Aktuelle nyheder om byggebranchen - Tag

Danmarks største skibsladning af tang på vej til nye tageProjekt ’Red tangtagene’ sikrer nu en helt enestående kulturarv. Tangtage udført som på Læsø findes nemlig ingen andre steder i verden.

Danmarks største skibsladning af tang på vej til nye tage

En skibsladning tang er på vej til Læsø for at indgå i den hidtil største nylægning af øens globalt set enestående tangtage

Del artiklen på

Der bliver fest og skåltaler, når 35 tons tang fra Bogø, Møn og Tærø ankommer til Læsø lørdag 12. maj. Det er årets første tang, som bliver sejlet fra Stege Havn på Møn til Østerby Havn på Læsø, hvorfra det losses og bliver kørt til øens ’tangbank’, en stor hal midt på Læsø.

Fra sidst i maj og det meste af dette år bliver der tænget på livet løs på Læsø. Det er tredje år i træk, at gamle, forfaldne tage og deres huse bliver totalt renoveret for – som prikken over i’et – at kunne bære de metertykke, tonstunge tangtage, som er et særkende for Læsø.

Oprindeligt var alle Kattegat-øens huse og gårde tænget med tang fra Læsø, men de seneste århundreder er det ene tangtag efter det andet forsvundet i takt med, at både håndværk og høst af ålegræs til tangtage blev vanskeligere og gik i glemmebogen.

Artiklen fortsætter under billedet...
Ålegræs sejles til Læsø fra Bogø og Møn, hvor der fortsat høstes tang.

En enestående kulturarv
Projekt ’Red tangtagene’ sikrer nu en helt enestående kulturarv. Tangtage udført som på Læsø findes nemlig ingen andre steder i verden. Flere fonde har sammen med Slots- og Kulturstyrelsen bevilliget 34 millioner kr. til den første fase af redningsaktionen.

Materialet til tangtagene kan ikke længere skaffes fra Læsø i den krævede kvalitet, så det er nu tre leverandører fra øerne ved det sydøstlige Sjælland, der leverer de mange tons ålegræs – i farvandet omkring Bogø, Tærø og Møn har man nemlig høstet tang til eksport helt frem til 1960erne.

Artiklen fortsætter under billedet...
Ålegræs i store mængder er på vej til Læsø i denne uge. 12 huse skal have lagt nyt tangtag.

Når tængearbejdet på Læsø er færdigt sidst på året, har 12 huse fået helt nyt tangtag. Dermed er der brugt omkring 500 tons ålegræs til tage på tre år – en historisk rekord, for da tangtagene var almindelige, skiftede man normalt ikke tagene ud så ofte. De holder nemlig op imod 250 år.

-los


Læs mere om Tag

8/5 2018

Mest læste


Seneste nyheder