et stort pumpesystem. Det skal være kompakt, relativt vedligeholdelsesfrit og etableringsomkostningerne skal være rimelige.

-jhn

 

Læs mere om Kloak & afvanding

18/5 2020
BrønddækslerByggerådgivningDrænFaldstamme, renoveringHåndtering af regnvandHåndtering af spildevandHøjvandslukkeKimasikringKloak organisationer m.v.KloakdækslerKloakrenoveringKloakrørKrympemufferMåle/test udstyrMaterielopbevaringNedsivning af regnvandNedsivning af spildevandPumperPumpeunitsRegnvandsfaskineRottebekæmpelseRottefælderStrømpeforringTilbageløbssikringTilbageløbsventilTV-inspektionUdlejningUdskillerteknikVand StopTilføj dit firma her.
Send en mail.