Aktuelle nyheder - Kloak & afvanding

TV-inspektionsgruppen fortsætter vækst i medlemstilgangenBåde små og store tv-inspektionsfirmaer skal kunne rapportere digitalt til kommuner og forsyningsselskabers databaser, så tv-data kan integreres i deres lednings- og GIS programmer.

TV-inspektionsgruppen fortsætter vækst i medlemstilgangen

Inden for de senest to år er medlemstilgangen i TV-inspektionsgruppen under Dansk Byggeri steget med knap 20 %. Formanden forventer yderligere fremgang i de kommende år

Del artiklen på

Klima

Medlemstallet for TV-inspektionsgruppen under Dansk Byggeri, der består af virksomheder som udfører TV-inspektion på baggrund af standarder og krav fastsat af Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning – DTVK, fortsætter med at stige. Inden for de senest to år er medlemstilgangen steget knap 20 % til i dag 48 medlemmer.

Formanden for den DTVK kontrollerede TV-inspektionsgruppe, Claus Vangsager, forventer yderligere medlemstilgang i takt med klimaændringer, digitalisering og stigende fokus på kvalitet og ensartede standarder.

- I mange år fremover står kommunale forsyningsselskaber, boligforeninger m.fl. foran en række udfordringer som bl.a. ændrede klimaforhold og store nedbørsmængder og derved også fornyelse af nedslidte og forældede kloaknet. Den type opgaver er spændende for kloakbranchen, men det kræver samtidig nogle helt specielle kompetencer, som vi i Danmark kun har i TV-inspektionsgruppen under Dansk Byggeri, siger Claus Vangsager.

Han pointerer, at det at være DTVK-operatør i dag er højt specialiseret arbejde, og den teknologiske udvikling rykker sig hurtigt. Derfor kræver det, at man konstant er opdateret på den sidste nye udvikling.

- På de obligatoriske efteruddannelser samler DTVK-konsulenterne bl.a. op på de største udfordringer, som tv-operatørerne dagligt skal tage stilling til, og det giver værdifuld dialog til forståelse af Fotomanualen, der jo sikrer, at medlemmerne leverer et ensartet produkt, forklarer Claus Vangsager.

Øget digitalisering fremmer medlemstilgangen
Medlemsvirksomhederne hos TV-inspektionsgruppen tæller både de helt store tv-inspektionsfirmaer som har mellem 35-40 operatører og ned til mindre virksomheder, der har en enkelt TV-operatør.

Fælles for medlemsvirksomheder i TV-inspektionsgruppen er, at de skal kunne rapportere digitalt til kommuner og forsyningsselskabers databaser via XML-filer, så tv-data kan integreres i deres lednings- og GIS programmer.

- Regnvandshåndtering af de stigende mængder vand er en stor samfundsudfordring. Det kræver præcis kortlægning og dokumentation af spildevandsledningerne, så derfor ser vi ind i en fremtid, der byder på endnu mere digitalisering. En tendens, der betyder, at vi fortsat kan tiltrække de mest ambitiøse og seriøse virksomheder de kommende år, forklarer formanden.

Om DTVK og TV-inspektionsgruppen
- Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning – DTVK er en landsdækkende, frivillig kontrolordning, hvis formål sikrer, at de tilsluttede tv-inspektionsfirmaer udfører tv-inspektion på et højt kvalitetsniveau, og at firmaerne benytter nyeste teknologi. Kontrolordningen skal sikre, at TV-inspektioner gennemføres og rapporteres i overensstemmelse med Danvas fotomanual og udveksles i xml filer i gældende Dandas database format.
- Alle medlemmer af TV-inspektionsgruppen under Dansk Byggeri udfører tv-inspektion på baggrund af standarder og krav fastsat af DTVK.

-los


Læs mere om Kloak & afvanding

31/8 2020
BrønddækslerByggerådgivningDrænFaldstamme, renoveringHåndtering af regnvandHåndtering af spildevandHøjvandslukkeKimasikringKloak organisationer m.v.KloakdækslerKloakrenoveringKloakrørKrympemufferMåle/test udstyrMaterielopbevaringNedsivning af regnvandNedsivning af spildevandPumperPumpeunitsRegnvandsfaskineRottebekæmpelseRottefælderStrømpeforringTilbageløbssikringTilbageløbsventilTV-inspektionUdlejningUdskillerteknikVand StopTilføj dit firma her.
Send en mail.