Aktuelle nyheder - Træ

Undgå revner og andre skader i CLT-elementerSkaderne i CLT-elementerne kan bl.a. være en omfattende forekomst af skimmel og råd og revnedannelser.

Undgå revner og andre skader i CLT-elementer

Det er dog vigtigt at behandle det stadig mere populære CLT-materiale som et fugtfølsomt materiale, da det kan deformere og i værste fald nedbrydes af fugtpåvirkninger

Del artiklen på

Cross Laminated Timber – eller CLT-elementer – er de massive træelementer af sammenlimede lag af krydsende brædder, der oftere anvendes som bærende konstruktion i vægge, dæk og tag i en- eller fleretages bygninger. De har en høj styrke ift. egenvægten, men CLT-elementerne er også et fugtfølsomt materiale, og det skal der tages højde for allerede i projekteringen:

- Træ er et fugtfølsomt materiale, og det kan deformere, danne grobund for skimmel og i værste fald nedbrydes af fugtpåvirkninger. Det skal der tages højde for ved projektering, produktion, indbygning og brug af CLT-elementerne, når de erstatter mere fugtbestandige materialer, f.eks. betonelementer, forklarer Martin Løvstrup Jensen, der er bygningskonstruktør og master i bygningsfysik fra Pålsson Arkitekter.

Han står bag erfaringsbladet ’Forebyggelse af revner i CLT-elementer’, der lige er udgivet af Fonden Byg-Erfa.

Forskel i fugtindholdet giver udtørring
Skaderne i CLT-elementerne kan bl.a. være en omfattende forekomst af skimmel og råd og revnedannelser, der medfører utætheder i det luft- og damptætte plan. Det er skader, der for begge typers vedkommende resulterer i et forringet indeklima, og som bl.a. er konstateret – som følge af forkert håndtering af CLT-elementerne – i sårbart opbyggede vådrumskonstruktioner og usikre installationsføringer.

- CLT-elementer bliver normalt leveret fra fabrikken med et fugtindhold på 12 % - plus/minus to procent. Dét er væsentligt højere end fugtindholdet i brugssituationen under vinterforhold, hvor der kan forventes vandindhold i træet på omkring otte procent ved ligevægt med indeklimaet. Og det er forskellen i fugtindholdet, der resulterer i udtørring og dermed svind, forklarer Martin Løvstrup Jensen.

Udtørringen medfører svind i træet og dermed dimensionsændringer i - normalt - både tykkelsen, bredden og længden. Svindet i CLT-elementers plan vil normalt være begrænset, da de er ’krydsarmeret’ med træ i fiberretningen, dvs. bræddernes længderetning, angiver erfaringsbladet:

- Svindet i de enkelte brædders tykkelse og bredde og i CLT-elementernes tykkelse er derimod større, og derfor kan der ved stor udtørring opstå revner imellem eller i brædderne. Derfor bør der generelt altid forventes en lille forekomst af svindrevner i CLT-elementernes overflade, tilføjer han.

Forebyggelse bedre end udbedring
I nogle tilfælde anvendes CLT-elementer som en del af klimaskærmens tæthedsplan, men ikke-limede kanter på brædderne, revner i elementernes overflade, deformationer, tolerancer, utætte elementsamlinger og gennemføring af installationer er alt sammen forhold, der kan være med til at bryde bygningens tæthedsplan, angiver erfaringsbladet.

- Fordi CLT-elementer er fugtfølsomme, anbefales det, at forholdsreglerne for traditionelt træbyggeri følges. Bygherren eller dennes rådgiver bør udarbejde en fugtstrategiplan, som beskriver håndteringen af elementerne fra fabrik og frem til færdigt byggeri, siger Martin Løvstrup Jensen og tilføjer:

- Fugtstrategiplanen skal gøre den udførende part bekendt med specifikationer og udfaldskrav på CLT-elementerne, samt med hvordan elementerne løbende beskyttes, kontrolleres og håndteres under hele processen fra produktion på fabrik og frem til det færdige byggeri.

Byg-Erfas erfaringsblade er en del af ’alment teknisk fælleseje’ og er forfattet af eksterne eksperter samt kvalitetssikret og valideret af Byg-Erfas Teknikergruppe bestående af ni eksterne eksperter.

-kj

Læs mere om Træ

25/11 2020