LCA
LCA
scroll
Ny vejledning skal gøre varmt arbejde mere sikkert Vejledningen udkommer på både dansk og engelsk og kan købes på brandogsikring.dk.

Ny vejledning skal gøre varmt arbejde mere sikkert

Brande efter arbejde med værktøj, der frembringer flammer, gnister eller kraftig varme koster årligt omkring 170 millioner kroner

Større brande forårsaget af varmt arbejde koster millioner. Derfor er der god grund til at følge anbefalingerne for udførelse af varmt arbejde. Og det bliver en del nemmere nu, hvor DBI – i samarbejde med DI Byggeri og F&P – har udarbejdet en ny ’Brandteknisk Vejledning 10’ for varmt arbejde.

Den nye vejledning erstatter versionen fra 2008 og indeholder bl.a. opdateret indhold, som tager udgangspunkt i nye regler på relevante områder for varmt arbejde. Desuden er vejledningen nu opdelt i to – dvs. en hovedvejledning og en praktisk vejledning om udførelsen af alle typer varmt arbejde.

Den nye struktur inddeler indholdet i før, under og efter udførelsen af varmt arbejde og gør det lettere for de enkelte aktører at finde den information, de har brug for. Herudover indeholder vejledningen en række præciseringer, der skaber klarhed over begreber og gør indholdet nemmere at forstå.

Bl.a. er ansvars- og rollefordelingen nu tydeligt defineret, ligesom der også er kommet en klar ansvarsopdeling, alt efter om bygherre er professionel eller privat.   

- Der har været tale om en lang og grundig proces, hvor alt er blevet vendt. Derfor er den nye vejledning et solidt fælles grundlag i forbindelse med tagdækkerarbejde. Det er nu klart defineret, hvem de enkelte aftaleparter er, og det ligger helt fast, hvilke arbejdsopgaver de forskellige aktører har i forbindelse med varmt arbejde, siger Torben Bjørndahl, formand for Tagdækningssektionen i DI Byggeri.

F.eks. fremgår det klart af vejledningen, hvornår og hvem der skal sørge for brandvagt, såfremt ens aftalepart og/eller dennes forsikringsselskab stiller krav herom. Der skelnes endvidere skarpt mellem arbejdsopgaver for professionelle bygherrer og private forbrugere,

Vejledningen byder også på et eksempel på en ny aftaleblanket, som er styrende for meget af det arbejde, der skal udføres. Dermed er der nu en meget tydelig sammenhæng mellem aftaleblanketten, vejledningens indhold og ansvarsfordelingen. Samtidig er forsikringsafsnittet blevet mere omfattende.

Både undervisningsmaterialet og prøverne til DBI’s kurser i varmt arbejde er også blevet lavet om, så de svarer til opdelingen og disponeringen i vejledningen. Desuden er materialet blevet mere dialogbaseret og inviterer nu til større deltagelse fra kursisternes side.

-pf

15/11 2021