LCA
LCA
scroll
Kan genbrugstømmer benyttes på samme vilkår som helt nyt træ?Anvendelsen af genbrugte og genanvendte materialer i opførelsen af orangeriet har sparet klimaet for udledning af CO2 på flere parametre – i alt ligger besparelsen på ca. 13 ton.

Kan genbrugstømmer benyttes på samme vilkår som helt nyt træ?

Der findes ikke brand-standarder på genbrugstømmer, som det er tilfældet på nyt træ, og det spænder ben for den cirkulære dagsorden. Nyt projekt skal gøre det nemmere at dokumentere genbrugsmaterialers brandfare og bæreevne

Genbrugsbyggematerialer er en nødvendighed – men skalering er svært. Det har tre dedikerede virksomheder måtte sande i løbet af de seneste par år.

For tre-fire år siden opstod ideen til konceptet for Upcycling Orangeri, der er et orangeri bygget af genbrugsbyggematerialer. Titan Nedbrydning, Arkitektfirmaet Nord og Frandsen & Søndergaard står bag konceptet.

De tre virksomheder har haft svært ved at dokumentere genbrugsmaterialers brandfare og bæreevne. Derfor indgik de et samarbejdsprojekt med Aalborg Universitet og DBI - Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut.

Projektet skal fremme brugen af genbrugsmaterialer i nybyggeri med fokus på f.eks. spærtræ til bærende konstruktioner.

Det er støttet af We Build Denmark med midler fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen og skal blandt andet undersøge, om gammelt træ brænder hurtigere end nyt, ved at DBI udfører orienterende brandtekniske prøvninger, hvor nyt træ og gammelt træ op til 200 år brandtestes og sammenlignes efter test.

DBI’s rolle i projektet har været at undersøge og eftervise muligheden for at anvende genbrugstømmer på samme vilkår som nyt, klassificeret og CE-mærket konstruktionstræ.

Når det drejer sig om træets reaktion på brand, definerer Eurocode 5, der er en europæisk trænorm, at det kan betragtes som mindst D-s2,d2 (Klasse B materiale), hvis det har en minimumsdensitet på 350 kg/m2 og en minimumstykkelse på 22 millimeter og vil derfor have en indbrændingshastighed på 0,65 mm/min.

Men hvordan forholder det sig, når en bjælke er 75 eller 150 år og med årene har fået en del svindrevner? Det har DBI undersøgt:

- I projektet har vi arbejdet med at brandteste konstruktionstræ med fokus på, om træets alder og svindrevner har en reel indflydelse på indbrændingshastigheden. Målet er forhåbentligt at kunne fastslå, at der brandmæssigt ikke er væsentlig forskel på nyt og gammelt træ, og hvis der er så at finde ud af, hvordan træet så kan screenes og sorteres, så det stadig er sikkert at anvende, siger Claus Langhoff fra Dansk Brand og Sikringsteknisk Institut.

Testresultaterne indikerer, at indbrændingshastigheden i genbrugstræ ligger inden for de værdier, der anvendes i Eurocode 5 for dimensionering af bærende trækonstruktioner, der udsættes for en brand. Brand bør således ikke være en barriere for at genanvende konstruktionstræ. Testene viser, at det er muligt at anvende genbrugt træ også i orangerier, hvor der stilles krav til konstruktionens brandmodstandsevne.

Tiden er inde til en professionalisering af cirkulær økonomi
Kongstanken for projektet er, at brugen af cirkulære materialer skal være simplere og mere gennemsigtigt i hele værdikæden – særligt over for de myndigheder, der skal godkende byggeriet. Og så skal data og tests danne grundlag for, at der udarbejdes guidelines for, hvor og hvordan man anvender cirkulære materialer, så processer optimeres og ressourcer og udgifter sænkes.

Karina Vedel Kronborg fra Frandsen & Søndergaard håber på, at resultatet af projektet bliver, at det bliver nemmere at anvende genbrugsbyggematerialer:

- Projektet og de tilhørende tests skal gerne få os derhen, hvor vi kan bygge af genbrugsmaterialer, uden at vi skal foretage brandtest hver gang. Vi mangler en form for guideline, som er baseret på test af lignende materialer.

Eurocode 5-normen er blevet anvendt i dialogen med byggesagsbehandlingen, og virksomhederne fortæller, at det har været en stor hjælp at være i besiddelse af valide data fra en tredjepart. Det skal dog være mere standardiseret, hvis genbrug af byggematerialer for alvor skal skaleres:

- Mine forhåbninger er, at vi kan lægge synsninger og tolkninger på hylden og begynde at arbejde med standarder for flere genbrugsmaterialer. Det gør det nemmere for virksomheder og ikke mindst byggesagsbehandlere. Lige nu er regler og rammer simpelthen ikke gearet til genbrug, understreger Marie Vinther fra Arkitektfirmaet Nord.

De standarder, som Marie Vinther efterspørger, skal hvile på test og dokumentation, hvis det skal godkendes som en guideline for anvendelsen af genbrugstræ. Projektets indledende resultater er et vigtigt skridt på vejen, men kræver større data- og testgrundlag før det kan skaleres.

- Vi ser vores fælles projekt med Upcycling Orangeri som en trædesten for den udvikling, som branchen i fællesskab skal løse. Vi er nået langt, og nu forsøger vi at identificere ’den næste sten’, som skal sikre, at vi udvikler vores viden og respektive virksomheder i den rigtige retning, udtaler Hans Ulrik Møller fra Titan Nedbrydning.

Tre målsætninger for projektet:

• Ikke-selvhjulpne brugere, som børn og ældre, skal kunne være brugere af orangeriet
• Orangeriet skal kunne bygges over 50 m2.
• Der skal flere cirkulære materialer ind i det primære byggeri. Test, projekter og guidelines skal danne grundlag for det.

Orangeriet opføres i Plus Boligs afdeling 1025 i Vejgaard i Aalborg, og det er klar til ibrugtagelse i løbet af maj måned 2023.

-dc

9/6 2023