Aktuelle nyheder - Tag

Tænk på brandsikkerheden, når taget skal renoveres Ib Bertelsen har sammenlagt arbejdet med brand i 42 år, hvor han de første 23 år arbejdede for beredskaberne i det slukkende brandvæsen. I dag er han direktør i DBI.

Tænk på brandsikkerheden, når taget skal renoveres

Tagbranden i Vanløse, som spredte sig til 120 lejligheder, har sat gang i diskussionerne om brandsikkerheden i landets etageboliger. For hvordan undgår man, at en enkelt lille flamme spreder sig og bliver til en stor ildebrand

Del artiklen på

Af Tine Maria Kristiansen

Ifølge Ib Bertelsen, som er direktør i DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, er det vigtigt, at man altid tænker sig om, når man arbejder med tage. Sjusk og forkerte løsninger kan nemlig give ilden gunstige vilkår at sprede sig under, forklarer han.

Som tømrer bør man derfor sætte sig godt ind i de råd og anbefalinger, som er til tagarbejde. Jeg vil især henvise til vejledningen ' Gode og Brandsikre tage', som vi i DBI udgav tilbage i 2007, siger Ib Bertelsen.

En renovering må ikke forringe brandsikkerheden
I vejledningen står blandt andet, at man skal være opmærksom på ikke at forringe bygningernes brandsikkerhed, når man renoverer eller ombygger tage.

Eksempelvis skal man holde sig fra brændbare materialer, når man udskifter en udtjent tagdækning eller efterisolerer et tag.

Samtidig er det vigtigt, at man husker at sammenbygge brandadskillende vægge, hvis man ændrer på en tagkonstruktion. Ligesom man også altid skal sørge for at efterlade taget med en brandsikker tagfodsløsning.

De små detaljer betyder noget
Ifølge Ib Bertelsen er det de små detaljer, som betyder noget i det øjeblik, der udbryder brand i taget på en bygning.

- Vi ved fra en række andre tagbrande, at der har været forskellige fejl, som har gjort, at tingene har fået et voldsommere omfang, end man kunne forvente, siger han og fortæller, at han som tidligere indsatsleder har oplevet flere personer, der har stået og set deres hus brænde ned til soklen.

- De har mistet alt, hvad de ejer. Det er jo en forfærdelig situation at stå i. Og alene af den grund bør man altid bruge sin sunde fornuft og huske at følge byggelovgivningen, når man laver tagarbejde.

Pas på med varmt arbejde!
Ud over at være opmærksom på den forebyggende brandsikring peger Ib Bertelsen også på, at man skal passe på med varmt arbejde på tagene.

- Det gælder alt, som er gnistgivende. En tømrer, der står og brænder tagpap med en åben gasbrænder, kan nemt komme til at starte en brand, og det er en af de ulykker, vi ofte ser inden for byggeriet, siger han og tilføjer:

- Alle der laver varmt arbejde påtager sig et alvorligt ansvar. Her er igen nogle specifikke regler og noget basal viden, som man skal være opmærksom på inden, man går i gang. Også hvis det går galt - så bør man altid vide, hvordan man løser opgaven med at få branden slukket rigtigt, siger han.

Læs mere om Tag

19/8 2022