LCA
LCA
scroll
Brug for en bedre forståelse for multifunktionelle skove

Brug for en bedre forståelse for multifunktionelle skove

I en ny kampagne vil skovbrugets parter sætte fokus på den nytte og værdi, Danmark har af et velfungerende og aktivt skovbrug. Kampagnens centrale budskaber flugter med regeringens ønske om at rejse yderligere 250.000 ha skov

Skovbrug og skovrejsning er blevet et væsentligt tema i den offentlige debat. Den aktive skovbrug bidrager til at løse en række af samfundets største udfordringer.

Det gælder især håndtering af klimadagsordenen, hvor skoven både optager CO2, når den vokser, samtidig med at den leverer træ til møbler, byggeri og andre produkter.

Ressourceknaphed og forsyningssikkerhed bliver centrale udfordringer, med 10,5 mia. mennesker på kloden i 2050. Som samfund skal der i stigende grad være en omstilling til en bioøkonomi, hvor der i højere grad skabes produkter af fornybare og bæredygtige materialer.

Og her kommer træ til at spille en væsentlig rolle. Samtidig bidrager skovbruget til at beskytte grundvandet, reducere kvælstofudledning og øge naturværdier og biodiversitet. Samtidig giver skoven mulighed for rekreative udfoldelser.

Træ fylder stadig mere i byggesektoren, hvor det lagrer CO2 og bidrager til et mindre klimaaftryk. Undersøgelser har imidlertid også vist, at danskernes kendskab til aktivt skovbrug og de mange gavnlige sideeffekter er begrænset.

Derfor er Dansk Skovforening, Hedeselskabet, Skovdyrkerne og Træ- og Møbelindustrien (TMI) gået sammen i Partnerskab for Dansk Skovbrug med en lancering af kampagnen ’Takket være skoven’. Formålet er at sætte fokus på værdien af aktivt skovbrug.

- Træ er et populært materiale inden for møbelproduktion og byggeri, bl.a. fordi det er fornybart og har et lavt klimaaftryk, som forbrugerne i stigende grad sætter pris på.

Dog ser vi en tiltagende skepsis over for skovdrift, så der er brug for en bedre forståelse for skovens mange bidrag. Politisk handling er afgørende, hvis vi skal realisere de klimamæssige fordele, som skov og træ tilbyder.

- Selvom regeringen har fremlagt en ambitiøs målsætning om at plante yderligere 250.000 ha skov i Danmark, kræves der konkret handling for at omsætte disse mål til virkelighed og for at sikre, at den nyplantede skov kan producere træ, som kan anvendes i industrien, siger Simon Auken Beck, chefkonsulent i Træ- og Møbelindustrien.

Han suppleres af Torben Friis Lange, administrerende direktør i Hedeselskabet.

- Skov er en meget vigtig del af Hedeselskabet – det var den, da vi blev stiftet i 1866, hvor skovarealet i Danmark var lille, og siden har vi været den største skovtilplantningsvirksomhed og været medvirkende til at øge skovmængden til de nuværende 15 %.

- De skove, vi tilplanter i dag, er ofte multifunktionelle og kan bidrage til at forbedre klima, grundvand og biodiversitet. Skov er afgørende for vores alles fremtid, og netop derfor er viden om skov og skovbrug, som denne kampagne er med til at fremme, meget vigtig, siger han.

-dc

14/5 2024