Aktuelle nyheder om byggebranchen - Træ

Skoleprojekt i træ med solceller på tagetTiller Videregående Skole i Trondheim. Illustrationer Arkitema Architects

Skoleprojekt i træ med solceller på taget

Arkitema bag bæredygtig byudvikling i Trondheim

Del artiklen på

Arkitema har vundet konkurrencen om udbygning af Tiller Videregående Skole i Trondheim.

Byggeriet får en markant arkitektur, der signalerer, at her sker noget vigtigt. Skolen skal være et åbent fællesskab for kundskab og kultur. Arkitema skaber en fleksibel ramme om en skole i forandring med en planløsning, der giver plads til forskellige undervisningsformer og ændringer over tid. Samtidig bliver det en miljøvenlig bygning, hvor bæredygtig brug af byggematerialer er i fokus.

Projektet skal forbedre undervisnings- og opholdsfaciliteterne på skolen, hvor der i dag er plads til 650 elever. Med den nye plan bliver der plads til 800 elever på en campus, der forholdsvist enkelt vil kunne udbygges yderligere, til de 1.000 elever, som man forventer på skolen i 2030.

Skolen skal åbnes for lokalsamfundet og blive et samlingssted for hele Tiller. Derfor har vinderforslaget et hovedstrøg, der holdes åbent uden for undervisningstiden. Her vil den lokale befolkning få adgang til kantine, café, auditorium og bibliotek, hvilket vil styrke byens kulturelle liv.

Et enkelt konstruktionsprincip giver stor fleksibilitet, da tilbygningen er tænkt som et modulært system, der gør det let at tilføje eller ændre arealer og løsninger, hvis skolens behov ændrer sig over tid. Som projektet er udformet, kan udførelsen ske i to faser, hvor alle fællesfunktioner naturligvis ligger i første byggetrin.


- Den nye Tiller Videregående Skole, skal være et samlingssted for kreativitet, tværfaglig videndeling, kultur og fællesskab. Vi har i vores forslag lagt vægt på skolen som et identitetsskabende område og en campus, der fungerer som et naturligt mødested for elever og lokalbefolkning, både i og uden for skoletiden.

- Tiller VGS har potentiale til at blive et centralt område for lokalsamfundet, med fællesskab, læring og aktivitet i centrum. I udbygningen af den nye skole ligger en mulighed for ikke bare at forny skolen, men også for at give lokalsamfundet et samlingssted, fortæller Astrid Charlotte Seeberg, leder af Arkitemas undervisningsbyggeri i Norge.

Tiller VGS er centralt placeret i den lille by og brugen af træ til bærende konstruktioner og facader vil skabe en visuelt dragende bygning, der understreger miljøaspektet. De skrå tagflader på tilbygningen beklædes med lyst tagpap og solcellepaneler, mens taget på den eksisterende bygning får et sedumtag med beplantning. For at imødekomme kommunens ambitiøse energikrav skal facaden på den eksisterende bygning desuden efterisoleres.

Arkitema Architects har desuden vundet en rammeaftale om skolebyggeri i Oppegård Kommune i Norge.

Arkitema Architects er grundlagt i Aarhus i 1969 og er i dag Skandinaviens 5. største og Danmarks største arkitektvirksomhed med over 500 medarbejdere fordelt på kontorer i København, Aarhus, Oslo, Stockholm og Malmø.

- eca

Læs mere om Træ

6/10 2017