Aktuelle nyheder - Træ

Ny analyse: Træ er godt for både økonomien og klimaetDen nye analyse ’Træsektorens bidrag til samfundsøkonomien’ viser bl.a., at træsektoren bidrager betydeligt til samfundsøkonomien og beskæftigelsen i Danmark.

Ny analyse: Træ er godt for både økonomien og klimaet

Danske virksomheder, der bruger træ som råvare, skaber 115.300 jobs, bidrager årligt med 77 milliarder kroner til den danske velstand og spiller en vigtig rolle i den grønne omstilling, viser ny analyse

Del artiklen på

Bag analysen står organisationerne Træ- og Møbelindustrien i Dansk Industri, Dansk Skovforening, Dansk Energi, Dansk Træforening og Danske Byggecentre, som tilsammen repræsenterer virksomhederne indenfor træsektoren i Danmark.

Organisationerne er gået sammen for at vise, at der er god grund til at værne om træerhvervet og sikre det bedre betingelser i fremtiden.

- Vi skal sikre de rette rammevilkår for anvendelsen af træ og træprodukter, og med denne analyse i hånden har vi et reelt værktøj, der kan hjælpe os med det. Analysen viser, at træsektoren bidrager væsentligt til samfundsøkonomien i Danmark, samt at træ har nogle enestående klimamæssige egenskaber, udtaler Palle Thomsen, direktør i Danske Byggecentre.

Fokus på tekniske kundskaber
Træsektoren skaber jobs overalt i landet til 115.300 danskere med mange forskellige uddannelser. Trævirksomhederne har en bemærkelsesværdig evne til at skabe arbejdspladser uden for de større byer, og lokalt kan skoven, savværket, møbelfabrikken, byggeri eller papirindustrien være en væsentlig kilde til arbejdspladser.

Faglærte medarbejdere udgør omtrent halvdelen af de beskæftigede i træsektoren, og det understreger branchens fokus på tekniske kundskaber og produktion af varer.

- Analysen dokumenterer den aktivitet og beskæftigelse, dansk skovbrug skaber i landdistrikterne både direkte ved træproduktionen og især videre i værdikædens næste led i træsektoren. Og den viser, hvor vigtigt det er at sikre en vedvarende forsyning af træsektoren med kvalitetstræ fra skovene, så samfundet har råvarer til den grønne omstilling med masser af danske arbejdspladser, vækst og velfærd, siger direktør i Dansk Skovforening Jan Søndergaard.

77 milliarder kroner er træsektorens årlig bidrag til det danske BNP, men træ er ikke kun godt for arbejdspladser og økonomi. Virksomhederne udnytter på mange forskellige måder træets klimavenlige egenskaber dels i skoven, i byggeriet, til møbler, emballage, papir og i energisektoren.

Artiklen fortsætter under billedet...
Jakob Rygg Klaumann fra Dansk Træforening glæder sig over, at analysen sætter præcise tal på, hvor stor en betydning træsektoren faktisk har på bl.a. økonomi, beskæftigelse og klima.

Nøglen til et fossilfrit samfund
Træ er desuden et fornybart materiale, som binder CO2 og er bæredygtigt, hvis det kommer fra skove i balance. Og i en verden med knaphed på ressourcer og stigende temperaturer bliver det stadig mere afgørende at tage højde for materialers fornybarhed og klimaftryk.

Bæredygtigt træ er på mange måder godt for miljøet, og der er store fordele ved at bruge træ som alternativ og som supplement til mere klimabelastende materialer. Det gælder ikke mindst i byggesektoren.

Træ i form af træpiller, træaffald og flis spiller også en afgørende rolle i energisektorens grønne omstilling, hvor det som bæredygtig biomasse erstatter kul, olie og gas.

Træ spiller en vigtig rolle for omstillingen til et fossilfrit samfund. Og den betydning kan blive endnu større, hvis vi i Danmark gør mere for at udnytte det store klimapotentiale, som træ tilbyder.

Mere skov kan skabe større vækst
Organisationerne bag analysen peger på, at den positive udvikling i sektoren kan fortsættes ved, at der bl.a. fremover politisk sikres en fornuftig balance mellem biodiversitet, rekreative interesser og træets anvendelse til bl.a. møbler og byggematerialer i skovene.

- Træ fra danske og udenlandske skove udgør fundamentet for den danske træsektor. At træ er godt for økonomien, beskæftigelsen og klimaet, har vi længe vidst, men med analysen i hånden kan vi for første gang sætte præcise tal på, hvor stor en betydning sektoren faktisk har. Træsektoren har nøglen til Danmarks grønne omstilling, og træets rolle bliver endnu stærkere i fremtiden, til gavn for både mennesker, miljø og marked, siger Jakob Rygg Klaumann, direktør i Dansk Træforening.

De fem organisationer ønsker, at træ sidestilles og får lige vilkår med andre materialer i byggeriet, at nye biomaterialer af træ fortsat bliver udviklet, og at rest- og affaldstræ skal kunne bruges til energiformål. Endelig er det vigtigt, at skovarealet og træproduktionen vokser i Danmark og Europa, så der også fremover er tilstrækkeligt bæredygtigt træ at bruge.

Analysen kan læses her.

-losLæs mere om Træ

4/3 2019