left banner
top banner
right banner

Aktuelle nyheder - Tag

70’ernes byggeboom var langt vildere end nutidensCembrits bølgeplader i fibercement er en af de moderne tagløsninger, som i stor stil forskønner huse fra 1960’erne og 1970’erne i øjeblikket.

70’ernes byggeboom var langt vildere end nutidens

Boligbyggeriet er på det højeste niveau siden midten af 00’erne, men det er intet at regne mod 60’ernes og 70’ernes byggeboom, viser tal fra Danmarks Statistik

Del artiklen på

Efter chokket fra finanskrisen har boligbyggeriet i Danmark igen vundet momentum, og de seneste tre år er der i gennemsnit blevet påbegyndt cirka 21.500 nye boliger på landsplan. Aktivitetsniveauet i byggebranchen er generelt højt, og særligt i og omkring de store byer er der godt gang i boligbyggeriet for at holde trit med befolkningsvækst og urbanisering.

De seneste års byggeboom kommer imidlertid ikke i nærheden af det boom, der gjorde sig gældende i årene fra 1960-1979. I det travleste år i perioden – 1972 – blev der påbegyndt næsten 64.000 nye boliger. Til sammenligning blev der i 2016, som er det foreløbig travleste år i det aktuelle byggeboom, påbegyndt knap 28.000 boliger.

Altså et godt stykke under halvdelen af niveauet i 1972.

I alt blev der i perioden fra 1960 til 1979 opført flere end 800.000 boliger i Danmark – heraf cirka 200.000 almene boliger.

Urbanisering skaber boligbehov
Baggrunden for det historiske byggeboom var en kombination af udpræget boligmangel, økonomisk fremgang og ikke mindst en industrialisering af byggeriet, hvor traditionelt håndværk blev erstattet af præfabrikerede elementer, der hurtigt og effektivt kunne monteres på byggepladsen.

Nybyggeriet koncentrerede sig i forstæderne, og danskerne flyttede i tusindvis væk fra byernes tætpakkede baggårde for i stedet at nyde livet i mere naturskønne omgivelser med luft og plads til udfoldelser.

I den henseende var drivkraften for byggeboomet i 60’erne og 70’erne den modsatte af drivkraften i det aktuelle boom, hvor det først og fremmest er urbanisering, der skaber boligbehovet.

450.000 parcelhuse fra tidligere byggeboom
Parcelhusene tegnede sig for omkring 450.000 af de nyopførte boliger i perioden fra 1960 til 1979, og en stor del af husene blev udstyret med eternittage, som i de seneste år er begyndt at blive udskiftningsmodne.

- Det store generationsskifte på parcelhustagene er i fuld gang, og det er en af årsagerne til, at vi lige nu oplever det højeste aktivitetsniveau i Cembrits historie, siger administrerende direktør Morten Rosager Andersen.

Han tilføjer:

- Vores tagprodukter i fibercement har gennemgået en markant fornyelse siden byggeboomet i 60’erne og 70’erne, og der er i dag rigtig gode muligheder for at renovere taget med en moderne tagløsning, der samtidig respekterer husets oprindelige arkitektur. Og så er et tagskifte i øvrigt en oplagt anledning til at efterisolere taget efter nutidig standard og dermed gøre miljøet en tjeneste samt opnå besparelser på varmeregningen fremadrettet.

-losLæs mere om Tag

31/1 2019
Ståltag Tag Tagpap/Tagfolie Tagrender Tagsten Tegltag UndertagByggerådgivningFaldsikringGlasrækværkGlastagGlasværnGrønne TageHåndtering af tagpapInddækningIsoleringsholderMontagekonsolOverdækningRustfrie skruerSkimmelsvampSkruerSolcellerStål skruerStålåseTag stilladserTag tilbehørTagberegnerTagmalingTagpladerTagrende BeregnerTagrenoveringTagrensningTagstigeTermotagTrapeztagTilføj dit firma her.
Send en mail.