LCA
LCA
scroll
Restaurering af taget på Amalienborg er i fuld gang Tagstenene på Christian VIII’s Palæ nærmer sig 100 år og skal derfor skiftes ud. Foto: Peter Nørby.

Restaurering af taget på Amalienborg er i fuld gang

Frem til udgangen af 2027 bliver taget på to af de fire palæer på det royale slotsanlæg Amalienborg restaureret. Restaureringen omfatter bl.a. en total udskiftning af tagene med nye tagsten, lægter, reparation af spær og bjælkeender

Slots- og Kulturstyrelsen gennemfører i øjeblikket en udskiftning af tagene på Christian VII's Palæ og Christian VIII's Palæ.

Tagene på de fire palæer, der udgør Amalienborg slotsanlæg, er oprindeligt fra 1930'erne. Siden da har både Frederik VIII's Palæ og Christian IX's Palæ fået lagt nyt tag i henholdsvis perioderne 2005 til 2007 og 2014 til 2016. De to øvrige palæer, Christian VII's Palæ og Christian VIII's Palæ, bærer fortsat de gamle tagsten, der snart runder 100 år. Grundet tagenes alder bærer de præg af et stadigt stigende antal skader, hvorfor de to planlagte tagudskiftninger nu er nødvendige.

Restaureringsprojektet omfatter en total udskiftning af tagene med nye tagsten, lægter, reparation af spær og bjælkeender, forbedring af isolering, opgradering af tekniske installationer i taget samt sandstensarbejder på balustraden, pavilloner og mellembygninger.

Slots- og Kulturstyrelsen har allerede påbegyndt arbejdet med udskiftningen af taget på pavilloner og mellembygninger ved Christian VIII's Palæ, herefter påbegyndes udskiftningen af hovedtaget på Christian VIII's Palæ og efterfølgende Christian VII's Palæ.

Under tagrestaureringerne på henholdsvis Christian VII’s Palæ og Christian VIII’s Palæ vil de to palæer i perioder være inddækket af stilladser frem mod projektets afslutning i 2027. Amalienborgmuseet i Christian VIII’s Palæs åbningstider vil ikke være påvirket.

Slots- og Kulturstyrelsen er bygherre på projekterne ligesom styrelsen også finansierer restaureringen.

Slots- og Kulturstyrelsens interne tegnestue er sammen med E. Troelsgaard Ingeniører rådgivere på restaureringen af pavilloner og mellembygninger i Christian VIII's Palæ.

I Christian VIII's Palæ samt i hele Christian VII's Palæ udføres rådgivning af Rønnow Arkitekter sammen med E. Troelsgaard Ingeniører. Rønnow Arkitekter er kongelig bygningsinspektør for Amalienborg.

Slotsanlægget Amalienborg blev opført, da man i 1749 besluttede at anlægge en ny bydel, kaldet Frederiksstaden efter den regerende konge, Frederik 5., til minde om det oldenborgske kongehus' 300-års jubilæum. Bydelens centrum er Amalienborg med dens ottekantede plads i midten, og med den karakteristiske rytterstatue af Frederik 5. – Amalienborgs og Frederiksstadens grundlægger.

Pladsen omkranses af fire næsten ens palæer, der oprindeligt var privatboliger for adelsfamilier. Efter Christiansborg Slots brand i 1794 flyttede kongefamilien ind i palæerne, og det blev tradition, at en ny konge blev boende i det palæ, han havde boet i som tronfølger. På den måde har alle palæerne været kongebolig på skift.

-dc

30/5 2023