Aktuelle nyheder - Tag

Konkurrencestyrelsen lukker tagpapsag- Vi har fra starten afvist beskyldningerne om, at standarder, som sikrer kvaliteten og forhindrer alvorlige fejl, skulle være konkurrencebegrænsende, siger Icopal, der glæder sig over afgørelsen

Konkurrencestyrelsen lukker tagpapsag

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen lukker sag om mulige konkurrencebegrænsende aftaler i den danske tagpap-branche. Det glæder Icopal, der bare har villet sikre kvaliteten med ens standarder

Del artiklen på

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen lukker sag om mulige konkurrencebegrænsende aftaler i den danske tagpap-branche.

- I Konkurrencerådet vurderede vi oprindeligt, at centrale aktører inden for tagpap-branchen var gået sammen om at holde konkurrenter ude, og at det var i strid med konkurrenceloven. Konkurrencerådet traf afgørelse om, at det var tilfældet, men Konkurrenceankenævnet fandt, at vi ikke med den fornødne sikkerhed havde godtgjort, at adfærden var i strid med loven, fortæller direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jakob Hald og siger om den nye beslutning:

- Vi har gennemført en række yderligere undersøgelser og juridiske analyser. Vi mener ikke, at det vil være hensigtsmæssigt – hverken i forhold til sagens parter eller en effektiv anvendelse af styrelsens ressourcer – at fortsætte sagsbehandlingen, måske flere år endnu. På den baggrund og ikke mindst med afsæt i Ankenævnets vurdering af sagen og dens beviser, er det besluttet, at sagen lukkes.

Nye undersøgelser uden resultat
Undersøgelser i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder en fornyet bevisgennemgang og undersøgelser i markedet, har nemlig siden vist, at det vil kræve endnu flere analyser, før det kan afgøres, om der er tale om en overtrædelse af konkurrenceloven eller ej. Det vurderes, at ressourceforbruget herved ikke vil stå mål med den mulige effekt på markedet. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har derfor besluttet at lukke sagen efter konkurrencelovens §15.

Glæder Icopal
Sagen tog sin begyndelse i 2014, hvor Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen indledte en sag imod Icopal Danmark, en anden tagpapproducent og de to industrisammenslutninger, Danske Tagpapfabrikanters Brancheforening (DTB) og Tagpapbranchens Oplysningsråd (TOR). Den blev siden hjemvist af Konkurrenceankenævnet i september 2018 på grund af utilstrækkelige beviser. Og sagen er nu altså endeligt lukket.

- Vi er naturligvis meget tilfredse med Konkurrenceankenævnet kendelse, og at Konkurrencerådet har lukket sagen. Vi har fra starten på det stærkeste afvist beskyldningerne om, at vores deltagelse i arbejdet med at sætte industristandarder, som sikrer kvaliteten og forhindrer alvorlige fejl med store konsekvenser for husejerne, skulle være konkurrencebegrænsende. Standarderne har bidraget til et lavt niveau af klager og har sparet industrien for store summer til konfliktløsning og forsikringskrav, udtaler Flemming Adolfsen, administrerende direktør hos Icopal og BMI Danmark og fortsætter:

- Som Europas førende producent af tagmaterialer er det vores forpligtelse at sætte høje produktstandarder, og det er en stor glæde, at vi i den tid hvor Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har undersøgt sagen har oplevet solid støtte fra vores kunder, som værdsætter vores bestræbelser til gavn for hele branchen, slutter Flemming Adolfsen.

-jhn

 

Læs mere om Tag

30/4 2020